คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด223,358,488,000+0.91
2บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด138,469,055,963+0.97
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด102,437,434,358+0.58
4บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด90,430,370,900-0.73
5บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)70,770,636,090-1.12
6บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)62,595,255,475-0.73
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED60,525,674,080+0.74
8บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)46,511,811,144-1.12
9STATE STREET EUROPE LIMITED30,667,958,353+0.63
10สำนักงานประกันสังคม23,918,286,799+0.27
11บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด19,876,491,570-0.39
12บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด19,697,173,424+3.05
13บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด18,682,133,976-0.39
14บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด14,760,000,000+0.91
15บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,624,259,750-1.48
16SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC12,488,938,707+0.84
17UBS AG SINGAPORE BRANCH12,453,725,706+0.92
18THE BANK OF NEW YORK MELLON11,889,676,745+0.54
19UBS AG LONDON BRANCH11,736,608,557+0.91
20นาย นิติ โอสถานุเคราะห์11,061,200,564-1.12
21กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,985,364,863+0.71
22AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,920,661,424+0.28
23GIC PRIVATE LIMITED10,869,070,562+0.91
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED10,550,251,010+0.85
25BNY MELLON NOMINEES LIMITED10,309,740,362+0.91
26นาย ปริญญา เธียรวร9,076,800,000+0.76
27นาย สุระ คณิตทวีกุล8,647,852,712-0.82
28บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)8,200,000,000+0.91
29น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,716,347,370+3.05
30บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,628,622,186-0.08
31นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,623,453,900+3.05
32DBS BANK LTD7,554,789,000+0.73
33C.P. Foods International Limited6,806,000,000+0.91
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6,348,117,494+0.91
35นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,787,540,000+0.63
36บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,616,046,488-0.15
37STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,407,069,930+0.82
38นาย มานิต อุดมคุณธรรม5,233,057,547-1.12
39UBS AG HONG KONG BRANCH4,958,540,000+0.91
40บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,659,923,120-0.44
41บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,604,361,600-
42นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล4,183,722,000+0.91
43บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด4,182,000,000+0.91
44นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,134,573,450-0.82
45น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,879,051,000+0.91
46N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,870,923,160+0.91
47นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,690,000,000+0.91
48บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,240,847,390+0.01
49บริษัท สารสิน จำกัด2,982,531,884-1.12
50MISS SUNEE SERIPANU2,667,121,352-
51นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,583,368,934+3.05
52น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,561,475,000+3.05
53ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,542,640,617+3.05
54นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,529,774,964-1.12
55LION CORPORATION2,452,546,648-0.33
56นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,256,487,271-0.21
57บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด2,031,025,706-0.16
58MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED1,989,186,625-1.09
59กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,987,796,495+0.94
60กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,895,022,498-0.70
61นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,785,400,000+0.63
62นาย บัญชา พันธุมโกมล1,738,429,350-0.82
63นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,716,731,742-0.39
64MR. VICHAI MITSUNTISUK1,655,400,142-1.12
65NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,575,271,945-
66นาย วิเวก ดาวัน1,551,916,665-1.48
67บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,379,181,830-
68บริษัท อีเอสพี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด1,376,550,000+0.97
69บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด1,366,200,000+0.97
70SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,314,335,750-
71นาง สุนทรี วนวิทย์1,275,963,719-1.12
72นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,274,003,004+3.05
73นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,262,047,720-1.44
74น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,239,700,000-0.82
75กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,197,099,113+0.97
76นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,174,583,040-
77บริษัท เอกภาวี จำกัด1,092,375,671+2.67
78กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,053,810,850-0.73
79กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล991,794,706-0.70
80นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล979,602,182+2.50
81นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์948,271,900-2.35
82VIELLA ASSETS LTD.940,324,667-0.39
83บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด934,720,150-
84NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.908,133,296-0.45
85CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH830,731,943-0.39
86ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)795,244,020+0.63
87นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ781,676,939+3.05
88บริษัท หลานปู่ จำกัด739,353,246-0.06
89นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา735,281,178-0.16
90นาง พิชญา พูลลาภ730,193,600+3.05
91บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)683,718,140+0.63
92บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด679,882,255-
93บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด653,220,000-
94BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH640,203,750-1.48
95นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย637,000,000-0.82
96นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา604,456,465-0.11
97บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด596,228,360-
98บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)580,663,200-
99นาง ณัฐธีรา บุญศรี564,372,120-
100THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED542,350,455-0.79