คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง723,425,975,640-0.03
2บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด235,615,966,000-1.16
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด228,739,820,668-0.04
4บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด145,158,382,338+1.84
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED117,881,065,326-0.38
6บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด97,691,203,600-2.03
7บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)69,849,523,136-0.93
8บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)68,782,696,874+1.16
9สำนักงานประกันสังคม67,903,539,261+0.16
10บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)67,621,151,900-2.03
11นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ66,750,730,074-0.03
12STATE STREET EUROPE LIMITED65,909,653,965-0.24
13บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)51,943,340,119+0.91
14บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)45,205,299,595+1.16
15บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)44,676,889,977-0.25
16นาย คีรี กาญจนพาสน์38,212,272,257+4.53
17บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)37,965,362,275-0.51
18บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)21,905,356,473-
19บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)21,575,471,739-0.02
20กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว19,979,281,814-0.40
21ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,838,005,733+1.46
22บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด19,491,288,245-
23UBS AG SINGAPORE BRANCH18,966,771,966+1.16
24บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด18,496,126,264-0.65
25บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด18,320,077,116-
26GIC PRIVATE LIMITED16,447,998,308-0.63
27บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,642,270,081-1.65
28บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด15,570,000,000-1.16
29SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED15,324,778,133-0.95
30UBS AG HONG KONG BRANCH15,224,997,884+1.15
31THE BANK OF NEW YORK MELLON14,992,502,695-0.59
32น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,286,472,791-0.10
33NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC14,173,823,598-0.79
34การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,818,855,424+0.91
35SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC13,369,728,232-1.17
36นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,230,600,000-1.23
37บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,872,686,621-
38UBS AG LONDON BRANCH12,703,728,911-1.14
39นาย นิติ โอสถานุเคราะห์11,909,541,948+0.97
40ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)11,887,709,085+0.88
41บริษัท นทลิน จำกัด11,585,248,290+0.58
42AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P11,239,811,384-0.48
43BNY MELLON NOMINEES LIMITED10,881,979,997-1.16
44นาย ปริญญา เธียรวร9,597,200,000-1.24
45DBS BANK LTD9,485,305,045+1.08
46นาย สุระ คณิตทวีกุล9,288,139,246-
47CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH9,224,134,562+3.51
48UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account9,069,724,271-1.72
49บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)8,994,533,000-0.77
50นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,717,909,495-2.23
51บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)8,650,000,000-1.16
52นาย จิโรจน์ สุชาโต8,646,124,179-
53บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)8,521,942,173-1.72
54นาย อัฐ ทองแตง8,030,121,215-
55บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,887,319,232-0.23
56นาย กวิน กาญจนพาสน์7,651,233,047+4.72
57N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 17,465,282,246-1.16
58น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,245,838,384-0.65
59C.P. Foods International Limited7,179,500,000-1.16
60นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,158,609,150-0.65
61นาย อิทธิ ทองแตง7,011,805,046-
62นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,891,042,600-0.96
63นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์6,466,114,281-2.48
64นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,227,100,000-3.53
65STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,136,691,757-1.13
66บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,843,328,563-0.09
67น.ส. วิอร ทองแตง5,729,388,911-
68บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,708,792,040+0.28
69นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร5,376,274,896-0.95
70บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,324,196,983+0.41
71นาย มานิต อุดมคุณธรรม5,086,061,548+1.16
72น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,867,190,976+1.64
73บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,735,500,000-
74นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,710,491,100-1.11
75นาย อติคุณ ทองแตง4,583,763,122-
76บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,572,000,000+4.72
77บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,536,650,400-0.50
78SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,514,014,656-1.39
79นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม4,439,030,969-0.88
80นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,429,900,125-
81บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด4,425,310,960-
82นาย วิชัย วชิรพงศ์4,423,735,327+0.91
83นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล4,413,316,500-1.16
84บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด4,411,500,000-1.16
85บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,185,930,969-0.51
86น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,091,925,750-1.16
87นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,035,540,000-
88บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,946,724,375-
89น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,913,722,120-
90นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,892,500,000-1.16
91นาย มิน เธียรวร3,800,000,000+2.18
92น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,784,570,200+0.49
93บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,756,157,925-1.70
94ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,630,232,160+0.47
95บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,532,603,252-0.33
96นาย สาธิต วิทยากร3,501,202,992+0.46
97บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,476,431,650+0.64
98บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,458,182,890+0.77
99กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,425,139,749+0.36
100BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,414,429,647-