คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด165,610,839,776+2.12
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)137,951,268,103-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด46,316,387,318+0.65
4AGC Inc.16,162,593,409+2.16
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,568,193,197+1.20
6บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)15,526,097,351+1.91
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)13,179,035,164+2.08
8STATE STREET EUROPE LIMITED10,243,689,561+0.69
9SOJITZ CORPORATION6,369,469,734+0.81
10CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED6,142,500,000+2.12
11บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,732,763,437+0.81
12บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,297,654,886-
13สำนักงานประกันสังคม5,264,493,464+0.71
14SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,545,685,699+0.53
15GIC PRIVATE LIMITED4,383,924,328+1.04
16THE BANK OF NEW YORK MELLON3,781,942,271-
17บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,522,062,500+0.53
18บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,757,209,688-
19นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,623,253,977-
20NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,615,296,586-
21STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,528,946,619-
22บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,392,854,192-
23ASIAN OPPS I LIMITED2,254,061,250+0.53
24SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC1,642,919,562-
25EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,624,548,504-
26SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,437,457,946-
27กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,378,599,075+2.12
28บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด876,666,622+0.51
29บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)753,427,984-0.59
30บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด668,800,000-
31นาย ชาย ศรีวิกรม์658,802,514-0.81
32HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD621,241,300+0.53
33บริษัท บูรณาชาติ จำกัด620,207,082-0.81
34บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)589,377,233+0.59
35บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)508,344,002+0.81
36ASSEAU COMPANY LIMITED471,885,640+0.53
37บริษัท เมโทรฟอส จำกัด412,039,600+0.81
38บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด326,885,080+0.81
39BENTAYGA HOLDINGS LTD326,800,000-
40CENTRAL GLASS CO., LTD.312,905,097+0.81
41บริษัท เทวรายา จำกัด308,613,750+0.53
42LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED308,246,160+2.50
43นาย สำเริง มนูญผล279,091,750+1.68
44นาย เมธา ตริลลิต264,600,000+2.38
45บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)259,982,730+29.76
46บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด248,703,180+2.50
47นาย สมชาย คุลีเมฆิน231,398,960-
48พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ230,541,532+2.16
49นาย วิวัฒน์ ตริลลิต189,000,000+2.38
50GANARIA INTERNATIONAL CORP.188,000,000+0.53
51BBHISL NOMINEES LIMITED158,906,080+2.16
52นาย กิตติ ภัทรเลาหะ155,932,536+2.16
53เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ153,598,964+2.16
54น.ส. รัชนี ตริลลิต144,900,000+2.38
55นาย สำรวย ทิชาชล141,050,000-
56นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์135,850,000-
57นาย กมล พิชิตสิงห์135,620,850+0.53
58MR. ATEEB RASHEED MASKATI135,447,890+0.53
59นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์134,058,236-
60นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล117,000,000+1.71
61นาย เอเซีย ภุขันอนันต์107,023,200-
62นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย90,763,000-
63นาง วันทนา พจนาลัย88,200,000+2.38
64GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI84,506,000+0.53
65บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)82,435,860+1.71
66MR. YUE KWOK-LEUNG70,673,900+0.53
67นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย67,860,000+1.71
68นาง กนกอร บดินทร์รัตน66,028,000-0.59
69MR. CHEN, CHENG-JEN60,480,000+2.38
70นาย เชาว์วุธ พจนาลัย56,700,000+2.38
71กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ56,369,670-0.81
72น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร56,061,580-0.59
73MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI55,620,838+0.59
74บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)50,400,000+29.76
75บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)44,856,000+2.38
76บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)43,956,360+29.76
77นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ43,739,010+2.38
78กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า41,407,704-0.81
79นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ41,328,000+2.38
80บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)40,800,000-0.59
81นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี39,812,980-0.59
82กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ39,698,988-0.81
83นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช38,743,640-
84นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม38,430,000+2.38
85นาย ชูรัช พจนาลัย37,800,000+2.38
86นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์36,480,000-
87CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH34,200,000-
88นาง วิภาณี ตริลลิต32,760,000+2.38
89นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์32,130,000+2.38
90นาง ทรงศรี เสียงสกุล30,351,013-0.81
91นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์29,875,860+2.38
92นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์27,644,400+2.38
93นาย สมโภชน์ ปลื้มพรพรหม27,218,268+0.51
94MRS. KEIBUN YO27,001,800+2.38
95น.ส. ชารินา พจนาลัย25,200,000+2.38
96นาย นรเชษฐ์ แสงรุจิ24,489,300-0.81
97นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)24,062,400-
98นาย ฉัตรชัย วิศวจรรยา22,533,160-0.59
99นาย อภิชาติ เหล่าจินดา22,447,500-0.81
100น.ส. กรกฎ ศรีวิกรม์22,240,368-0.81