คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง668,150,702,849-0.63
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด201,816,219,963+0.14
3บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด174,340,191,375+0.39
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED108,359,392,993+0.15
5บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด97,230,597,713+0.68
6บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด95,050,900,800-
7สำนักงานประกันสังคม78,265,915,358-0.14
8บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด70,299,972,593+2.26
9บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)65,793,553,200-
10บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)56,059,885,891-0.71
11นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ55,578,169,473-1.38
12STATE STREET EUROPE LIMITED51,171,370,095+0.12
13บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด43,772,400,000-3.63
14บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)40,021,499,687-0.49
15บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)38,536,330,723-0.62
16บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)36,843,625,682-0.71
17UBS AG SINGAPORE BRANCH32,272,708,692-0.61
18บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด30,108,494,188+2.83
19บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)25,521,916,622-2.10
20นาย คีรี กาญจนพาสน์23,949,457,368-1.12
21นาย สาธิต วิทยากร23,359,555,049-0.02
22บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)21,051,901,026-1.35
23นาย สุระ คณิตทวีกุล19,998,547,798+9.37
24ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,922,497,579-0.70
25บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)19,707,519,642-3.52
26บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,694,894,918-1.36
27THE BANK OF NEW YORK MELLON17,684,364,493+0.24
28BNY MELLON NOMINEES LIMITED16,792,352,226+0.08
29บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,603,284,750-2.31
30นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี15,254,373,636+9.06
31บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,137,567,255-0.35
32GIC PRIVATE LIMITED14,936,999,924+0.21
33บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,905,314,209+0.14
34นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,789,050,000+1.71
35น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,231,682,942-1.40
36บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด13,041,000,000+4.83
37บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด12,481,075,831-3.05
38บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด11,475,000,000+0.39
39นาย นิติ โอสถานุเคราะห์10,740,338,064-0.52
40น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล10,522,055,741+2.83
41กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,422,813,415-0.89
42นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล10,395,989,072+2.83
43UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account10,377,368,155-0.33
44บริษัท นทลิน จำกัด10,230,248,490+1.99
45บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,133,376,630-5.37
46การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,112,889,651-0.62
47DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM9,242,284,513+2.26
48นาย จิโรจน์ สุชาโต8,314,368,198-1.35
49น.ส. สาธิตา วิทยากร7,674,101,897+1.83
50นาย ปริญญา เธียรวร7,609,800,000+0.33
51บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,552,103,347-2.21
52DBS BANK LTD6,861,270,617+1.30
53CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,840,000,000-0.35
54ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)6,563,616,404-0.62
55บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)6,380,542,831-3.90
56บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)6,375,000,000+0.39
57นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,136,629,030-3.17
58CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,135,529,372+3.09
59นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร6,068,927,084+2.22
60บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)5,939,991,200+1.88
61นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม5,931,802,445+0.66
62น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,904,461,184+1.35
63บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,746,071,375-1.71
64นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,560,050,000+2.97
65นาย กวิน กาญจนพาสน์5,486,704,815-1.10
66บริษัท โงวฮก จำกัด5,376,921,875+8.74
67บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,358,576,174+14.88
68SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED5,287,728,550-0.38
69บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,277,714,998+0.04
70นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา5,216,400,000+4.83
71บริษัท เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด5,029,939,642+4.17
72นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,991,824,246-2.36
73บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,976,244,473-4.42
74นาย พิชญ์ โพธารามิก4,552,608,331-2.51
75นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,482,710,000-7.96
76กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)4,371,181,836-7.41
77กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)4,371,181,561-7.41
78นาย บัญชา พันธุมโกมล4,352,443,712+9.35
79บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,035,734,188-0.36
80บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด3,947,773,365+8.74
81นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา3,912,300,000+4.83
82MISS SUNEE SERIPANU3,828,567,904-0.89
83นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,806,847,678-0.71
84บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,644,004,000-1.10
85ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,615,510,922+2.83
86STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,553,259,659-0.38
87นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,487,570,268-2.78
88บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด3,467,134,742+0.61
89นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,445,598,561+2.83
90น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,430,292,500+2.83
91UBS AG HONG KONG BRANCH3,420,880,190-1.10
92บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,403,714,810-
93นาย อภิรุม ปัญญาพล3,336,479,588+1.35
94SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,244,448,034-0.48
95บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,235,222,221-2.62
96นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,232,948,040-1.97
97บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,189,126,640-1.24
98MR. YEW HOCK KOH3,118,072,000-0.99
99นาง จารุวรรณ วนาสิน3,051,094,814-1.94
100นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,009,408,385+1.96