คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด74,403,755,470-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด60,980,332,995-0.63
3ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด53,907,000,000-0.84
4นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี46,273,149,286-0.84
5คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี36,414,000,000-0.84
6นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,314,000,465-1.52
7STATE STREET EUROPE LIMITED19,325,276,040-0.37
8นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์19,184,545,796-1.37
9บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)18,781,171,963-5.92
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED17,215,633,264-0.39
11MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.14,297,850,000-0.84
12สำนักงานประกันสังคม14,294,813,528-0.67
13บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด12,816,657,859-1.37
14บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด12,465,948,668-1.41
15บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด11,596,576,824-
16บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,010,442,540-1.37
17UBS SECURITIES PTE. LTD.9,740,150,000-0.84
18บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,722,115,365-
19นาย ประทีป ตั้งมติธรรม9,155,965,889-0.59
20BBHISL NOMINEES LIMITED8,102,034,984-0.03
21THE BANK OF NEW YORK MELLON7,943,256,482-0.63
22บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,850,420,739-1.56
23บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,702,300,683-1.52
24บริษัท อเดลฟอส จำกัด6,664,206,467-1.55
25UBS AG SINGAPORE BRANCH6,649,035,662-0.27
26นาย อนันต์ กาญจนพาสน์5,987,483,398-1.54
27บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด5,835,730,724+1.65
28BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,027,743,765-
29นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,790,840,061+2.10
30นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,751,203,525-
31CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH4,737,839,920-
32น.ส. จรีพร จารุกรสกุล4,598,136,719-
33บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,129,524,873-1.15
34บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,077,979,712-0.60
35NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC3,902,050,992-0.09
36DBS BANK LTD3,768,940,960-0.53
37BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC3,659,053,486-
38บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,474,608,550-
39นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร3,312,744,050+0.48
40นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,252,880,300-1.18
41นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,135,454,300-
42นาง อารดา จรูญเอก3,081,173,539-
43นาย สมยศ อนันตประยูร3,040,338,469-
44นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,962,078,427-2.63
45SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,929,144,827-0.05
46น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,772,821,704-0.88
47น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,683,367,329-0.88
48นาย ทศ จิราธิวัฒน์2,665,727,859-
49นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์2,665,727,859-
50บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,548,816,743-
51กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,387,030,662-0.57
52นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์2,203,674,644+0.02
53NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,178,594,319-0.96
54นาย สันติ ภิรมย์ภักดี2,158,944,625+1.65
55Deutsche Bank AG Singapore PWM2,112,510,912-
56นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,061,406,050-
57นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,054,164,024+0.48
58STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,045,329,377-0.70
59นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,957,471,700-
60นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,905,456,850-
61นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,893,952,200-0.60
62MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,794,772,812+0.86
63นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,792,909,800-
64นาง รัตนา นรพัลลภ1,745,820,175-
65กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,717,951,939+0.02
66นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,714,416,550-
67นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,713,151,550-
68นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,692,860,950-
69น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,659,559,217-1.52
70นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,657,042,475-
71MRS. ARUNEE CHAN1,655,413,155-
72นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,652,773,100-
73บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,630,507,346+0.42
74นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,618,542,200-
75นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,618,542,200-
76นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,618,542,200-
77THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,611,837,220-0.52
78AMATA ASIA LIMITED1,611,432,407+0.42
79NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,601,652,524+2.10
80บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,588,819,310-1.54
81นาย ชาย วินิชบุตร1,576,401,554-0.96
82N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,559,927,758-0.82
83บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า1,549,861,500-
84นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,539,239,350-
85นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,538,606,850-
86นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,538,606,850-
87นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,538,606,850-
88นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,538,606,850-
89กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,498,470,012-0.76
90นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,482,558,134-0.59
91บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด1,475,760,000-1.55
92นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,432,353,175-
93บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,428,033,230-0.20
94นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,379,066,334-0.16
95นาย กิตติ ธนากิจอำนวย1,370,091,370-0.59
96นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,361,391,788-0.96
97บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,345,406,555+1.59
98นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,296,982,339-0.94
99กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,273,098,818-0.60
100น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37