คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด210,948,830,400+0.32
2บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด139,292,758,050+0.49
3บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด90,430,370,900-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด82,668,211,284+0.03
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED64,963,947,142+0.25
6บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)62,595,255,475-
7บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)61,626,115,696-1.29
8บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,501,858,019-1.29
9STATE STREET EUROPE LIMITED34,794,671,629+0.13
10บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,523,493,877-1.12
11บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,950,474,945+0.43
12บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,871,849,676+0.43
13สำนักงานประกันสังคม16,511,196,997-0.44
14บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,949,243,300+2.90
15SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC14,285,274,018+0.33
16บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,860,000,000+0.32
17UBS AG SINGAPORE BRANCH12,115,441,632+0.46
18กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว11,920,012,439+0.21
19AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,024,351,240-0.15
20บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด9,848,300,000+0.32
21นาย นิติ โอสถานุเคราะห์9,631,944,311-1.29
22UBS AG LONDON BRANCH9,339,483,619+0.32
23SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,348,395,646+0.36
24THE BANK OF NEW YORK MELLON8,246,297,343+0.09
25บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,131,787,784+0.30
26น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,040,057,561-1.12
27นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,943,267,088-1.12
28GIC PRIVATE LIMITED7,713,883,100+0.32
29บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)7,700,000,000+0.32
30DBS BANK LTD7,369,990,540+0.26
31NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6,597,815,917+0.32
32นาย สุระ คณิตทวีกุล6,488,855,680-
33C.P. Foods International Limited6,391,000,000+0.32
34น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,160,000,000+0.32
35THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED5,922,535,927+0.32
36บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,866,570,694+0.58
37BNY MELLON NOMINEES LIMITED5,832,216,496+0.32
38นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,726,720,980+0.24
39บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,620,029,600-2.01
40นาย ปริญญา เธียรวร5,390,000,000+0.32
41CHASE NOMINEES LIMITED4,881,398,754+0.33
42STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,668,105,249+0.44
43UBS AG HONG KONG BRANCH4,656,190,000+0.32
44นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,587,875,954-1.29
45บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,479,021,770+1.85
46บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,515,116,775+0.01
47นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,465,000,000+0.32
48MISS SUNEE SERIPANU3,390,947,534-0.52
49นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,223,215,400-2.11
50กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,887,475,696+0.20
51นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,691,359,947-1.12
52น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,668,932,000-1.12
53ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,649,307,500-1.12
54บริษัท สารสิน จำกัด2,597,148,551-1.29
55LION CORPORATION2,445,669,982+1.32
56นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,329,712,810+0.72
57นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,202,893,930-1.29
58MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,168,568,550+1.83
59บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด2,105,742,886+0.67
60กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,960,096,925+0.27
61กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,660,192,715-0.47
62NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,651,611,418-
63MR. VICHAI MITSUNTISUK1,596,500,124-1.29
64นาย วิเวก ดาวัน1,586,403,702+2.90
65นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,549,799,267+0.43
66บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,501,186,377-
67นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,460,320,260-2.01
68SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,430,603,913-
69นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,405,673,640-
70กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,391,685,450+0.49
71นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,358,692,690-1.12
72นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ1,307,095,800-2.11
73บริษัท เอกภาวี จำกัด1,179,999,388-0.99
74นาย บัญชา พันธุมโกมล1,177,600,000-
75นาง สุนทรี วนวิทย์1,111,092,003-1.29
76บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,017,406,933-
77CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH983,234,661+0.43
78นาง พิชญา พูลลาภ945,031,334-1.12
79น.ส. อารี ปรีชานุกูล931,040,000-
80NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.875,699,964+1.85
81VIELLA ASSETS LTD.849,207,935+0.43
82นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ812,760,442-1.12
83กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล802,147,610-0.53
84บริษัท หลานปู่ จำกัด792,240,955+0.23
85นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล787,189,097-1.03
86นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา768,541,804+0.59
87บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด740,025,685-
88นาง ณัฐธีรา บุญศรี688,865,970-2.01
89บริษัท คิว แอสเซท จำกัด655,051,488-0.96
90บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด648,971,638-
91นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา638,626,623+0.43
92น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล635,522,700-2.01
93บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)632,029,560-
94บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด615,600,000-0.56
95น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์584,836,260-2.01
96บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด575,681,289-
97กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว535,224,300+0.43
98นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล532,500,000-2.11
99BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH512,797,650+2.90
100นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร506,740,080-