คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด89,402,140,960+0.33
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด67,761,630,867+0.22
3นาย อนันต์ อัศวโภคิน31,460,000,517-
4นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,966,189,734-1.05
5STATE STREET EUROPE LIMITED23,972,428,858+0.40
6HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD16,124,626,924+0.33
7สำนักงานประกันสังคม15,316,497,013+0.01
8บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด15,305,476,382-0.58
9บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,242,150,662+0.95
10บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,917,268,800-0.58
11นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,433,249,233-0.02
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,900,767,194+0.18
13GIC PRIVATE LIMITED10,529,544,894-
14บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,196,364,895-
15THE BANK OF NEW YORK MELLON8,937,284,984+0.22
16บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,295,431,363-
17บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,950,664,922+1.59
18บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,792,200,612-0.60
19บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,667,769,270-0.60
20บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,571,981,188+1.27
21บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,447,000,759-
22นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,259,053,193-
23STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY7,224,684,041+0.24
24BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,029,241,520+0.33
25นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,851,093,440-1.46
26UBS AG HONG KONG BRANCH6,510,337,788+0.39
27NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6,401,446,123+0.30
28น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,181,399,430+0.95
29CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,035,776,160+0.34
30UBS AG SINGAPORE BRANCH5,925,676,474+0.62
31นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,548,850,832-0.62
32นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,427,385,244-0.62
33นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,183,817,375+0.76
34นาย สันติ ภิรมย์ภักดี4,961,527,433+1.27
35นาย สาธิต วิทยากร4,783,220,064+0.41
36BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC4,700,649,248+0.33
37นาย สมยศ อนันตประยูร4,337,200,237+0.95
38นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,247,878,980+2.25
39บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,086,211,890-1.60
40นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,767,502,400+0.33
41น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,721,418,602-
42บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,644,101,650-
43น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,601,361,415-
44นาง อารดา จรูญเอก3,550,450,848-0.62
45CHASE NOMINEES LIMITED3,373,354,468+0.33
46N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 113,343,330,634+0.52
47SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,282,148,565+0.28
48นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,218,845,540+0.76
49นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,203,088,020+0.33
50นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,203,088,020+0.33
51บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,948,429,419-
52นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์2,666,111,740+0.25
53Deutsche Bank AG Singapore PWM2,538,353,032+0.33
54นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,476,946,400+0.33
55น.ส. สาธิตา วิทยากร2,450,428,573+0.41
56นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,401,260,825-
57นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,289,560,800+0.33
58บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)2,263,699,918-
59DBS BANK LTD2,162,246,656-0.35
60NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION2,157,646,297+3.88
61นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,154,326,400+0.33
62นาง รัตนา นรพัลลภ2,095,540,400+0.33
63นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,060,010,400+0.33
64นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,058,490,400+0.33
65นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,037,695,950-
66นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,034,109,600+0.33
67MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,022,297,072+0.77
68นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,991,070,800+0.33
69MRS. ARUNEE CHAN1,989,113,040+0.33
70นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,985,940,800+0.33
71นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ1,978,805,194-1.50
72นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,944,809,600+0.33
73นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,944,809,600+0.33
74นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,944,809,600+0.33
75บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,943,248,233-
76กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,886,516,090+0.28
77น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,870,044,051-
78NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,857,778,303-0.62
79บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,849,735,224-1.85
80นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ1,848,798,580-1.50
81น.ส. รมณี บุญดีเจริญ1,848,798,580-1.50
82นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,848,760,800+0.33
83นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,848,760,800+0.33
84นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,848,760,800+0.33
85นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,848,760,800+0.33
86นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,848,760,800+0.33
87AMATA ASIA LIMITED1,828,095,588-1.85
88บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,735,952,986+1.84
89นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,721,088,400+0.33
90THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,712,716,980-0.48
91กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,629,469,956+0.32
92บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,625,464,500-
93THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,615,000,956-
94น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,615,000,000-1.05
95นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,615,000,000-1.05
96ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,615,000,000-1.05
97นาย ชาย วินิชบุตร1,561,243,847+3.88
98นาย เบน เตชะอุบล1,551,365,331+0.90
99บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด1,545,464,051-1.50
100MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO1,500,480,000-2.78