คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด72,608,400,000-1.23
2บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด62,640,315,870-0.94
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด57,057,692,593-0.75
4TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED44,031,600,000-1.23
5นาย อนันต์ อัศวโภคิน24,453,000,402-1.75
6UBS AG SINGAPORE BRANCH17,768,764,194-0.81
7นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,872,832,000-0.78
8บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด13,022,953,370-
9STATE STREET EUROPE LIMITED12,427,513,562-0.76
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,256,121,031-0.69
11นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,907,966,684-1.29
12สำนักงานประกันสังคม11,833,670,807-1.21
13บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,460,241,823-
14น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,803,024,820-0.60
15บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,446,816,137+1.68
16บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,592,068,467+0.72
17บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,582,826,178-
18THE BANK OF NEW YORK MELLON6,386,902,251-1.03
19นาย พีระพงศ์ จรูญเอก6,242,457,186+0.56
20บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,788,350,590-1.75
21บริษัท ทุนพีรดา จำกัด5,569,019,262+0.56
22นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,527,892,378+1.82
23นาย นิติ โอสถานุเคราะห์5,356,224,030-0.86
24BBHISL NOMINEES LIMITED5,338,296,525-0.94
25บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,281,273,572+0.72
26นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,196,752,649-0.56
27บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด5,015,834,672-0.96
28นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,928,159,412+0.93
29บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)4,288,649,200-1.36
30น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,138,180,191-0.60
31บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,085,606,933+1.17
32บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)3,980,827,974-0.78
33น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,964,648,576+2.45
34บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,884,859,943+3.74
35น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,836,744,514+2.45
36บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)3,425,336,886-0.19
37RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED3,360,060,167-0.53
38GIC PRIVATE LIMITED3,308,976,684-1.23
39นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ3,138,533,700-2.07
40BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC3,086,830,506-0.94
41CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,670,285,150-0.94
42นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,644,241,741-1.49
43นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,593,850,871+0.67
44นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,480,175,500-1.36
45นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,428,931,244-1.48
46นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,392,135,427-2.63
47นาย ธงชัย บุศราพันธ์2,348,565,480+2.34
48บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,192,278,784-3.12
49AMATA ASIA LIMITED2,166,631,808-3.12
50NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,157,646,297-
51DBS BANK LTD2,141,985,764+0.23
52นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,091,076,652-0.60
53น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,064,621,000-0.60
54นาย ดิเรก วินิชบุตร1,996,016,544-
55บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)1,987,798,261+0.60
56กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,878,820,505-0.52
57นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,855,621,826-0.96
58MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,721,582,395-0.47
59นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,720,951,521+1.20
60NCROWNE PTE LTD.1,685,300,444+2.34
61บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,648,290,000-0.60
62นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,604,485,000-0.80
63นาย ชาย วินิชบุตร1,561,243,847-
64นาง อารดา จรูญเอก1,507,118,004+0.56
65นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,474,280,400+0.67
66น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,464,728,247-1.38
67นาง วัฒนา สมวัฒนา1,444,015,102-
68นาย เบน เตชะอุบล1,442,196,082+6.58
69NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,411,908,589+1.82
70บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,323,250,552+2.00
71CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED1,163,069,284-0.96
72นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,152,378,326+1.51
73บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด1,121,163,606-1.23
74KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,107,828,000+16.67
75LUCKY SECURITIES, INC.1,103,319,290-0.78
76น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,088,000,000-0.78
77น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,088,000,000-0.78
78นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,088,000,000-0.78
79นาย อุทร ภูษิตกาญจนา1,031,612,650-2.07
80นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์1,020,315,614+2.20
81UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account996,037,397-0.07
82นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์959,295,500-0.80
83นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา937,686,379-
84นาย ณัฐพล จุฬางกูร927,173,489+0.79
85NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC924,370,960-0.90
86น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์920,554,362+2.20
87บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด914,068,314-1.23
88บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด906,021,126+16.67
89นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ902,625,000-2.07
90นาย กิตติพล ทวนทอง870,732,000-1.75
91นาย ปริญญา เธียรวร866,200,000+0.39
92น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์862,110,788+2.20
93น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์861,662,930+2.20
94นาย กมล โอภาสกิตติ860,477,125-2.07
95บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด855,712,000+3.74
96PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED851,851,350+0.27
97นาย นพพร วิฑูรชาติ843,706,067-0.78
98นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์786,010,778-0.78
99น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย760,329,761+0.75
100นาย จิรวุฒิ คุวานันท์733,857,182+1.20