คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง614,671,788,832-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด195,242,646,875-
3บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด157,894,150,900-
4บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด102,971,809,200-
5บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด95,246,299,800-
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED90,254,544,591-
7บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)71,276,349,300-
8บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด68,185,687,703-
9บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)62,181,471,537-
10สำนักงานประกันสังคม61,343,457,400-
11บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)55,662,298,048-
12นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ55,281,124,851-
13STATE STREET EUROPE LIMITED54,519,791,079-
14บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)39,493,755,089-
15บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)36,582,323,372-
16UBS AG SINGAPORE BRANCH31,220,177,305-
17บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)26,595,025,350-
18บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด25,852,488,284-
19บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)24,231,871,008-
20นาย คีรี กาญจนพาสน์21,217,506,191-
21บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)20,293,273,962-
22ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,352,190,354-
23บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด18,224,221,022-
24บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,996,159,966-
25GIC PRIVATE LIMITED16,152,560,488-
26กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว16,113,188,724-
27นาย นิติ โอสถานุเคราะห์14,980,376,668-
28บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)14,047,326,659-
29THE BANK OF NEW YORK MELLON13,505,745,368-
30นาย สุระ คณิตทวีกุล13,055,793,338-
31น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ12,725,989,794-
32UBS AG HONG KONG BRANCH12,702,541,048-
33นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,096,550,000-
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC11,785,030,454-
35บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,611,485,402-
36บริษัท นทลิน จำกัด10,704,498,420-
37SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED10,625,262,141-
38บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,485,000,000-
39การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,364,141,568-
40บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,836,164,144-
41น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,436,057,709-
42บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด9,072,000,000-
43นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี8,979,761,963-
44นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,940,461,452-
45BNY MELLON NOMINEES LIMITED8,727,656,540-
46DBS BANK LTD8,303,889,330-
47UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account8,161,133,087-
48HAWTHORN RESOURCES LIMITED8,117,786,175-
49นาย จิโรจน์ สุชาโต8,011,541,326-
50บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,922,751,689-
51นาย ปริญญา เธียรวร6,956,000,000-
52CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,792,000,000-
53ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)6,726,687,619-
54นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,477,552,865-
55บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,028,399,496-
56บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)6,018,909,973-
57นาย กวิน กาญจนพาสน์5,936,646,171-
58บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,869,526,620-
59บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)5,825,000,000-
60AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 15,727,852,470-
61นาย อิทธิ ทองแตง5,601,906,762-
62น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,226,246,048-
63บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,157,251,125-
64STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,154,891,317-
65SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC5,118,507,238-
66นาย พิชญ์ โพธารามิก5,087,505,314-
67นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,929,745,860-
68นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร4,897,973,163-
69CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,870,643,908-
70C.P. Foods International Limited4,834,750,000-
71นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,668,526,589-
72นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,662,245,000-
73บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)4,532,577,380-
74น.ส. วิอร ทองแตง4,504,175,572-
75บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด4,471,057,459-
76บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,461,008,362-
77บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,387,000,000-
78บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,243,235,200-
79บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,081,437,600-
80บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,944,334,000-
81UBS AG LONDON BRANCH3,938,870,107-
82บริษัท โงวฮก จำกัด3,883,912,500-
83กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,800,582,574-
84นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,779,848,758-
85นาย อัฐ ทองแตง3,706,357,913-
86นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,629,805,000-
87นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา3,628,800,000-
88นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,574,794,851-
89นาย บัญชา พันธุมโกมล3,572,236,919-
90นาย สาธิต วิทยากร3,566,302,992-
91บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,542,860,280-
92นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,506,698,930-
93SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,463,879,302-
94นาย อติคุณ ทองแตง3,389,965,526-
95บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,379,712,439-
96MISS SUNEE SERIPANU3,367,088,737-
97น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,341,451,640-
98บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,336,650,725-
99บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,323,557,368-
100บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด3,255,724,087-