คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด75,874,185,420-0.39
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด62,817,903,299+0.16
3ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด50,283,000,000+4.50
4นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี43,162,349,334+4.50
5คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี33,966,000,000+4.50
6นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,457,000,468+0.50
7STATE STREET EUROPE LIMITED21,867,355,264+0.21
8นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์19,972,951,787+1.32
9บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)18,516,780,248+0.60
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED17,972,404,110-0.08
11บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด16,621,202,389+0.87
12สำนักงานประกันสังคม14,562,405,338+0.14
13บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด13,614,755,153+1.31
14MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.13,336,650,000+4.50
15บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,490,361,200+1.31
16บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)11,002,589,096-2.16
17บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,095,662,654+3.48
18นาย ประทีป ตั้งมติธรรม9,523,659,537-0.04
19UBS SECURITIES PTE. LTD.9,085,350,000+4.50
20BBHISL NOMINEES LIMITED8,264,815,789-0.35
21THE BANK OF NEW YORK MELLON8,132,587,179+0.20
22บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,041,460,213-1.37
23บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)7,010,977,475+0.76
24น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,749,828,902+0.87
25UBS AG SINGAPORE BRANCH6,738,256,903-0.15
26บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,736,150,687+0.50
27นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,217,771,221-2.22
28บริษัท อเดลฟอส จำกัด5,579,335,647+1.85
29BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,127,106,290-0.39
30CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH4,831,473,120-0.39
31นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,726,243,730+0.40
32บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,607,910,566-1.15
33นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,543,121,619+3.82
34นาย สมยศ อนันตประยูร4,463,060,958+0.87
35นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,388,811,525+1.53
36NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC3,979,213,459-0.12
37บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,932,239,920-2.16
38นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา3,767,555,895+0.69
39BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC3,731,366,796-0.39
40บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,529,903,784+2.70
41นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร3,312,744,050-1.91
42DBS BANK LTD3,201,247,060-0.51
43นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,197,419,800-0.39
44SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,992,764,133-0.35
45นาง อารดา จรูญเอก2,946,231,632+3.82
46น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,821,467,698+0.86
47น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,730,443,948+0.86
48นาย ทศ จิราธิวัฒน์2,718,410,228-0.39
49นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์2,718,410,228-0.39
50NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,660,398,832-0.79
51กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,640,522,896+0.67
52บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,618,329,927-
53นาย สันติ ภิรมย์ภักดี2,605,007,564-1.37
54นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์2,244,228,866-0.24
55กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,237,034,236+0.12
56Deutsche Bank AG Singapore PWM2,154,260,139-0.39
57กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล2,139,404,980+0.74
58STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,127,670,341-0.18
59นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,102,145,300-0.39
60MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,058,180,211-1.31
61นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,054,164,024-1.91
62นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,973,516,550+0.81
63นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,972,866,875-
64นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,943,114,100-0.39
65นาย ชาย วินิชบุตร1,925,028,821-0.79
66นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,828,342,800-0.39
67นาง รัตนา นรพัลลภ1,780,322,550-0.39
68บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า1,753,989,600-2.16
69นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,748,298,300-0.39
70นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,747,008,300-0.39
71THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,740,913,775-0.87
72นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,726,316,700-0.39
73นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,689,790,350-0.39
74MRS. ARUNEE CHAN1,688,128,830-0.39
75นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,685,436,600-0.39
76บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,685,314,315-0.41
77น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,673,888,198+0.55
78AMATA ASIA LIMITED1,665,598,202-0.41
79นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,656,976,738-1.58
80นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,650,529,200-0.39
81นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,650,529,200-0.39
82นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,650,529,200-0.39
83บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,649,927,745-2.22
84N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,570,805,506+0.82
85นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,569,659,100-0.39
86นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,569,014,100-0.39
87นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,569,014,100-0.39
88นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,569,014,100-0.39
89นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,569,014,100-0.39
90บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,538,225,375+0.41
91นาย กิตติ ธนากิจอำนวย1,531,278,590-1.58
92NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,467,248,116+1.53
93นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,460,660,550-0.39
94กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,410,310,749+0.66
95นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,355,779,354+0.53
96ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,341,639,760-2.16
97บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,316,932,342+1.08
98BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,316,665,840+0.53
99นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,309,030,565+1.00
100น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,292,000,000+1.32