คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด58,523,112,010-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด49,126,172,051-
3TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED44,212,800,000-
4นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี43,041,599,414-
5คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี29,865,600,000-
6นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,595,000,388-
7UBS AG SINGAPORE BRANCH17,263,766,998-
8นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,687,926,822-
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,807,331,081-
10สำนักงานประกันสังคม13,285,331,587-
11STATE STREET EUROPE LIMITED12,832,294,231-
12บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด11,324,307,286-
13นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,072,074,276-
14THE BANK OF NEW YORK MELLON10,240,301,591-
15น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,026,759,564-
16บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด9,728,404,710-
17GIC PRIVATE LIMITED9,640,382,268-
18บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,568,932,428-
19บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,475,788,354-
20บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,212,668,843-
21นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,652,891,785-
22บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,585,250,569-
23นาย อนันต์ กาญจนพาสน์5,388,735,058-
24นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,025,356,708-
25นาย นิติ โอสถานุเคราะห์4,996,490,814-
26บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,977,315,381-
27นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,321,741,940-
28บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,195,938,620-
29บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)3,976,747,440-
30น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร3,840,825,926-
31นาง อารดา จรูญเอก3,800,121,331-
32CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH3,656,951,360-
33บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,562,292,150-
34บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,533,579,243-
35น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,502,511,626-
36BBHISL NOMINEES LIMITED3,478,482,197-
37น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,389,516,626-
38บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)3,376,183,414-
39บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)3,091,842,154-
40DBS BANK LTD3,070,524,070-
41BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC2,883,940,238-
42นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,832,162,707-
43RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,728,354,808-
44BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG2,462,128,495-
45นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,299,799,100-
46นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์2,104,320,276-
47นาย ทศ จิราธิวัฒน์2,096,758,276-
48นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์2,093,701,184-
49นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,075,911,749-
50LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,064,381,034-
51นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,042,087,681-
52นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์1,943,303,987-
53บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,935,371,114-
54น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์1,926,247,000-
55AMATA ASIA LIMITED1,912,729,643-
56นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,912,649,295-
57NIPPON STEEL TRADING CORPORATION1,893,701,216-
58บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,765,401,194-
59นาย ดิเรก วินิชบุตร1,751,843,647-
60กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,751,655,005-
61Deutsche Bank AG Singapore PWM1,661,619,255-
62นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,621,422,150-
63นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,591,649,120-
64นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,552,299,028-
65นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,549,950,540-
66บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,529,850,000-
67MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,484,750,711-
68NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,457,159,363-
69MRS. ARUNEE CHAN1,427,752,365-
70น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,419,186,259-
71นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,411,228,400-
72นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,399,722,256-
73นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,387,644,413-
74นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,384,928,063-
75นาง รัตนา นรพัลลภ1,374,637,275-
76นาย ชาย วินิชบุตร1,370,256,735-
77นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,362,194,800-
78นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,331,538,850-
79HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,321,613,725-
80กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,310,732,170-
81นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,303,365,425-
82นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,300,007,300-
83NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,284,184,616-
84นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,282,127,150-
85กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล1,277,356,255-
86นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,273,082,600-
87นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,273,082,600-
88นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,267,881,144-
89นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,210,706,050-
90นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,210,208,550-
91นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,210,208,550-
92นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,210,208,550-
93นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,210,208,550-
94นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,126,633,525-
95นาย เบน เตชะอุบล1,119,599,590-
96บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,107,675,728-
97นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,079,500,000-
98น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,079,500,000-
99น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,079,500,000-
100BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,021,396,633-