คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)67,764,252,715-
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ65,585,116,086+2.56
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด36,906,176,023+1.55
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)22,189,841,622+2.56
5บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)21,490,997,346+2.56
6สำนักงานประกันสังคม20,400,954,130+1.67
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)14,418,667,153+0.02
8น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,229,836,074+2.56
9นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,613,125,000-1.94
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED11,108,947,253+1.79
11บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)8,977,880,000-0.75
12นาย จิโรจน์ สุชาโต8,758,411,506+2.56
13STATE STREET EUROPE LIMITED8,428,740,921+1.87
14UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account8,150,017,363-
15นาย อัฐ ทองแตง8,134,408,503+2.56
16นาย อิทธิ ทองแตง7,102,867,450+2.56
17น.ส. วิอร ทองแตง5,803,796,560+2.56
18UBS AG HONG KONG BRANCH5,527,825,104-0.91
19UBS AG SINGAPORE BRANCH5,502,828,490+2.40
20NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,049,178,080+2.39
21บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,797,000,000+2.56
22น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,707,610,944-0.85
23นาย อติคุณ ทองแตง4,643,292,514+2.56
24บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด4,270,196,677-0.46
25SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED4,169,304,538+1.96
26น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,964,549,680+2.56
27นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,878,820,000-0.51
28น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,784,570,200+0.97
29กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,571,969,055+1.63
30นาย สาธิต วิทยากร3,533,472,144-0.91
31บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,463,400,938-
32นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,072,490,668+2.56
33พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,848,125,000-1.94
34นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,808,000,000+2.56
35คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,789,196,875-2.09
36นาย อภิรุม ปัญญาพล2,660,166,158-0.85
37บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,434,093,549-0.48
38นาง จารุวรรณ วนาสิน2,420,353,705+0.41
39บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,405,915,166-0.36
40นาง กอบกุล ปัญญาพล2,188,089,576-0.85
41น.ส. สาธิตา วิทยากร2,181,479,095-0.91
42BBHISL NOMINEES LIMITED2,109,818,880+2.56
43บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,876,056,105-
44นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,829,927,716-0.85
45บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,774,686,177-0.32
46THE BANK OF NEW YORK MELLON1,704,418,750-1.94
47บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,591,195,706-0.51
48WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,476,000,000+0.41
49นาย ชัย โสภณพนิช1,382,304,263-
50บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,349,800,000-0.50
51GIC PRIVATE LIMITED1,299,434,258-
52นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,286,500,000-1.94
53น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,286,500,000-1.94
54น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,286,500,000-1.94
55นาง ณวรา วนาสิน1,226,867,510+0.41
56บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,144,088,920-
57Global Health Investment Co., Ltd.1,077,808,164+0.41
58นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,070,369,862+0.41
59นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,046,372,381-
60คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล943,186,508-0.85
61นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์869,867,326-0.85
62บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)818,827,650+0.23
63นาย นพดล เขมะโยธิน812,600,000-
64N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1797,688,963-0.11
65นาย อติรัชต์ จรูญศรี780,257,765-
66นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล753,984,000-0.51
67นาย ชาลี โสภณพนิช692,643,750-
68Peak Development Holdings Ltd.690,888,187-0.91
69นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล680,240,000-0.53
70นาง สุวิมล อธิกิจ674,311,708-0.85
71บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด639,744,000-
72นาย กำพล พลัสสินทร์622,379,672-0.85
73นาย ภาโณตม์ พรมมาส588,645,000+0.97
74น.ส. ศศินภา จรูญศรี527,404,092-
75น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี526,593,112-
76นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์508,401,849+0.03
77บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด506,365,920-
78นาย พรมพันธ์ พรมมาส498,005,000+0.97
79คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์493,145,917+0.41
80นาย ชาตรี โสภณพนิช489,671,638-
81นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ461,978,199-
82นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์443,247,058-0.85
83นาง พัฏ โรจน์มหามงคล439,913,600-
84นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา439,913,594-
85น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร438,000,000-0.91
86นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์431,117,765+0.73
87น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์396,617,125-
88บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)395,343,950-1.27
89CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .384,000,000-
90น.ส. มาลินี บุญรักษ์377,120,557-
91นาง กิตติธรา แสงทวีป349,808,024-
92น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล341,510,400-0.51
93นาย ธีรพจน์ จรูญศรี333,037,375-
94นาย พลสิน พลัสสินทร์320,358,790-0.85
95นาง ปัทมา พรมมาส311,060,000+0.97
96นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี302,496,186-
97กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล298,509,465-0.82
98นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ297,403,046-0.66
99น.ส. มาสฤดี คณาพิทักษ์พงศ์283,261,768+0.41
100นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา278,201,385-0.71