ข้อมูลหุ้น ZEN

บริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2019-5000 Ext.982
โทรสาร 0-2030-5322
เว๊บไซต์ www.zengroup.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน