คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ53,017,410,273-1.35
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,589,956,215-0.80
3บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)40,021,499,687-0.49
4นาย สาธิต วิทยากร23,359,555,049-0.02
5บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)21,051,901,026-1.35
6สำนักงานประกันสังคม19,843,370,010-0.77
7บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,390,894,918-1.35
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,039,722,255-0.36
9นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,508,250,000+1.81
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,001,433,014-1.07
11บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด12,481,075,831-3.05
12UBS AG SINGAPORE BRANCH12,392,530,768-1.36
13น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ12,196,182,942-1.35
14บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,133,376,630-5.37
15UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account10,017,464,703-0.36
16ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)9,105,453,144-0.36
17นาย จิโรจน์ สุชาโต8,314,368,198-1.35
18STATE STREET EUROPE LIMITED8,211,809,606-1.10
19น.ส. สาธิตา วิทยากร7,674,101,897+1.83
20CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,840,000,000-0.35
21บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)6,380,542,831-3.90
22น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,904,461,184+1.35
23บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,901,303,848-4.47
24นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,482,710,000-7.96
25บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,035,734,188-0.36
26นาย อภิรุม ปัญญาพล3,336,479,588+1.35
27นาง จารุวรรณ วนาสิน3,051,094,814-1.94
28พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,977,210,000+1.81
29น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,957,843,700-
30คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,906,021,875-1.01
31THE BANK OF NEW YORK MELLON2,802,599,448+1.68
32กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,748,583,295-0.34
33นาง กอบกุล ปัญญาพล2,714,783,536+1.35
34บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,457,555,000-0.35
35นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,295,163,576+1.35
36นาง เพียงนภา จรูญศรี1,832,000,000-
37บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,818,473,281-7.96
38นาย นพดล เขมะโยธิน1,520,000,000-
39นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,402,202,000+1.81
40น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,402,119,000+1.81
41น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,402,119,000+1.81
42นาย อติรัชต์ จรูญศรี1,315,047,016-
43บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,288,600,000-1.58
44บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,274,737,481-7.96
45บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)1,219,200,000-
46โรงพยาบาลวิภาวดี1,200,000,000-
47คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,182,979,688+1.35
48นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,156,866,443-
49นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,129,978,753-1.94
50นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา1,128,331,792-
51นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์1,091,020,036+1.35
52บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,082,664,450-0.99
53บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด971,040,000-0.59
54INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION969,006,948+1.83
55นาย พิชญ สมบูรณสิน949,910,700-0.35
56นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์897,780,301-4.76
57นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล865,580,000-7.96
58นาง สุวิมล อธิกิจ840,277,844+1.35
59นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล812,170,200-0.35
60นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล781,366,222-7.83
61นาย อาษา เมฆสวรรค์767,214,478-1.94
62นาย กำพล พลัสสินทร์750,863,792+1.35
63นาง ณวรา วนาสิน739,549,347-1.94
64นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ724,166,910-0.59
65PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.687,733,446+1.83
66บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม678,728,612-
67นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์669,210,416-2.10
68นาง พัฏ โรจน์มหามงคล667,726,000-0.59
69นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา667,725,992-0.59
70น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์666,860,752-
71นาย ธฤต ชื่นอิ่ม616,959,450-0.35
72น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์600,455,100-0.35
73นาง กิตติธรา แสงทวีป573,973,296-
74นาย ธีรพจน์ จรูญศรี513,071,128-
75นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี506,269,768-
76บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)478,714,514-1.20
77บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด469,795,048-0.90
78นาย ภาโณตม์ พรมมาส460,057,500-
79น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร436,000,000+1.83
80น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล389,578,800-7.96
81นาย พรมพันธ์ พรมมาส389,217,500-
82นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์359,746,235-2.65
83กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล345,557,010-0.44
84นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ332,959,371-7.40
85นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี326,380,386-7.96
86Global Health Investment Co., Ltd.293,893,505-1.94
87นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร290,100,606-2.65
88น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ273,366,300-
89นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์267,747,624-7.96
90น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ265,842,300-
91น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ265,842,300-
92น.ส. พัลลภา วิทยากร261,381,012+4.22
93นาง ปัทมา พรมมาส243,110,000-
94HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES238,849,100+1.81
95นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์238,764,976-0.81
96น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ238,000,000-0.59
97นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช232,423,266-1.58
98นาย อภิรักษ์ วานิช228,583,488-2.86
99นาย ประมุข อุณจักร226,000,000-7.96
100นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล224,644,000-7.96