คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด196,119,648,000-0.69
2บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด107,698,154,638-0.62
3บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด95,710,976,500+0.69
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด90,168,231,824-0.77
5บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)66,250,452,875+0.69
6บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)58,445,412,950-2.04
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED52,984,156,161-0.72
8บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)38,411,439,541-2.04
9STATE STREET EUROPE LIMITED27,795,552,597-0.75
10สำนักงานประกันสังคม20,373,044,456-0.74
11บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,873,434,280+1.72
12บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด17,535,288,536-1.37
13บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,799,438,304+1.72
14บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,960,000,000-0.69
15บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด11,726,407,800+2.78
16SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC10,625,982,624-0.69
17UBS AG LONDON BRANCH10,372,743,126-0.70
18UBS AG SINGAPORE BRANCH9,722,092,320-0.42
19กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,580,375,538-0.52
20GIC PRIVATE LIMITED9,543,574,152-0.69
21SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED9,245,988,900-0.61
22นาย นิติ โอสถานุเคราะห์9,134,811,701-2.04
23BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,052,454,952-0.69
24นาย สุระ คณิตทวีกุล8,911,744,088-
25THE BANK OF NEW YORK MELLON8,727,232,300-0.57
26นาย ปริญญา เธียรวร8,184,187,500-0.53
27บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,554,559,263+0.16
28บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)7,200,000,000-0.69
29น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล6,869,431,196-1.37
30นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล6,786,733,350-1.37
31AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P6,624,000,000-0.69
32C.P. Foods International Limited5,976,000,000-0.69
33NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,573,956,824-0.69
34บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,509,731,014+0.33
35DBS BANK LTD5,050,721,000-0.20
36บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด5,049,000,000-1.07
37STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,566,950,280-0.69
38บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,403,932,465+0.98
39UBS AG HONG KONG BRANCH4,353,840,000-0.69
40นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,261,142,025-
41MISS SUNEE SERIPANU4,214,837,040-3.33
42บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,062,672,000-0.56
43นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,968,841,196-2.04
44นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล3,673,512,000-0.69
45บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด3,672,000,000-0.69
46นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,425,400,000-1.82
47น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,405,996,000-0.69
48N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,398,859,360-0.69
49นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,240,000,000-0.69
50บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,235,422,390+0.04
51บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด2,907,333,000-3.50
52AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 12,788,591,176-2.04
53บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จำกัด2,515,625,000-0.62
54บริษัท สารสิน จำกัด2,463,102,174-2.04
55LION CORPORATION2,355,981,649+0.68
56นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,299,828,442-1.37
57น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,280,337,500-1.37
58ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,263,570,305-1.37
59นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,204,011,923+0.32
60นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,089,196,178-2.04
61MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,005,749,300+0.22
62บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,985,701,918+0.39
63นาย บัญชา พันธุมโกมล1,797,176,175-
64นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา1,757,052,000-1.07
65NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,575,271,945-
66กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,570,605,675-0.75
67นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,543,727,768+1.72
68Amplus Holdings Limited1,394,272,000-1.07
69กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,381,852,800+0.68
70บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,379,181,830-
71SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,314,335,750-
72น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,277,650,000-
73นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา1,252,152,000-1.07
74นาย วิเวก ดาวัน1,241,533,332+2.78
75นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,207,570,840-1.50
76นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,134,173,406-1.37
77MR. VICHAI MITSUNTISUK1,131,900,118-2.04
78นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,078,000,000-1.82
79กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,049,684,000+0.69
80นาง สุนทรี วนวิทย์1,039,295,219-2.04
81นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,036,396,800-0.56
82นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,009,800,000-1.07
83นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,009,800,000-1.07
84นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา1,009,800,000-1.07
85บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,001,984,000-1.23
86บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด934,720,150-
87กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ924,435,838-0.62
88CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH869,336,770+1.72
89NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.859,483,298+0.94
90VIELLA ASSETS LTD.845,563,266+1.72
91นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์792,085,940-2.82
92นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล775,518,394+2.11
93บริษัท เอกภาวี จำกัด759,405,547+0.77
94บริษัท หลานปู่ จำกัด733,953,378+0.12
95นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา721,569,279+0.32
96นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ695,883,129-1.37
97บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด679,882,255-
98นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย656,500,000-
99นาง พิชญา พูลลาภ650,050,400-1.37
100บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด596,228,360-