คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)123,830,272,155+2.19
2บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด120,045,952,642+0.73
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด39,356,081,000+1.82
4AGC Inc.17,137,922,321+3.66
5บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)16,162,551,509+1.65
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,443,452,476+1.43
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)9,627,410,412+0.69
8STATE STREET EUROPE LIMITED8,619,139,985+1.78
9SOJITZ CORPORATION5,881,486,165-0.44
10บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,293,559,786-0.44
11บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,755,375,252+2.19
12CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED4,452,500,000+0.73
13สำนักงานประกันสังคม4,421,609,532+1.77
14SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,158,818,831-
15GIC PRIVATE LIMITED3,563,067,083+1.55
16THE BANK OF NEW YORK MELLON3,394,814,322+2.19
17บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,222,312,500-
18นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,526,607,778+1.09
19บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,474,975,625+2.19
20บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,409,471,235-
21NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,347,589,061+2.19
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,270,078,067+2.19
23ASIAN OPPS I LIMITED2,062,226,250-
24SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC1,474,746,693+2.19
25EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,458,256,137+2.19
26SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,290,316,581+2.19
27กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล999,301,975+0.73
28บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด823,535,311-0.54
29บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด644,160,000+1.09
30บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)589,377,233+2.35
31HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD568,369,700-
32บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)536,263,448-1.65
33นาย ชาย ศรีวิกรม์532,933,741-
34บริษัท บูรณาชาติ จำกัด501,712,233-
35บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)469,398,292-0.44
36ASSEAU COMPANY LIMITED431,725,160-
37บริษัท เมโทรฟอส จำกัด380,472,050-0.44
38BENTAYGA HOLDINGS LTD314,760,000+1.09
39บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด301,841,465-0.44
40CENTRAL GLASS CO., LTD.288,932,529-0.44
41นาย สำเริง มนูญผล286,030,000+0.07
42LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED285,127,698-
43บริษัท เทวรายา จำกัด282,348,750-
44นาย เมธา ตริลลิต252,000,000+0.83
45พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ244,453,521+3.66
46บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)235,222,470-
47บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด230,050,442-
48นาย สมชาย คุลีเมฆิน229,173,970+0.97
49นาย วิวัฒน์ ตริลลิต180,000,000+0.83
50GANARIA INTERNATIONAL CORP.172,000,000-
51BBHISL NOMINEES LIMITED168,495,240+3.66
52นาย กิตติ ภัทรเลาหะ165,342,258+3.66
53เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ162,867,867+3.66
54นาย สำรวย ทิชาชล139,693,750+0.97
55น.ส. รัชนี ตริลลิต138,000,000+0.83
56นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์134,543,750+0.97
57นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์132,769,215+0.97
58นาย กมล พิชิตสิงห์124,078,650-
59MR. ATEEB RASHEED MASKATI123,920,410-
60นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล120,000,000-
61นาย เอเซีย ภุขันอนันต์103,080,240+1.09
62นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย87,419,100+1.09
63บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)84,549,600-
64นาง วันทนา พจนาลัย84,000,000+0.83
65GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI77,314,000-
66นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย69,600,000-
67MR. YUE KWOK-LEUNG64,659,100-
68MR. CHEN, CHENG-JEN57,600,000+0.83
69MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI55,620,838+2.35
70นาย เชาว์วุธ พจนาลัย54,000,000+0.83
71นาง กนกอร บดินทร์รัตน46,996,400-1.65
72บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)45,600,000-
73กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ45,599,855-
74บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)42,720,000+0.83
75นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ41,656,200+0.83
76น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร39,902,654-1.65
77บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)39,770,040-
78นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ39,360,000+0.83
79นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช38,371,105+0.97
80นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม36,600,000+0.83
81นาย ชูรัช พจนาลัย36,000,000+0.83
82นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์35,136,000+1.09
83กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า33,496,476-
84CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH32,940,000+1.09
85กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ32,114,222-
86นาง วิภาณี ตริลลิต31,200,000+0.83
87นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์30,600,000+0.83
88บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)29,040,000-1.65
89นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์28,453,200+0.83
90นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี28,337,474-1.65
91นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์26,328,000+0.83
92MRS. KEIBUN YO25,716,000+0.83
93นาย สมโภชน์ ปลื้มพรพรหม25,568,676-0.54
94นาง ทรงศรี เสียงสกุล24,552,242-
95นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)24,229,500-
96น.ส. ชารินา พจนาลัย24,000,000+0.83
97นาย สิตมน อังศธรรมรัตน์21,273,973+1.09
98MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC20,010,000-
99นาย นรเชษฐ์ แสงรุจิ19,810,450-
100นาย อภิชาติ เหล่าจินดา18,158,750-