คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด211,781,981,000-1.61
2บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด122,414,672,663+1.09
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด99,296,781,885-1.04
4บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด87,129,992,400-1.52
5บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)67,987,521,187-0.58
6บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)60,310,757,100-1.52
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED57,713,905,401-1.36
8บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)44,682,694,976-0.58
9STATE STREET EUROPE LIMITED30,413,414,855-1.28
10สำนักงานประกันสังคม22,780,593,848-0.74
11บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,184,654,230-0.38
12บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,057,487,572+1.20
13บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด18,971,779,464-0.38
14บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,995,000,000-1.61
15บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด13,355,075,550+1.63
16SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC11,474,585,403-1.61
17UBS AG LONDON BRANCH11,214,995,285-1.59
18UBS AG SINGAPORE BRANCH11,022,441,632+1.03
19นาย นิติ โอสถานุเคราะห์10,626,209,530-0.58
20GIC PRIVATE LIMITED10,305,734,588-1.61
21นาย สุระ คณิตทวีกุล10,145,937,284-0.87
22กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,129,139,463-0.73
23SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED9,997,048,773-1.53
24BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,775,394,063-1.61
25THE BANK OF NEW YORK MELLON9,497,792,925-1.17
26นาย ปริญญา เธียรวร8,670,950,000-1.60
27น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,857,500,066+1.20
28บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)7,775,000,000-1.61
29นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,762,907,325+1.20
30บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,595,575,472-0.88
31AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P7,153,000,000-1.61
32C.P. Foods International Limited6,453,250,000-1.61
33บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด6,372,000,000+0.85
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6,019,099,209-1.61
35DBS BANK LTD5,699,663,750+0.74
36บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,674,529,715-0.95
37บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,018,964,493-1.23
38STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,931,672,004-1.61
39นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,851,795,375-0.87
40UBS AG HONG KONG BRANCH4,701,542,500-1.61
41นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,616,815,269-0.58
42บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,288,376,000-
43นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,048,200,000-1.54
44นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล3,966,882,750-1.61
45บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด3,965,250,000-1.61
46น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,678,002,625-1.61
47N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,670,296,045-1.61
48นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,498,750,000-1.61
49บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,395,277,000+1.80
50AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 13,243,871,368-0.58
51บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,159,346,681-0.78
52บริษัท สารสิน จำกัด2,865,241,304-0.58
53บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จำกัด2,859,375,000+1.09
54นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,630,625,683+1.20
55น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,608,331,250+1.20
56ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,589,152,335+1.20
57LION CORPORATION2,582,394,147-1.13
58นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,430,289,432-0.58
59นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,292,422,825-0.96
60นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา2,217,456,000+0.85
61MISS SUNEE SERIPANU2,177,665,804+0.81
62บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด2,059,635,215-0.97
63นาย บัญชา พันธุมโกมล2,045,446,425-0.87
64MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED1,761,658,925+1.42
65Amplus Holdings Limited1,759,616,000+0.85
66นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,743,347,738-0.38
67กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,739,901,865+1.09
68นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา1,580,256,000+0.85
69กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,568,350,700-0.68
70NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,538,919,516-0.79
71น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,454,750,000-0.87
72นาย วิเวก ดาวัน1,413,968,517+1.63
73บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,347,354,557-0.79
74MR. VICHAI MITSUNTISUK1,316,700,137-0.58
75นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,297,307,937+1.20
76SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,284,004,925-0.79
77นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,274,400,000+0.85
78นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา1,274,400,000+0.85
79นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,274,400,000+0.85
80นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,274,000,000-1.54
81นาง สุนทรี วนวิทย์1,208,976,071-0.58
82บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,117,572,000-1.33
83นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,093,974,400-
84กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,050,756,263+1.09
85CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH981,751,008-0.38
86NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.981,108,293-1.24
87กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล955,574,400-1.52
88VIELLA ASSETS LTD.954,903,344-0.38
89บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด913,149,685-0.79
90นาย สุวิน ไกรภูเบศ898,868,520-3.54
91บริษัท เอกภาวี จำกัด829,504,520+1.41
92นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ795,975,908+1.20
93นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล791,845,097+2.58
94นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย747,500,000-0.87
95นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา744,787,664-0.96
96นาง พิชญา พูลลาภ743,550,800+1.20
97บริษัท หลานปู่ จำกัด732,717,147-0.85
98บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด664,192,665-0.79
99ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)654,314,700-1.54
100บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด615,797,200-4.00