คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด88,813,968,980+1.32
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด65,758,726,143+0.90
3นาย อนันต์ อัศวโภคิน31,460,000,517+0.91
4นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์27,068,605,712+2.43
5STATE STREET EUROPE LIMITED23,274,752,381+0.81
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED21,642,467,155+1.01
7สำนักงานประกันสังคม17,843,613,707+1.08
8บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด17,129,274,078-
9บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด16,284,314,987-
10บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,743,373,200-
11บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด12,641,525,410-2.78
12นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,985,815,978+0.02
13บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,528,339,566+2.25
14BBHISL NOMINEES LIMITED9,728,603,046+1.23
15GIC PRIVATE LIMITED9,205,687,194+0.91
16บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,536,564,779-0.56
17บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,241,912,451+0.65
18บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,076,865,952-
19บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,838,582,759-0.59
20บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,713,410,754-0.59
21UBS AG SINGAPORE BRANCH7,453,952,728+0.88
22บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,447,000,759+0.91
23นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,441,670,884+0.61
24THE BANK OF NEW YORK MELLON7,308,051,172+0.77
25น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,956,155,550-
26นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,272,860,490+1.62
27BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,001,496,510+1.32
28CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH5,655,445,280+1.32
29นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,565,325,608-0.56
30นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,259,873,354-
31นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,236,727,973+1.99
32นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,794,761,125-0.83
33NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,681,315,806+0.96
34นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,611,436,190+0.41
35นาย สมยศ อนันตประยูร4,599,486,402-
36บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,527,950,801-1.62
37BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC4,367,723,924+1.32
38บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)4,264,325,419-1.90
39DBS BANK LTD3,995,239,158+1.03
40SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,971,530,372+1.10
41บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก3,933,076,123-0.49
42บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,762,746,820+2.25
43นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,742,716,200+1.32
44น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,551,157,620-
45น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,436,593,245-
46นาง อารดา จรูญเอก3,396,037,988+1.99
47นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,182,015,073+1.32
48นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,182,015,073+1.32
49บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,989,066,908+0.78
50นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,973,132,140-0.83
51กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,715,539,210+0.56
52นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์2,652,551,070+1.15
53นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,536,543,125-
54Deutsche Bank AG Singapore PWM2,521,653,341+1.32
55NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,513,762,676-
56กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,466,250,694+0.16
57นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,460,650,700+1.32
58STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,440,978,835+1.16
59MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,296,912,301+0.07
60นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,274,497,900+1.32
61NCROWNE PTE.LTD.2,148,199,005-0.53
62นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,140,153,200+1.32
63บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,135,565,960+4.00
64นาง รัตนา นรพัลลภ2,083,943,450+1.32
65N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 12,067,109,036+1.12
66นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,046,457,700+1.32
67นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,044,947,700+1.32
68นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,037,695,950-
69นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,020,727,300+1.32
70บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,992,134,981+0.61
71นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,977,971,650+1.32
72MRS. ARUNEE CHAN1,976,026,770+1.32
73นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,972,875,400+1.32
74นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,932,014,800+1.32
75นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,932,014,800+1.32
76นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,932,014,800+1.32
77น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,873,717,058+0.86
78BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,867,654,129+0.46
79นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,837,352,900+1.32
80นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,836,597,900+1.32
81นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,836,597,900+1.32
82นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,836,597,900+1.32
83นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,836,597,900+1.32
84นาย ชาย วินิชบุตร1,818,924,870-
85บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,792,457,701+0.35
86THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,777,487,625-
87NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,758,457,666-
88น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,751,000,000+2.43
89นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,751,000,000+2.43
90ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,751,000,000+2.43
91บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,712,717,800+2.00
92นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,709,765,450+1.32
93AMATA ASIA LIMITED1,692,681,100+2.00
94บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,678,386,600+2.25
95นาย เบน เตชะอุบล1,509,436,538+1.85
96นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,483,034,606+1.85
97นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,426,843,316-
98กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,424,040,520-
99กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,419,866,350+0.56
100CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED1,391,550,841-0.56