คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ZEN

บริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2019-5000 ต่อ 982
โทรสาร 0-2030-5322
เว๊บไซต์ www.zengroup.co.th
ราคาหุ้น 11.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 300,000,000
No. ShareHolder (ZEN) วันที่ 15/03/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด75,000,00025.00%
2AGB Holding Limited65,400,00021.80%
3น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์21,535,2007.18%
4นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์21,535,2007.18%
5นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์9,000,0003.00%
6Dragon Shine Global Limited8,640,0002.88%
7Great Classic Limited8,640,0002.88%
8บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)5,625,0001.88%
9นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม4,319,9901.44%
10น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร3,780,0001.26%
11นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์3,780,0001.26%
12กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,224,9000.74%
13นาย เสรี ตันชูเกียรติ2,200,0000.73%
14บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,173,7000.72%
15กองทุนเปิด ธนชาตพริวิเลจ2,021,7000.67%
16บริษัท เซ็นทรัล แอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด1,875,0000.63%
17นาย พัฒน์ ศกุนตนาค1,814,4000.60%
18กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้1,561,1000.52%
19กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน1,527,1000.51%
20นาย พันดนัย สถาวรมณี1,504,6000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง