คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด77,932,787,350-0.38
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด60,276,146,164-1.47
3นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,458,000,484-2.91
4นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,389,377,751-2.81
5STATE STREET EUROPE LIMITED21,352,370,355-1.18
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED19,536,100,151-1.05
7บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด17,347,019,087-1.67
8บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด16,106,344,332-
9สำนักงานประกันสังคม15,708,236,912-1.51
10บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,593,172,400-
11บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด11,412,488,217-0.77
12บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,860,314,237-1.31
13นาย ประทีป ตั้งมติธรรม9,706,435,392-1.09
14GIC PRIVATE LIMITED8,619,870,736-2.91
15BBHISL NOMINEES LIMITED8,485,325,651-0.42
16บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,013,765,437-1.57
17บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,909,585,445-1.22
18บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,838,582,759-
19บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,713,410,754-
20บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)7,225,053,123-0.74
21น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,044,581,256-1.67
22บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,973,100,711-2.91
23นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,893,817,813-0.66
24UBS AG SINGAPORE BRANCH6,762,835,142-0.66
25THE BANK OF NEW YORK MELLON6,409,413,442-1.28
26บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก5,676,364,809-1.24
27นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,410,129,561-
28นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,391,269,286-1.26
29BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,266,213,825-0.38
30นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,156,572,880-1.22
31นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,974,993,400-2.88
32CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH4,962,559,600-0.38
33นาย สมยศ อนันตประยูร4,657,954,449-1.67
34นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,522,821,037-0.74
35นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,200,369,250-0.94
36NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,062,859,737-0.53
37บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,018,920,726-0.59
38บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,000,343,369+1.52
39บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,881,391,990-1.31
40BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC3,832,605,430-0.38
41DBS BANK LTD3,800,791,218-0.48
42นาง อารดา จรูญเอก3,508,489,577-
43SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,446,269,920-0.49
44นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,284,171,500-0.38
45น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,186,312,659-0.76
46NCROWNE PTE.LTD.3,154,101,713-0.90
47น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,083,518,597-0.76
48NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,807,034,988-2.99
49นาย ทศ จิราธิวัฒน์2,792,165,544-0.38
50นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์2,792,165,544-0.38
51บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,780,527,356+0.83
52กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,608,654,714-2.46
53นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,604,562,040-0.94
54กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,401,071,317-1.33
55นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์2,345,018,560-0.12
56STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,322,913,051-2.05
57Deutsche Bank AG Singapore PWM2,212,709,058-0.38
58MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,167,611,513-0.88
59นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,159,180,250-0.38
60นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,040,508,025-1.10
61นาย ชาย วินิชบุตร2,031,132,772-2.99
62นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,995,834,250-0.38
63นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,989,561,400+0.81
64N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,899,527,107-1.49
65นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,877,949,000-0.38
66บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,845,474,737-0.66
67นาง รัตนา นรพัลลภ1,828,625,875-0.38
68นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,795,732,750-0.38
69นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,794,407,750-0.38
70นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,773,154,750-0.38
71บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,754,448,235-0.52
72นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,735,637,375-0.38
73MRS. ARUNEE CHAN1,733,930,775-0.38
74บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,731,308,700-1.31
75น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,731,232,174-2.48
76นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,731,165,500-0.38
77BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,707,095,374-1.22
78THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,700,711,445-0.79
79นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,695,311,000-0.38
80นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,695,311,000-0.38
81นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,695,311,000-0.38
82บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,657,910,830-
83AMATA ASIA LIMITED1,638,515,305-
84นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,612,246,750-0.38
85นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,611,584,250-0.38
86นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,611,584,250-0.38
87นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,611,584,250-0.38
88นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,611,584,250-0.38
89นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,513,000,000-2.81
90น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,513,000,000-2.81
91ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,513,000,000-2.81
92NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,512,049,586-0.74
93นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,500,290,875-0.38
94บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,452,184,853-
95กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,442,142,730-1.67
96นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,426,843,316-
97นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,409,661,214+0.18
98นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,370,617,810+0.11
99กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,365,919,986-2.47
100นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,359,443,929+0.06