คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง518,303,185,568-0.44
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด166,062,259,993+0.59
3บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด162,752,069,000+0.84
4บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด107,029,222,000-0.62
5บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด83,169,538,200+6.35
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED82,073,876,542+0.68
7บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)58,517,127,490+0.38
8บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)57,569,359,050+6.35
9บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด51,547,399,585-5.66
10นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ50,189,628,104+2.16
11สำนักงานประกันสังคม47,963,178,617+0.43
12STATE STREET EUROPE LIMITED46,931,071,843+0.60
13บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)42,939,487,066+0.93
14บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)36,142,769,809-
15นาย คีรี กาญจนพาสน์29,334,512,602+0.63
16บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)28,220,649,458+0.93
17บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)24,596,895,697+2.02
18บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)20,620,780,525-
19บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)17,638,079,238+2.15
20บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,237,787,634+2.16
21UBS AG SINGAPORE BRANCH16,939,258,714+0.36
22GIC PRIVATE LIMITED15,171,211,156+0.79
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว14,101,633,150+1.21
24บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)12,751,428,955-2.48
25THE BANK OF NEW YORK MELLON12,046,710,605+1.09
26น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ10,914,473,546+2.20
27บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,755,000,000+0.84
28SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED10,686,423,189+1.05
29บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด10,329,005,576+2.33
30บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด10,327,421,034-0.46
31UBS AG HONG KONG BRANCH10,115,204,710+0.72
32MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC9,838,716,984-5.66
33นาย เฉลิม หาญพาณิชย์9,612,395,000-0.85
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC9,523,027,247+1.59
35การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย9,484,759,859-
36SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC8,945,473,248+0.87
37บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด8,803,357,904+8.88
38UBS AG LONDON BRANCH8,747,241,369+0.86
39ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)7,905,040,071-
40บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)7,668,304,040+0.40
41BNY MELLON NOMINEES LIMITED7,629,792,174+0.86
42ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,584,750,746+0.25
43บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,434,395,644+0.08
44UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,247,484,589-2.53
45นาย นิติ โอสถานุเคราะห์7,238,098,592+0.91
46นาย จิโรจน์ สุชาโต6,956,420,274+2.15
47นาย ปริญญา เธียรวร6,830,225,000+1.53
48CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,720,000,000-0.36
49บริษัท ฮอร์ธอร์น รี ซอร์เซส จำกัด6,670,428,950-5.66
50บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)5,975,000,000+0.84
51นาย อิทธิ ทองแตง5,560,866,998+2.15
52AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P5,497,000,000+0.84
53นาย กวิน กาญจนพาสน์5,364,076,236+0.56
54บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,359,990,192+0.16
55บริษัท นทลิน จำกัด5,203,199,232+4.17
56นาย สุระ คณิตทวีกุล4,992,168,466+5.65
57C.P. Foods International Limited4,959,250,000+0.84
58DBS BANK LTD4,757,117,584+0.07
59นาย อัฐ ทองแตง4,700,113,887+2.15
60N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 14,583,573,800+0.48
61น.ส. วิอร ทองแตง4,473,774,188+2.15
62บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,249,927,460+0.81
63น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,188,975,840+1.90
64SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,075,152,120-
65น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล4,046,377,280+2.33
66นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล3,997,664,850+2.33
67STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,854,988,426+0.90
68บริษัท สินแพทย์ จำกัด3,834,126,554-0.49
69บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด3,813,000,000+2.15
70บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,775,557,730+2.93
71บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,563,916,000+0.56
72นาย อติคุณ ทองแตง3,504,418,634+2.15
73นาย วิชา พูลวรลักษณ์3,419,017,290+3.10
74บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,417,142,690-
75นาย พิชญ์ โพธารามิก3,280,102,111+2.72
76น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,182,936,160+2.15
77นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล3,048,504,750+0.84
78บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด3,047,250,000+0.84
79บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,046,594,254+3.03
80บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,022,494,625-2.57
81บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด2,959,749,170-
82นาย วิชัย วชิรพงศ์2,949,624,615-
83น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,939,472,000+0.62
84นาย มานิต อุดมคุณธรรม2,915,883,328+0.93
85นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์2,864,880,000-
86น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี2,826,503,625+0.84
87นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,730,200,463+0.72
88บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,706,809,110-5.66
89บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)2,704,229,014+5.38
90นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,688,750,000+0.84
91นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์2,668,946,594+5.84
92นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล2,644,650,000-0.74
93CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,571,350,784+0.96
94บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด2,514,969,821+4.17
95บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จำกัด2,500,000,000-0.62
96นาย มิน เธียรวร2,483,600,000+0.21
97บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด2,460,173,600+6.42
98นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,451,257,172+2.15
99CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED2,448,683,150-4.86
100นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร2,422,779,737+0.49