คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง629,501,253,401-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด208,506,381,255-
3บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด183,645,128,300-
4บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด106,932,263,400-
5บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด105,829,222,000-
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED101,103,249,949-
7บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)74,017,747,350-
8บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด72,414,257,483-
9บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)64,806,818,442-
10สำนักงานประกันสังคม62,900,776,449-
11บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)62,725,413,773-
12STATE STREET EUROPE LIMITED61,548,545,394-
13นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ60,104,227,256-
14บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)45,717,013,467-
15บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)42,592,276,497-
16UBS AG SINGAPORE BRANCH35,265,788,587-
17บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)31,088,824,815-
18บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,871,224,125-
19นาย คีรี กาญจนพาสน์24,964,407,337-
20บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด23,280,774,790-
21บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)21,715,699,707-
22GIC PRIVATE LIMITED19,241,221,964-
23บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,234,788,001-
24ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,530,519,069-
25นาย นิติ โอสถานุเคราะห์17,247,799,589-
26กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว16,357,277,036-
27บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,917,716,651-
28THE BANK OF NEW YORK MELLON14,577,175,821-
29น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,479,997,269-
30บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)13,412,714,257-
31UBS AG HONG KONG BRANCH12,882,736,781-
32บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,195,000,000-
33นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,187,800,000-
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC12,159,457,629-
35การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,997,279,027-
36SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED11,652,485,905-
37บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,044,260,940-
38บริษัท นทลิน จำกัด10,568,998,440-
39DBS BANK LTD10,396,462,339-
40บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,136,288,408-
41BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,855,396,012-
42นาย สุระ คณิตทวีกุล9,074,611,672-
43HAWTHORN RESOURCES LIMITED8,621,214,775-
44นาย จิโรจน์ สุชาโต8,573,097,961-
45น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,497,392,282-
46นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,051,096,176-
47นาย ปริญญา เธียรวร8,030,500,000-
48UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,786,786,757-
49ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)7,786,650,516-
50บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,678,945,954-
51นาย กวิน กาญจนพาสน์6,991,380,262-
52บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)6,775,000,000-
53CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,744,000,000-
54AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 16,663,978,754-
55นาย อิทธิ ทองแตง6,567,063,778-
56บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด6,480,000,000-
57นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6,277,929,921-
58นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,185,332,435-
59CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,139,897,607-
60STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,047,426,188-
61บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,998,347,875-
62นาย พิชญ์ โพธารามิก5,980,050,106-
63SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC5,909,952,350-
64บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,891,076,789-
65บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,866,769,723-
66บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)5,642,160,208-
67C.P. Foods International Limited5,623,250,000-
68น.ส. วิอร ทองแตง5,293,918,813-
69บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,018,189,140-
70น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,827,295,968-
71บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,694,500,000-
72บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,645,104,000-
73UBS AG LONDON BRANCH4,488,652,762-
74นาย อัฐ ทองแตง4,424,149,356-
75นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,400,823,911-
76บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,177,711,702-
77นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,134,625,560-
78นาย อติคุณ ทองแตง4,085,579,932-
79นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,039,160,103-
80กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,958,061,736-
81บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด3,947,105,413-
82น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,873,699,880-
83SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,808,699,866-
84นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,771,212,150-
85นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร3,685,287,854-
86บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)3,655,654,872-
87บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด3,455,250,000-
88นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,454,360,140-
89บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,415,878,406-
90บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,344,097,827-
91NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,335,827,153-
92MISS SUNEE SERIPANU3,297,756,453-
93บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด3,250,137,600-
94นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,233,415,000-
95นาย มิน เธียรวร3,220,800,000-
96นาย วิชัย วชิรพงศ์3,215,649,804-
97บริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด3,202,256,000-
98นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,193,435,000-
99กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,189,200,220-
100บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,179,939,875-