คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง701,555,031,953+8.31
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด230,414,029,016+1.87
3บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด229,487,227,000-
4บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด132,448,662,225+1.01
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED117,146,301,868+2.05
6บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด90,430,370,900+3.65
7บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)76,050,553,385+0.39
8นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ75,378,807,515-0.90
9บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)69,577,872,560+1.14
10สำนักงานประกันสังคม69,531,810,664+1.57
11STATE STREET EUROPE LIMITED65,856,540,730+2.14
12บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)62,595,255,475+3.65
13บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)55,721,037,582-
14บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)45,727,904,215+1.14
15บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)43,120,120,736-1.58
16บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)36,230,904,100-4.26
17นาย คีรี กาญจนพาสน์35,272,327,852+2.43
18บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,655,379,580-0.96
19บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)24,330,885,940-0.93
20บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด21,138,430,016+1.14
21กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว19,887,042,781+0.52
22ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,448,855,459-0.49
23บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)18,572,375,099-0.28
24UBS AG SINGAPORE BRANCH18,564,204,666+0.34
25บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,180,068,295+2.24
26GIC PRIVATE LIMITED16,592,855,873+0.26
27น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ16,239,442,860-0.79
28บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,147,735,956+2.24
29บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,791,232,816+2.78
30SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED15,704,114,930-0.18
31บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด15,165,000,000-
32THE BANK OF NEW YORK MELLON14,959,615,025+0.28
33NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC14,846,860,907+0.11
34การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย14,823,863,091-
35UBS AG HONG KONG BRANCH14,718,738,364+0.88
36นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,898,500,000-0.59
37SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC13,186,003,518+0.13
38ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)12,715,406,935+0.03
39UBS AG LONDON BRANCH12,419,229,515-
40นาย นิติ โอสถานุเคราะห์12,196,496,324+1.02
41AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P11,070,751,400+0.34
42UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account10,718,453,147-0.28
43BNY MELLON NOMINEES LIMITED10,599,480,679-
44นาย จิโรจน์ สุชาโต9,731,568,340-0.96
45บริษัท นทลิน จำกัด9,484,998,600+5.71
46บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,413,907,500+0.02
47นาย ปริญญา เธียรวร9,301,800,000+0.34
48นาย อัฐ ทองแตง9,038,231,670-0.96
49DBS BANK LTD9,019,209,306+1.12
50CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,617,237,861+2.22
51บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)8,425,000,000-
52น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,280,958,154+1.14
53นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,181,267,600+1.14
54นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,070,714,910+0.49
55นาย สุระ คณิตทวีกุล8,036,563,300-1.74
56บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,950,028,371+0.83
57นาย อิทธิ ทองแตง7,892,074,944-0.96
58นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,884,942,975+1.68
59N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 17,604,422,674-0.42
60บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)7,058,332,763+2.07
61นาย กวิน กาญจนพาสน์7,048,773,752+2.56
62C.P. Foods International Limited6,992,750,000-
63นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,769,773,295+2.88
64นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์6,552,537,572-
65น.ส. วิอร ทองแตง6,448,662,844-0.96
66นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,373,620,000+2.30
67STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,098,941,389+0.24
68นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,914,283,270+0.88
69บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,848,178,522+0.60
70บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,537,094,420+0.94
71นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร5,334,339,142+2.12
72บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,330,000,000-0.96
73บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,190,731,301-0.27
74นาย อติคุณ ทองแตง5,159,213,904-0.96
75บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,146,051,200-
76นาย มานิต อุดมคุณธรรม5,144,859,948+1.14
77SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,984,224,516-
78นาย วิชัย วชิรพงศ์4,745,461,533-
79นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,550,912,100-
80น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,548,030,912-3.51
81บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,473,202,188-0.29
82บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)4,408,329,565-1.57
83น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,405,055,200-0.96
84นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล4,298,519,250-
85บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด4,296,750,000-
86บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,270,495,231-1.49
87บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,212,000,000+2.56
88นาย พิชญ์ โพธารามิก4,172,646,903-0.53
89น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,985,488,375-
90นาย มิน เธียรวร3,884,000,000+0.77
91น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,839,685,300+0.48
92นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,830,808,870-1.76
93นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,791,250,000-
94บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด3,784,817,045+1.08
95นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,712,286,961+0.53
96BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,619,668,587+2.58
97บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,571,928,808+1.06
98นาย สาธิต วิทยากร3,485,068,416+0.46
99ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,468,109,870+0.90
100BBHISL NOMINEES LIMITED3,430,747,021+0.05