คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง727,628,194,675+0.33
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด232,168,234,040+0.69
3บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด203,610,329,000+1.00
4บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด115,056,413,650-3.49
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED111,174,519,857+0.72
6บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด95,050,900,800-2.78
7บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)69,654,420,481+0.26
8นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ67,659,190,125+2.93
9สำนักงานประกันสังคม66,146,517,006+0.93
10บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)65,793,553,200-2.78
11STATE STREET EUROPE LIMITED64,245,290,539+0.70
12บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)63,216,467,069-1.26
13บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)54,094,476,668-
14นาย คีรี กาญจนพาสน์47,590,997,002+0.72
15บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)41,547,067,258-1.26
16บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)38,504,290,065+0.48
17บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)36,038,186,525+1.60
18บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)23,707,095,750+3.00
19บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,206,467,250+2.97
20บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,878,020,215+0.74
21ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)20,314,514,379+0.84
22GIC PRIVATE LIMITED20,144,632,534+1.09
23บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,623,481,812+0.74
24UBS AG SINGAPORE BRANCH18,527,540,958-0.70
25บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด18,496,126,264-0.65
26กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว18,232,773,437+0.09
27บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,867,103,740+0.66
28THE BANK OF NEW YORK MELLON15,378,558,619+1.31
29UBS AG HONG KONG BRANCH15,033,119,709+0.70
30น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,797,377,750+2.83
31การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย14,195,733,299-
32SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED13,646,406,107+1.40
33บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,455,000,000+1.00
34นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,901,715,000+3.15
35NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC12,818,625,345+1.30
36บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,454,690,460-1.74
37ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)11,831,384,478-
38บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,452,176,194+0.34
39SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC11,264,878,811+0.92
40UBS AG LONDON BRANCH10,992,806,951+1.01
41นาย นิติ โอสถานุเคราะห์10,664,369,053-1.03
42บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,168,912,032+0.33
43BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,594,071,916+0.96
44นาย จิโรจน์ สุชาโต9,350,027,250+3.00
45นาย สุระ คณิตทวีกุล9,290,093,292-0.04
46UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account9,072,601,030+0.65
47นาย ปริญญา เธียรวร8,452,400,000+0.57
48บริษัท นทลิน จำกัด8,333,248,770-4.88
49นาย กวิน กาญจนพาสน์8,136,520,133+0.74
50บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)7,475,000,000+1.00
51นาย อิทธิ ทองแตง7,474,283,600+3.00
52บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,469,558,041+0.17
53บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)7,354,876,657+0.20
54น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,245,838,384-0.65
55CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .7,176,000,000-
56นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,158,609,150-0.65
57นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์7,110,697,130-
58AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P6,877,000,000+1.00
59DBS BANK LTD6,711,963,421-1.99
60นาย อัฐ ทองแตง6,317,357,375+3.00
61นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,254,946,360-2.97
62N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 16,236,180,641+0.67
63C.P. Foods International Limited6,204,250,000+1.00
64น.ส. วิอร ทองแตง6,013,137,350+3.00
65บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,562,120,242+0.31
66บริษัท เคทูเจ โฮลดิ้ง จำกัด5,405,940,000+0.74
67น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,266,141,056+2.27
68บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,249,232,660-0.44
69CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,195,087,976+0.27
70บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,183,140,141+0.75
71บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,125,000,000+3.00
72STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,880,867,545+0.88
73นาย อติคุณ ทองแตง4,710,240,100+3.00
74บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด4,536,000,000-0.60
75SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,514,014,656-
76บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด4,436,127,323-1.57
77นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,429,900,125-
78นาย วิชัย วชิรพงศ์4,414,669,954-
79บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,365,851,381+0.53
80นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,292,828,232-1.26
81น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,278,140,000+3.00
82นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร4,232,764,302-0.75
83บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,059,084,576+0.52
84นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,048,200,000-
85บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,040,101,600-1.68
86นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,967,629,450-0.99
87นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์3,818,106,861+2.12
88นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล3,813,819,750+1.00
89บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด3,812,250,000+1.00
90บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,769,227,363+0.69
91นาย มิน เธียรวร3,736,200,000+0.28
92นาย สาธิต วิทยากร3,694,817,904+0.44
93น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,674,340,000-1.00
94น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,536,086,125+1.00
95นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,363,750,000+1.00
96บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,323,079,778+0.01
97นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,294,700,500+3.00
98นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,251,940,000+1.20
99นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,218,835,585-
100MISS SUNEE SERIPANU3,178,689,601+0.55