คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด169,561,779,000+1.61
2บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด108,367,087,275+2.47
3บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด91,090,446,600-1.45
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด73,997,917,988+1.41
5บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)63,052,155,150-1.45
6บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)49,300,892,557-0.81
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED45,048,192,439+1.50
8บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)32,401,486,415-0.81
9STATE STREET EUROPE LIMITED23,450,985,908+1.40
10สำนักงานประกันสังคม14,858,969,086+1.03
11บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด13,331,623,476+2.70
12บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด11,205,000,000+1.61
13บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด10,684,060,440+3.66
14SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC9,187,047,477+1.61
15UBS AG SINGAPORE BRANCH9,128,003,328+2.50
16UBS AG LONDON BRANCH8,952,349,586+1.57
17กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว8,755,713,300+1.36
18GIC PRIVATE LIMITED8,251,215,152+1.61
19SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,003,910,845+1.66
20BNY MELLON NOMINEES LIMITED7,826,601,677+1.61
21นาย นิติ โอสถานุเคราะห์7,705,555,449-0.81
22THE BANK OF NEW YORK MELLON7,698,836,115+1.79
23นาย ปริญญา เธียรวร7,161,675,000+1.21
24บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,034,400,974+2.82
25บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)6,225,000,000+1.61
26นาย สุระ คณิตทวีกุล6,069,144,579+4.65
27AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P5,727,000,000+1.61
28น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล5,222,649,745+2.70
29C.P. Foods International Limited5,166,750,000+1.61
30นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล5,159,776,725+2.70
31บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,090,283,521+2.42
32NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,819,150,171+1.61
33DBS BANK LTD4,068,834,000+2.27
34STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,948,509,096+1.61
35บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)3,940,206,488+0.56
36UBS AG HONG KONG BRANCH3,764,257,500+1.61
37นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,347,866,043-0.81
38บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด3,321,000,000-4.07
39นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล3,176,057,250+1.61
40บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด3,174,750,000+1.61
41บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด3,092,144,800-
42บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,031,212,166+3.29
43น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี2,944,767,375+1.61
44N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 12,938,597,155+1.61
45นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี2,902,639,320+4.65
46นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์2,818,170,000+3.31
47นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,801,250,000+1.61
48MISS SUNEE SERIPANU2,686,958,613-
49บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จำกัด2,531,250,000+2.47
50AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 12,352,280,992-0.81
51LION CORPORATION2,138,945,818+1.31
52บริษัท สารสิน จำกัด2,077,718,840-0.81
53นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,006,751,557+2.26
54บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด2,002,603,500-4.06
55บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,828,944,762+2.31
56นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล1,762,315,144-0.81
57นาย ก้องภพ สุริยวนากุล1,748,499,706+2.70
58น.ส. ชามา สุริยวนากุล1,733,681,250+2.70
59ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล1,720,933,588+2.70
60MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED1,597,627,140+2.43
61กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,553,408,055+2.40
62NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,478,332,133+3.28
63บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,294,309,102+3.28
64SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,233,453,550+3.28
65นาย บัญชา พันธุมโกมล1,223,117,160+4.65
66นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา1,155,708,000-4.07
67นาย วิเวก ดาวัน1,131,174,814+3.66
68กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล999,009,600-1.45
69MR. VICHAI MITSUNTISUK954,800,099-0.81
70กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ930,177,675+2.47
71Amplus Holdings Limited917,088,000-4.07
72นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ886,900,000+3.31
73บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด877,198,910+3.28
74นาง สุนทรี วนวิทย์876,684,402-0.81
75น.ส. อารี ปรีชานุกูล870,320,000+4.65
76นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล862,282,521+2.70
77บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)861,973,200+3.30
78นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา823,608,000-4.07
79นาย วรวุฒิ อุ่นใจ788,813,120-
80NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.770,291,635+0.53
81บริษัท หลานปู่ จำกัด684,757,884+2.94
82นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา666,933,830+2.38
83นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา664,200,000-4.07
84นาย มารวย ตั้งมิตรประชา664,200,000-4.07
85นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ664,200,000-4.07
86นาย สุวิน ไกรภูเบศ658,262,300+2.76
87บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด638,043,347+3.28
88บริษัท เอกภาวี จำกัด584,158,113-1.00
89กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล571,838,080+4.65
90บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด559,537,384+3.28
91นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา553,231,765+2.62
92บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)544,930,080+3.28
93นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ529,061,831+2.70
94นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล514,291,146+4.76
95บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด496,347,118+3.28
96นาง พิชญา พูลลาภ494,216,400+2.70
97ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)455,503,695+3.31
98นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย447,200,000+4.65
99บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)427,557,723+3.28
100นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์401,621,040-