คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด229,487,227,000-
2บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด132,448,662,225+1.01
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด103,656,537,404+0.41
4บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด90,430,370,900+3.65
5บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)69,577,872,560+1.14
6บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)62,595,255,475+3.65
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED61,798,657,738+0.19
8บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)45,727,904,215+1.14
9STATE STREET EUROPE LIMITED31,184,117,218+0.20
10สำนักงานประกันสังคม23,691,662,645+0.77
11บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด21,138,430,016+1.14
12บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,180,068,295+2.24
13บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,147,735,956+2.24
14บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,707,538,250+2.76
15บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด15,165,000,000-
16SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC12,917,031,090+0.10
17THE BANK OF NEW YORK MELLON12,066,271,050+0.36
18UBS AG LONDON BRANCH12,059,611,645-
19UBS AG SINGAPORE BRANCH11,883,150,491+1.03
20GIC PRIVATE LIMITED11,167,307,254-
21AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P11,070,751,400+0.34
22กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,987,548,825+0.79
23นาย นิติ โอสถานุเคราะห์10,874,775,835+1.14
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED10,852,072,503+0.07
25BNY MELLON NOMINEES LIMITED10,592,629,579-
26นาย ปริญญา เธียรวร9,301,800,000+0.34
27บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)8,425,000,000-
28น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,280,958,154+1.14
29นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,181,267,600+1.14
30นาย สุระ คณิตทวีกุล8,011,773,300-1.76
31บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,849,013,371+0.84
32DBS BANK LTD7,215,036,000+1.08
33C.P. Foods International Limited6,992,750,000-
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6,522,303,645-
35นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,373,620,000+2.30
36บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,688,618,522+0.62
37STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,565,033,126+0.11
38บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,146,051,200-
39นาย มานิต อุดมคุณธรรม5,144,859,948+1.14
40UBS AG HONG KONG BRANCH5,094,597,500-
41บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,423,691,301-0.43
42นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล4,298,519,250-
43บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด4,296,750,000-
44น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,985,488,375-
45N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,977,137,515-
46นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,830,808,870-1.76
47นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,791,250,000-
48บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,383,198,808+1.12
49บริษัท สารสิน จำกัด2,932,264,493+1.14
50นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,772,395,930+1.14
51น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,748,900,000+1.14
52ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,728,687,491+1.14
53MISS SUNEE SERIPANU2,667,121,352-
54นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,487,138,308+1.14
55LION CORPORATION2,394,028,732-0.02
56นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,262,618,071+0.47
57MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,097,126,375+2.06
58บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด2,045,864,788+0.56
59นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,970,247,160+2.30
60นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,966,200,000+2.30
61กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,903,383,470+0.99
62กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,849,875,624+0.62
63นาย วิเวก ดาวัน1,666,873,455+2.76
64NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,647,976,804+1.10
65MR. VICHAI MITSUNTISUK1,627,500,140+1.14
66นาย บัญชา พันธุมโกมล1,610,708,010-1.76
67นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,483,841,777+2.24
68บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,442,836,376+1.10
69SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,374,997,400+1.10
70นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,367,222,736+1.14
71บริษัท อีเอสพี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด1,316,700,000+1.01
72นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,312,769,280-
73บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด1,306,800,000+1.01
74นาง สุนทรี วนวิทย์1,254,458,713+1.14
75นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,238,331,540+0.90
76บริษัท เอกภาวี จำกัด1,203,365,713+1.94
77น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,148,620,000-1.76
78กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,145,051,325+1.01
79นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล1,071,439,887-0.95
80กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,053,810,850+3.65
81บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด977,861,080+1.10
82กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล967,821,933+0.58
83ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)875,775,060+2.30
84NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.863,537,465-0.47
85นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ838,872,813+1.14
86VIELLA ASSETS LTD.812,761,243+2.24
87นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ798,985,320+2.30
88นาง พิชญา พูลลาภ783,622,400+1.14
89บริษัท หลานปู่ จำกัด763,875,169+0.91
90บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)752,955,420+2.30
91นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา744,834,663+0.59
92CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH718,035,749+2.24
93บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด711,261,436+1.10
94BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH687,626,250+2.76
95นาง ณัฐธีรา บุญศรี630,768,840-
96บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด623,746,592+1.10
97นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา617,547,777+0.73
98บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)607,463,040+1.10
99บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด601,920,000+3.41
100THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED593,489,185+1.45