คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง711,789,081,817+0.40
2บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด210,948,830,400+0.32
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด203,405,739,400-0.06
4บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด139,292,758,050+0.49
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED119,159,695,991+0.18
6บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด90,430,370,900-
7บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)87,282,468,886-0.44
8นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ77,274,748,655-0.03
9STATE STREET EUROPE LIMITED68,645,904,090+0.03
10บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)62,595,255,475-
11สำนักงานประกันสังคม61,939,182,882-0.23
12บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)61,626,115,696-1.29
13บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)49,006,067,022-0.96
14บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)43,974,554,270-1.12
15บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,501,858,019-1.29
16บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)36,616,339,250-2.63
17นาย คีรี กาญจนพาสน์35,402,162,170-1.67
18บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,418,308,623-
19บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,649,281,268-
20กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว21,292,289,252-0.09
21บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,523,493,877-1.12
22บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)19,701,753,493-0.54
23ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,268,727,664-1.55
24บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,950,474,945+0.43
25UBS AG SINGAPORE BRANCH17,861,869,290+0.32
26THE BANK OF NEW YORK MELLON17,133,515,755+0.06
27บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,871,849,676+0.43
28SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC16,539,246,554+0.27
29น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ16,028,393,458-0.09
30บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,043,829,624+2.90
31นาย เฉลิม หาญพาณิชย์14,403,375,000-
32NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC14,317,281,761+0.40
33บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,860,000,000+0.32
34การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,065,099,674-0.96
35SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED13,037,729,687+0.19
36GIC PRIVATE LIMITED12,884,955,571-0.18
37UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account12,172,208,381-0.54
38ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)11,295,875,710-0.93
39นาย นิติ โอสถานุเคราะห์11,233,226,389-1.02
40CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH10,355,770,243-1.49
41AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,024,351,240-0.15
42บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด9,848,300,000+0.32
43บริษัท นทลิน จำกัด9,823,748,550+0.69
44นาย จิโรจน์ สุชาโต9,633,618,068-
45UBS AG LONDON BRANCH9,373,735,555+0.32
46บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,180,260,600+0.07
47นาย อัฐ ทองแตง8,932,013,096-
48DBS BANK LTD8,898,647,436+0.44
49UBS AG HONG KONG BRANCH8,830,106,789-0.62
50นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,658,661,396-0.46
51บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,245,934,734+0.30
52บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด8,210,596,341-0.77
53น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,040,057,561-1.12
54นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,943,267,088-1.12
55นาย อิทธิ ทองแตง7,772,414,608-
56บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)7,700,000,000+0.32
57นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,156,082,700-0.93
58นาย กวิน กาญจนพาสน์7,048,773,752-1.71
59นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,917,719,890-
60นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,706,965,000+2.62
61น.ส. วิอร ทองแตง6,520,556,471-
62นาย สุระ คณิตทวีกุล6,509,286,041-
63C.P. Foods International Limited6,391,000,000+0.32
64CHASE NOMINEES LIMITED6,381,579,876+0.28
65นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,332,993,590-0.83
66THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED6,308,610,278+0.27
67น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,160,000,000+0.32
68บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,046,873,494+0.56
69BNY MELLON NOMINEES LIMITED5,832,216,496+0.32
70นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,726,720,980+0.24
71บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,620,029,600-2.01
72นาย ปริญญา เธียรวร5,390,000,000+0.32
73STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,348,079,576+0.28
74บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,332,609,970+1.56
75กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/255,289,998,150-0.19
76บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,278,750,000-
77SUCCESSFUL DRAGON LIMITED5,266,350,432-
78นาย อติคุณ ทองแตง5,109,047,303-
79บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,953,072,770-0.08
80BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,795,127,974+0.78
81N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 114,707,685,532-1.12
82บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,695,688,625-0.53
83บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,608,752,279-
84นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,587,875,954-1.29
85นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,550,912,100-
86บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,212,000,000-1.71
87น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,023,402,300-0.46
88นาย พิชญ์ โพธารามิก3,921,917,085-
89น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,849,868,272+2.07
90นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,829,840,000-
91บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,727,835,675+0.01
92นาย วิชัย วชิรพงศ์3,657,622,353-0.96
93บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,653,574,664+3.64
94HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,625,213,572+0.05
95กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,515,378,445-0.27
96AUSTIN ASSET LIMITED3,501,750,000+0.69
97นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,465,000,000+0.32
98นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร3,432,522,186-0.21
99นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,398,019,281-2.31
100MISS SUNEE SERIPANU3,390,947,534-0.52