คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด51,465,048,250+0.57
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด43,628,391,998+2.00
3ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด37,508,400,000+8.21
4นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี32,196,779,503+8.21
5คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี25,336,800,000+8.21
6นาย อนันต์ อัศวโภคิน20,020,000,329+3.57
7บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)17,003,072,843-1.31
8STATE STREET EUROPE LIMITED14,152,063,959+0.87
9นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์13,271,500,859+2.97
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,199,418,978+1.46
11สำนักงานประกันสังคม10,482,260,840+2.10
12MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.9,948,420,000+8.21
13บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,305,567,315+0.94
14บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด9,292,128,865-2.40
15บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด8,778,532,780+1.00
16นาย ประทีป ตั้งมติธรรม8,659,114,196+1.26
17บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,541,399,000+1.00
18บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,924,043,138+2.74
19UBS SECURITIES PTE. LTD.6,777,180,000+8.21
20THE BANK OF NEW YORK MELLON5,847,258,529+1.95
21BBHISL NOMINEES LIMITED5,727,931,667+0.72
22บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,458,929,026+3.92
23บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด4,739,000,483+3.57
24UBS AG SINGAPORE BRANCH4,689,925,365+0.43
25นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,421,526,202+1.04
26บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด3,689,532,235+0.65
27น.ส. จรีพร จารุกรสกุล3,684,404,423-2.40
28BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG3,477,688,375+0.57
29CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH3,277,162,000+0.57
30นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,259,949,864-
31นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน3,149,223,537-0.43
32บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,052,343,697+1.50
33บริษัท อเดลฟอส จำกัด2,851,660,442+7.25
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC2,838,079,892+1.03
35DBS BANK LTD2,614,344,080+1.23
36BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC2,530,965,850+0.57
37น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,529,591,730+1.92
38บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)2,474,599,260+2.74
39น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,447,984,230+1.92
40นาย สมยศ อนันตประยูร2,436,168,645-2.40
41บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,402,576,214+5.38
42นาย วิกรม กรมดิษฐ์2,315,285,390+1.65
43นาย นิติ โอสถานุเคราะห์2,168,792,500+0.57
44นาง อารดา จรูญเอก2,114,089,873-
45นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,108,109,850+14.29
46SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,094,294,806+0.65
47บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,862,953,329-1.00
48นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์1,843,882,906+0.57
49นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,843,882,906+0.57
50นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,803,764,000+1.25
51นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,740,870,655+0.75
52NIPPON STEEL TRADING CORPORATION1,709,358,620+2.45
53กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,662,943,730+2.15
54นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,548,825,004+0.58
55นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,508,215,900-
56Deutsche Bank AG Singapore PWM1,461,222,963+0.57
57STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,435,674,259+2.89
58นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,425,873,750+0.57
59THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,420,337,480-2.47
60นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,364,952,593+0.65
61นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,318,003,750+0.57
62นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,307,195,288+14.29
63กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,304,005,722+1.07
64นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,290,697,670-5.41
65บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,260,560,301-
66AMATA ASIA LIMITED1,245,813,290-
67นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,240,155,000+0.57
68นาย ชาย วินิชบุตร1,236,868,912+2.45
69MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,222,813,937+0.85
70นาง รัตนา นรพัลลภ1,207,583,125+0.57
71น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,202,473,376+3.65
72นาย กิตติ ธนากิจอำนวย1,192,785,428-5.41
73นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,185,861,250+0.57
74นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,184,986,250+0.57
75บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,173,281,952+1.04
76นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,170,951,250+0.57
77นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,146,175,625+0.57
78MRS. ARUNEE CHAN1,145,048,625+0.57
79นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,143,222,500+0.57
80นาย เบน เตชะอุบล1,138,575,854-
81กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,129,681,000+0.42
82นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,119,545,000+0.57
83นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,119,545,000+0.57
84นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,119,545,000+0.57
85N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,111,128,210+2.94
86บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า1,103,803,800+2.74
87นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,064,691,250+0.57
88นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,064,253,750+0.57
89นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,064,253,750+0.57
90นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,064,253,750+0.57
91นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,064,253,750+0.57
92NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,052,834,526-0.43
93นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,010,571,596+1.04
94NCROWNE PTE. LTD.998,724,542-5.41
95นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์990,758,125+0.57
96นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร971,134,044+1.30
97นาย ไชยยันต์ ชาครกุล945,498,935+1.40
98BNY MELLON NOMINEES LIMITED922,257,863+2.30
99นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์901,737,770-
100กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล887,394,480+2.18