คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)112,333,367,809+1.91
2บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด106,025,987,370+4.96
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด27,758,315,641+2.72
4AGC Inc.16,928,923,269-0.82
5บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)15,111,739,929+0.10
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,174,712,451+3.67
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,628,662,316+4.63
8STATE STREET EUROPE LIMITED6,526,269,591+2.90
9SOJITZ CORPORATION5,419,185,943-1.42
10บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,877,472,118-1.42
11บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,359,093,981+1.91
12สำนักงานประกันสังคม4,313,852,315+2.92
13SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,110,460,473-1.76
14CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED3,932,500,000+4.96
15THE BANK OF NEW YORK MELLON3,613,889,329+1.91
16GIC PRIVATE LIMITED3,478,628,563+3.19
17บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,184,843,750-1.76
18NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,643,093,107+1.91
19บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,426,088,278+5.48
20บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,268,727,656+1.91
21ASIAN OPPS I LIMITED2,038,246,875-1.76
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,726,650,156+1.91
23นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,573,952,386-7.02
24EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,318,086,767+1.91
25กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)866,172,450+4.96
26กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)866,172,450+4.96
27บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด774,831,610-2.86
28BBHISL NOMINEES LIMITED725,179,420-1.55
29บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)537,373,360-7.10
30บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)474,216,437+0.93
31บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)432,502,356-1.42
32นาย ชาย ศรีวิกรม์428,489,440-1.88
33ASSEAU COMPANY LIMITED426,705,100-1.76
34บริษัท บูรณาชาติ จำกัด403,386,720-1.88
35บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด401,280,000-7.02
36บริษัท เมโทรฟอส จำกัด350,565,950-1.42
37บริษัท เทวรายา จำกัด279,065,625-1.76
38บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด278,115,935-1.42
39LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED269,715,390+0.95
40CENTRAL GLASS CO., LTD.266,221,675-1.42
41นาย เมธา ตริลลิต247,800,000-
42นาย สมชาย คุลีเมฆิน242,523,910+1.83
43พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ241,472,381-0.82
44บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด217,615,283+0.95
45บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)212,938,236-
46นาย สำเริง มนูญผล202,038,460+0.63
47BENTAYGA HOLDINGS LTD196,080,000-7.02
48NOMURA PB NOMINEES LTD.181,585,500-1.76
49นาย วิวัฒน์ ตริลลิต177,000,000-
50GANARIA INTERNATIONAL CORP.170,000,000-1.76
51นาย กิตติ ภัทรเลาหะ163,325,889-0.82
52เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ160,881,674-0.82
53นาย สำรวย ทิชาชล147,831,250+1.83
54นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์142,381,250+1.83
55นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์140,503,344+1.83
56น.ส. รัชนี ตริลลิต135,700,000-
57MR. ATEEB RASHEED MASKATI122,479,475-1.76
58นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล112,343,580+0.93
59นาย พิชิต ชินวิทยากุล107,000,000+0.93
60UBS AG LONDON BRANCH99,411,750-1.76
61นาง วันทนา พจนาลัย82,600,000-
62นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย80,250,000+0.93
63GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI76,415,000-1.76
64บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)75,390,060+0.93
65MR. YUE KWOK-LEUNG70,414,000-1.76
66นาย เอเซีย ภุขันอนันต์64,213,920-7.02
67MR. CHEN, CHENG-JEN56,640,000-
68นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย54,457,800-7.02
69นาย เชาว์วุธ พจนาลัย53,100,000-
70MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI50,713,117-7.10
71บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)42,008,000-
72นาง กนกอร บดินทร์รัตน41,558,800+0.93
73บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)41,280,000-
74นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ40,961,930-
75นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช40,606,315+1.83
76นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ38,704,000-
77กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ36,663,200-1.88
78บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)36,002,352-
79นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม35,990,000-
80นาย ชูรัช พจนาลัย35,400,000-
81น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร35,285,818+0.93
82นาง วิภาณี ตริลลิต30,680,000-
83นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์30,090,000-
84นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์27,978,980-
85นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์25,889,200-
86บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)25,680,000+0.93
87MRS. KEIBUN YO25,287,400-
88นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี25,058,758+0.93
89นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)24,396,600+5.48
90กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ24,093,440-1.88
91นาย สมโภชน์ ปลื้มพรพรหม24,056,550-2.86
92น.ส. ชารินา พจนาลัย23,600,000-
93นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์21,888,000-7.02
94CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH20,520,000-7.02
95MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC20,148,000+5.48
96นาง ทรงศรี เสียงสกุล19,740,496-1.88
97นาง วารุณี เวสารัชเวศย์17,593,800-
98น.ส. พิชามญชุ์ ศิริจันทนันท์17,576,250+1.83
99กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า16,569,760-1.88
100นาย นรเชษฐ์ แสงรุจิ15,928,000-1.88