คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง605,093,370,725-0.83
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด190,166,849,738-0.31
3บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด168,059,010,400-
4บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด120,133,777,400-1.10
5บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด97,892,030,350-
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED90,473,379,595-0.17
7บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)83,155,740,850-1.10
8สำนักงานประกันสังคม60,624,180,022-0.21
9บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)59,642,191,720-0.92
10บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด58,142,834,475+0.91
11บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)56,855,061,578+0.70
12STATE STREET EUROPE LIMITED54,681,385,887-0.24
13นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ51,726,525,134-0.02
14บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)42,366,028,187-1.13
15บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)37,366,230,301+0.70
16UBS AG SINGAPORE BRANCH31,022,682,403-0.42
17บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด25,987,841,626+2.60
18บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)25,154,638,158+0.33
19บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)24,667,849,600+0.78
20นาย คีรี กาญจนพาสน์21,848,891,592-0.93
21บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)19,060,504,983-
22บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,869,215,669-0.01
23ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,538,291,434-0.89
24GIC PRIVATE LIMITED16,167,066,452-0.10
25บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด16,119,738,539-2.02
26กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว16,010,179,851-0.17
27นาย นิติ โอสถานุเคราะห์15,415,997,085+0.30
28THE BANK OF NEW YORK MELLON13,779,498,300-0.17
29นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,326,900,000-1.34
30นาย สุระ คณิตทวีกุล12,075,758,034-
31บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)12,014,262,436-1.79
32บริษัท นทลิน จำกัด11,856,248,250-0.57
33น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ11,838,058,171-0.06
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC11,472,259,962+0.09
35บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด11,160,000,000-
36การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,117,897,318-1.13
37UBS AG HONG KONG BRANCH10,953,504,510-0.80
38SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED10,852,612,607-
39บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด10,728,513,888-0.17
40บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,969,013,468-0.15
41น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,485,461,152+2.60
42BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,287,069,886+0.30
43DBS BANK LTD9,220,035,034+0.08
44นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,987,270,150+2.60
45นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี8,280,072,472-0.02
46บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,626,850,507-0.79
47นาย จิโรจน์ สุชาโต7,524,858,909-
48นาย ปริญญา เธียรวร7,519,500,000-0.19
49ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)7,215,901,264-1.13
50บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด7,020,000,000+1.54
51UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account6,985,850,812-1.81
52HAWTHORN RESOURCES LIMITED6,922,143,250+0.91
53CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,624,000,000-
54บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)6,274,322,761-0.66
55บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)6,200,000,000-
56นาย กวิน กาญจนพาสน์6,087,322,470-0.99
57AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 16,025,826,744+0.20
58บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,941,037,630-0.76
59นาย พิชญ์ โพธารามิก5,712,286,669-0.78
60บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,489,263,000-
61STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,451,266,532+0.05
62SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC5,418,063,412+0.04
63นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,308,671,145+2.75
64นาย อิทธิ ทองแตง5,261,604,014-
65C.P. Foods International Limited5,146,000,000-
66บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)5,135,131,849+2.26
67น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,907,085,984-0.81
68CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,421,390,442-0.28
69บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,387,530,590-0.26
70น.ส. วิอร ทองแตง4,230,557,429-
71บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,220,664,800-
72นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,187,633,580+1.90
73UBS AG LONDON BRANCH4,134,843,402-0.07
74บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,120,500,000-
75บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,044,444,000-0.99
76บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,033,411,104-0.29
77นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,996,210,000-0.54
78นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร3,874,810,739-0.60
79นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,860,845,517+0.70
80นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,771,212,150-0.52
81นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์3,723,624,212-0.57
82กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,622,334,611-0.16
83SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,510,900,288-
84บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,508,199,444-
85นาย อัฐ ทองแตง3,481,205,330-
86บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด3,475,548,572-1.51
87บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)3,447,382,364+0.21
88นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,312,664,780-0.92
89นาย บัญชา พันธุมโกมล3,303,877,428-
90นาย วิชัย วชิรพงศ์3,273,516,384-1.13
91MISS SUNEE SERIPANU3,229,409,169+0.53
92บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,189,126,640-0.62
93นาย อติคุณ ทองแตง3,184,033,040-
94บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,183,458,513-0.78
95นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,176,214,144+2.60
96บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด3,162,000,000-
97น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,148,740,000+2.60
98น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,138,466,260-
99ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,125,587,488+2.60
100น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,049,702,200-0.60