คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)58,805,009,456-
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ50,173,328,425-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด36,543,265,549-
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)18,965,676,600-
5บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,568,373,800-
6สำนักงานประกันสังคม15,579,865,660-
7นาย เฉลิม หาญพาณิชย์11,880,750,000-
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)11,699,247,702-
9น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ11,040,294,200-
10บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด10,787,530,873-
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,727,913,523-
12บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,607,099,450-
13STATE STREET EUROPE LIMITED7,554,872,183-
14นาย จิโรจน์ สุชาโต7,487,421,800-
15UBS AG SINGAPORE BRANCH7,446,499,500-
16ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,968,794,464-
17UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account6,626,565,090-
18CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,600,000,000-
19THE BANK OF NEW YORK MELLON5,617,865,488-
20นาย อิทธิ ทองแตง5,235,426,880-
21น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,867,190,976-
22GIC PRIVATE LIMITED4,444,147,604-
23น.ส. วิอร ทองแตง4,209,509,880-
24บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,100,000,000-
25บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,001,469,086-
26กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,702,128,460-
27บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)3,580,377,476-
28NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC3,553,402,360-
29นาย อัฐ ทองแตง3,463,885,900-
30SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,394,718,380-
31UBS AG HONG KONG BRANCH3,331,839,789-
32นาย อติคุณ ทองแตง3,168,192,080-
33น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,122,852,000-
34นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,094,260,000-
35น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,031,330,500-
36บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด2,770,720,750-
37นาย อภิรุม ปัญญาพล2,750,341,282-
38พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,653,550,000-
39นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,634,160,400-
40นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,400,000,000-
41บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,371,325,000-
42นาง กอบกุล ปัญญาพล2,237,862,104-
43นาย สาธิต วิทยากร2,169,364,032-
44คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์1,913,009,375-
45นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,891,959,164-
46นาง จารุวรรณ วนาสิน1,854,703,085-
47นาง เพียงนภา จรูญศรี1,385,450,000-
48น.ส. สาธิตา วิทยากร1,314,864,112-
49บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,255,229,344-
50บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,230,800,000-
51น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,226,400,000-
52น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,226,400,000-
53นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,211,800,000-
54บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,206,451,084-
55นาย นพดล เขมะโยธิน1,089,000,000-
56นาย ชัย โสภณพนิช1,084,643,410-
57บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,066,200,624-
58นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,021,869,849-
59นาย อติรัชต์ จรูญศรี1,005,079,706-
60WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED985,043,405-
61คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล975,158,932-
62บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)925,519,200-
63นาย พิชญ สมบูรณสิน916,580,500-
64นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์899,354,354-
65นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ894,559,710-
66บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด879,907,287-
67นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์835,410,624-
68นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล805,805,000-
69นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล783,673,000-
70บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด702,576,000-
71นาง สุวิมล อธิกิจ692,661,466-
72นาย กำพล พลัสสินทร์618,955,288-
73นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์603,394,147-
74นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล597,480,000-
75นาย ธฤต ชื่นอิ่ม595,311,750-
76INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION586,738,152-
77น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์579,386,500-
78นาย อาษา เมฆสวรรค์571,077,830-
79นาย ชาลี โสภณพนิช554,115,000-
80กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25537,538,400-
81บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม523,930,858-
82นาง ณวรา วนาสิน513,343,930-
83นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ507,351,058-
84น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์502,234,664-
85LGT BANK (SINGAPORE) LTD488,000,000-
86นาง พัฏ โรจน์มหามงคล483,119,400-
87นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา483,119,394-
88บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด479,641,052-
89น.ส. มาลินี บุญรักษ์477,317,860-
90นาย ภาโณตม์ พรมมาส471,487,500-
91นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์458,272,382-
92นาง กิตติธรา แสงทวีป442,748,650-
93Peak Development Holdings Ltd.416,425,757-
94Global Health Investment Co., Ltd.411,136,128-
95บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)403,493,068-
96นาย พรมพันธ์ พรมมาส398,887,500-
97นาย ธีรพจน์ จรูญศรี391,010,841-
98นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี382,866,512-
99นาย ประชุม มาลีนนท์361,185,000-
100ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย350,622,250-