คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง790,351,618,054+0.30
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด236,074,274,969+0.02
3บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด224,039,459,000+0.61
4บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด136,462,258,050-
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED119,868,142,077+0.23
6บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด85,809,841,000-0.77
7สำนักงานประกันสังคม68,149,180,765-0.13
8STATE STREET EUROPE LIMITED67,939,935,694+0.16
9บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)66,794,757,658-
10บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)66,545,164,519-0.25
11นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ64,122,854,040-0.77
12บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)59,396,957,750-0.77
13บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)51,222,203,570-
14บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)45,336,539,189-
15นาย คีรี กาญจนพาสน์44,010,338,726-0.70
16บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)43,898,788,046-
17บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)38,158,079,850-
18บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)22,284,670,005-0.85
19บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)21,906,839,215-0.81
20GIC PRIVATE LIMITED20,552,547,680+0.01
21บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,184,654,230+0.38
22ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)20,155,322,198-0.07
23UBS AG SINGAPORE BRANCH20,037,394,164-0.35
24บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด18,971,779,464+0.38
25กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว18,951,453,443-0.08
26บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด18,376,021,548+0.65
27THE BANK OF NEW YORK MELLON16,283,116,184+0.06
28UBS AG HONG KONG BRANCH15,299,408,402-0.38
29บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด14,805,000,000+0.61
30SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED14,285,386,102+0.21
31น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,225,498,835-0.64
32บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)13,905,039,125-1.52
33การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,441,977,549-
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC13,359,924,107-0.12
35นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,187,700,000-0.65
36บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,806,793,531+1.69
37SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC12,381,626,691+0.60
38UBS AG LONDON BRANCH12,177,167,330+0.57
39บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด12,166,319,150-0.22
40บริษัท นทลิน จำกัด11,991,748,230+0.56
41ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)11,566,986,673-
42นาย นิติ โอสถานุเคราะห์11,560,936,069-0.31
43บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,590,831,000+0.01
44BNY MELLON NOMINEES LIMITED10,571,389,698+0.58
45นาย สุระ คณิตทวีกุล9,816,864,100-
46CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH9,533,294,653-0.59
47นาย ปริญญา เธียรวร9,107,375,000+0.47
48นาย จิโรจน์ สุชาโต8,789,025,615-0.85
49นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,717,909,495-1.12
50นาย กวิน กาญจนพาสน์8,257,061,172-0.73
51บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)8,225,000,000+0.61
52UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,949,869,589-1.55
53บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,801,457,789-1.93
54DBS BANK LTD7,761,775,190-0.30
55CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .7,656,000,000-0.31
56AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P7,567,000,000+0.61
57น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,198,787,486+0.65
58นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,112,124,675+0.65
59N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 17,081,660,831+0.32
60นาย อิทธิ ทองแตง7,025,826,584-0.85
61C.P. Foods International Limited6,826,750,000+0.61
62บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)6,533,542,110-1.12
63นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,519,986,460+0.41
64บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด6,102,000,000+7.08
65นาย อัฐ ทองแตง5,938,315,933-0.85
66บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,873,187,883-1.60
67บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,701,876,360+0.30
68บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,699,275,243-0.36
69น.ส. วิอร ทองแตง5,652,349,109-0.85
70นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์5,544,233,669-0.71
71STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,382,671,736+0.56
72น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,066,666,016-
73นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร4,999,695,090-0.98
74บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,932,000,000-0.73
75นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,857,840,000+0.64
76บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,817,500,000-0.85
77นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,683,037,275-
78บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,645,924,632-0.17
79นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,535,818,510-
80นาย อติคุณ ทองแตง4,427,625,694-0.85
81SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,357,278,036+0.36
82บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,265,805,600-
83นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,239,441,990+1.85
84BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,235,385,409-0.88
85บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,207,072,035+1.51
86นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม4,203,330,209-
87นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล4,196,477,250+0.61
88บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด4,194,750,000+0.61
89นาย วิชัย วชิรพงศ์4,180,262,700-
90น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,021,451,600-0.85
91บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,985,717,815-0.56
92น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,890,877,375+0.61
93นาย มิน เธียรวร3,730,900,000-0.30
94นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,701,250,000+0.61
95นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,682,920,000-
96น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,674,340,000+1.00
97บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,598,587,000-1.13
98บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,485,119,185-
99นาย พิชญ์ โพธารามิก3,458,611,069-0.65
100บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,444,950,390-2.15