คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น YGG

บริษัท บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2934-4364
โทรสาร 0-2934-4560
เว๊บไซต์ http://www.ygg-cg.com
ราคาหุ้น 9.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 602,039,441
No. ShareHolder (YGG) วันที่ 29/03/22 วันที่ 17/12/21 วันที่ 24/08/21 วันที่ 28/05/21 วันที่ 23/04/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 26/11/20 วันที่ 16/04/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธนัช จุวิวัฒน์247,679,02641.14% (+0.16)73,772,50040.98% 73,772,50040.98% (-9.80)91,412,50050.78% 91,412,50050.78% 91,412,50050.78% (-6.73)103,512,50057.51% (+0.73)102,212,50056.78%
2นาย ศรุต ทับลอย82,489,72813.70% (+0.05)24,570,00013.65% 24,570,00013.65% 24,570,00013.65% 24,570,00013.65% 24,570,00013.65% 24,570,00013.65% 24,570,00013.65%
3น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ23,329,1113.88% (+0.02)6,948,7003.86% 6,948,7003.86% 6,948,7003.86% 6,948,7003.86% 6,948,7003.86% 6,948,7003.86% (+3.86)0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด16,539,6492.75% (-1.78)8,161,1514.53% (+4.53)0 (-0.77)1,387,9350.77% (-0.19)1,736,4640.96% (-0.51)2,641,0011.47% (+1.47)0 0
5นาง หวานเมือง สี่7,188,7491.19% (-0.33)2,744,2001.52% (-1.81)5,995,1003.33% (+0.40)5,267,1002.93% (+0.03)5,218,7002.90% (+0.29)4,704,6002.61% (+0.76)3,329,2001.85% (+0.49)2,448,6001.36%
6นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต6,698,8881.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% (+1.11)0
7นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา6,411,3001.07% (+0.34)1,307,0000.73% (+0.73)0 0 0 0 0 0
8นาย วิบูลย์ โกศลธนวงศ์4,665,7980.78% (+0.78)0 0 0 0 0 0 0
9นาง เนตรนภิส นันทวิทยา4,428,3560.74% (-0.01)1,350,0000.75% (+0.75)0 0 0 0 0 0
10น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร4,365,4010.73% (+0.05)1,219,9000.68% (-0.03)1,284,9000.71% (+0.06)1,167,9000.65% (+0.02)1,137,9000.63% (+0.05)1,052,9000.58% (-0.02)1,074,0000.60% (-0.98)2,846,4001.58%
11บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 (-8.86)15,950,0008.86% (-0.23)16,366,5009.09% (+0.01)16,336,5009.08% (+0.84)14,823,0008.24% (-1.00)16,638,0009.24% (+9.24)0 0
12บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 (-4.01)7,215,1004.01% (+4.01)0 0 0 0 0
13นาย ไมตรี เหล่าธนะกิจไพศาล0 0 (-0.69)1,234,6000.69% (+0.01)1,227,6000.68% (+0.04)1,158,0000.64% (+0.03)1,100,0000.61% (-0.12)1,306,0000.73% (+0.73)0
14น.ส. ญดา มงคลนุรักษ์0 0 (-0.56)1,004,0000.56% (+0.56)0 0 0 (-0.56)1,001,0000.56% (+0.02)967,1000.54%
15นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย0 0 0 (-0.61)1,102,3000.61% (-0.06)1,200,0000.67% 1,200,0000.67% (+0.67)0 0
16กองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 10 0 0 0 0 0 (-6.75)12,150,1006.75% 12,150,1006.75%
17น.ส. สุจารี จันทร์สว่าง0 0 0 0 0 0 (-0.48)857,2000.48% (+0.48)0
18นาง วรกานต์ เจียรเกียรติ0 0 0 0 0 0 0 (-1.42)2,562,3001.42%
19นาย สมนึก พจน์เกษมสิน0 0 0 0 0 0 0 (-1.15)2,069,2001.15%
20นาย ธีรวัฒน์ ทองร่มโพธิ์0 0 0 0 0 0 0 (-1.01)1,810,0001.01%
21นาย ธิติ จารุวัฒนะ0 0 0 0 0 0 0 (-0.74)1,330,0000.74%
22นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.67)1,200,0000.67%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า