คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด45,289,242,460-
2TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED27,361,200,000-
3นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี26,636,399,638-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด25,713,673,158+47.51
5คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี18,482,400,000-
6นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์13,140,099,860-
7UBS AG SINGAPORE BRANCH11,293,505,579+3.75
8STATE STREET EUROPE LIMITED10,338,301,069+17.36
9บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,481,144,057-
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,171,414,886+15.09
11นาย ประทีป ตั้งมติธรรม8,746,631,698-
12น.ส. จรีพร จารุกรสกุล8,086,096,423-
13สำนักงานประกันสังคม6,772,428,962+53.47
14บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,673,004,674-
15GIC PRIVATE LIMITED5,568,921,072+9.08
16บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)5,121,894,924-
17นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,716,523,207-
18THE BANK OF NEW YORK MELLON4,687,769,477+48.27
19นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,375,468,637-
20นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,120,792,500-
21บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,103,435,581-
22นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,904,532,025-
23บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,297,311,357-
24นาง อารดา จรูญเอก3,170,653,381-
25นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,124,150,800-
26บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)3,119,017,600-
27น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร3,097,440,263-
28บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,971,833,743-
29BBHISL NOMINEES LIMITED2,953,313,542-
30บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด2,869,636,183-
31CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH2,830,002,560-
32น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,699,852,711-
33น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,612,752,399-
34บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,608,167,836-
35บริษัท อเดลฟอส จำกัด2,459,040,526-
36BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC2,231,792,948-
37นาย ธงชัย บุศราพันธ์2,207,952,936-
38NCROWNE PTE LTD.2,207,557,118-
39BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG1,905,365,770-
40นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,803,764,000-
41RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED1,688,449,082-
42นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,653,524,155-
43นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์1,628,468,958-
44นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร1,625,326,253-
45นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,622,616,958-
46NIPPON STEEL TRADING CORPORATION1,617,187,322-
47น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์1,568,605,635-
48นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์1,567,180,635-
49นาย ดิเรก วินิชบุตร1,496,043,468-
50DBS BANK LTD1,410,445,840+69.07
51LGT BANK (SINGAPORE) LTD1,374,079,948+18.46
52Deutsche Bank AG Singapore PWM1,285,876,207-
53นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,254,768,900-
54นาย เบน เตชะอุบล1,252,433,440-
55บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,233,750,000-
56NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,194,870,677-
57นาย ชาย วินิชบุตร1,170,175,000-
58MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,122,060,981-
59นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,121,654,332+8.92
60นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,110,734,208-
61MRS. ARUNEE CHAN1,104,893,790-
62นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,092,106,400-
63นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,073,855,475-
64นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,071,753,375-
65นาง รัตนา นรพัลลภ1,063,789,650-
66นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,061,629,795-
67นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,054,160,800-
68NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,031,853,335-
69นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,030,437,100-
70HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,022,756,350-
71นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,008,634,550-
72นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,006,035,800-
73นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร992,682,136-
74นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์992,198,900-
75นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์985,199,600-
76นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์985,199,600-
77กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว983,080,842+11.67
78นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์936,928,300-
79นาง สมกมล เวชชาชีวะ936,543,300-
80นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์936,543,300-
81นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์936,543,300-
82นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์936,543,300-
83นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์871,867,150-
84นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์850,000,000-
85น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์850,000,000-
86น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์850,000,000-
87BNY MELLON NOMINEES LIMITED826,536,787-
88บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)798,960,724-
89บริษัท ทุนพีรดา จำกัด785,400,000-
90SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB761,548,000-
91บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)754,566,639-
92กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล754,266,300+82.42
93บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)737,984,983-
94LUCKY SECURITIES, INC.734,396,902-
95นาย ปริญญา เธียรวร695,800,000-
96ด.ช. พีระ จรูญเอก691,151,721-
97ด.ญ. รดา จรูญเอก691,151,721-
98CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED665,409,831-
99บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด661,605,851-
100Trophy CG Limited659,698,638-