คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น XO

บริษัท บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 49/42 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3840-1492, 0-3849-3752 ถึง 3
โทรสาร 0-3840-1493
เว๊บไซต์ www.exoticfoodthailand.com
ราคาหุ้น 21.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 424,722,529
No. ShareHolder (XO) วันที่ 31/08/21 วันที่ 10/03/21 วันที่ 31/08/20 วันที่ 23/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 13/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง สร้อยเพชร จันทรัช98,068,43223.09% 98,068,43223.09% 98,068,43223.09% 98,068,43223.09% 98,068,43223.09% (+0.80)94,668,43222.29% (+1.14)79,290,00021.15% (-0.08)75,090,00021.23%
2น.ส. วาสนา จันทรัช60,800,55714.31% 60,800,55714.31% 60,800,55714.31% 60,800,55714.31% 60,800,55714.31% 60,800,55714.31% (+1.29)48,799,40013.02% (-0.72)48,599,40013.74%
3นาย จิตติพร จันทรัช50,717,60011.94% 50,717,60011.94% 50,717,60011.94% 50,717,60011.94% (+3.08)37,617,6008.86% (+1.89)29,617,6006.97% (+0.41)24,600,0006.56% (-0.37)24,500,0006.93%
4นาย วัฒนา จันทรัช34,526,2588.13% (-0.12)35,026,2588.25% 35,026,2588.25% 35,026,2588.25% 35,026,2588.25% (-2.68)46,426,25810.93% (-2.39)49,910,80013.32% (-0.71)49,610,80014.03%
5นาย คเชนทร์ เบญจกุล15,676,8143.69% (+0.17)14,952,3143.52% (-3.35)29,202,2146.87% (-0.84)32,765,5147.71% (+0.40)31,043,6147.31% (+0.16)30,377,9147.15% (-0.90)30,181,7008.05% (+2.63)19,162,7005.42%
6น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี11,650,7002.74% (+2.74)0 0 0 0 0 0 0
7UBS AG SINGAPORE BRANCH10,000,0002.35% 10,000,0002.35% 10,000,0002.35% 10,000,0002.35% 10,000,0002.35% 10,000,0002.35% (-0.32)10,000,0002.67% (-0.16)10,000,0002.83%
8นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์6,140,0001.45% (+1.45)0 0 0 0 0 0 0
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด6,132,5931.44% (-0.41)7,859,8211.85% (+1.16)2,923,1020.69% (+0.69)0 0 (-0.81)3,445,4870.81% (+0.81)0 (-0.63)2,215,3420.63%
10นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์5,500,0001.29% 5,500,0001.29% (+0.36)3,936,0000.93% (+0.93)0 0 0 0 0
11STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-1.45)6,156,5241.45% (+1.45)0 0 0 0 0 0
12นาย ฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์0 (-1.02)4,320,0001.02% 4,320,0001.02% 4,320,0001.02% 4,320,0001.02% (+0.02)4,240,0001.00% (+1.00)0 0
13นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร0 0 (-2.12)9,017,8002.12% (+1.15)4,109,7000.97% (+0.97)0 0 (-0.61)2,277,1000.61% (-3.06)12,989,0003.67%
14น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล0 0 (-1.55)6,596,7001.55% (-0.22)7,522,0001.77% (+0.05)7,284,7001.72% (+0.16)6,617,2001.56% (-0.23)6,691,8001.79% (+0.41)4,888,8001.38%
15นาย นุชา สีบุญเรือง0 0 (-1.55)6,589,2001.55% 6,589,2001.55% 6,589,2001.55% 6,589,2001.55% (+0.01)5,770,0001.54% (-0.08)5,720,0001.62%
16น.ส. จารุวรรณ โตตระกูล0 0 (-1.11)4,730,3001.11% (-0.09)5,080,3001.20% (+0.24)4,095,7000.96% (+0.96)0 0 0
17นาย ศุภสิทธิ์ เจียกภาพร0 0 (-1.00)4,250,1001.00% (-0.01)4,290,1001.01% 4,290,1001.01% (+0.01)4,250,1001.00% (-0.05)3,950,2001.05% (+1.05)0
18นาย วีระพงษ์ ธัม0 0 (-0.96)4,097,3000.96% (+0.04)3,907,3000.92% (+0.06)3,672,3000.86% (+0.27)2,490,0000.59% (+0.05)2,006,9000.54% (+0.54)0
19นาย โอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง0 0 (-0.92)3,900,0000.92% 3,900,0000.92% 3,900,0000.92% (+0.06)3,650,0000.86% (-0.08)3,520,0000.94% (-0.06)3,520,0001.00%
20นาย ศุภวัฒน์ เจียกภาพร0 0 (-0.90)3,815,8000.90% (-0.02)3,915,8000.92% 3,915,8000.92% (+0.02)3,835,8000.90% (-0.29)4,457,6001.19% (+1.19)0
21นาย วศิน ดลรึเดช0 0 (-0.79)3,346,0000.79% 3,346,0000.79% 3,346,0000.79% 3,346,0000.79% (-0.03)3,056,0000.82% (+0.21)2,150,0000.61%
22น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ0 0 (-0.71)3,016,6000.71% 3,016,6000.71% (-1.41)9,016,6002.12% 9,016,6002.12% (+0.51)6,047,0001.61% (-0.09)5,997,0001.70%
23นาง วิมลวรรณ จรัญวงศ์0 0 (-0.71)3,000,0000.71% (+0.71)0 0 0 0 0
24น.ส. ศรีญา ยงสกุล0 0 (-0.55)2,347,7000.55% 2,347,7000.55% 2,347,7000.55% 2,347,7000.55% (-0.07)2,317,7000.62% (+0.62)0
25กองทุนเปิด เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ0 0 (-0.54)2,280,1000.54% (+0.54)0 0 0 0 0
26นาย อภิรเมธ อุตรวณิช0 0 0 (-1.25)5,318,8001.25% (+0.07)5,000,0001.18% (+0.04)4,850,0001.14% (+1.14)0 0
27นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา0 0 0 (-1.17)4,972,6001.17% 4,962,6001.17% (+0.12)4,462,6001.05% (+0.07)3,660,0000.98% (+0.40)2,060,0000.58%
28น.ส. วราภรณ์ ณ ลำปาง0 0 0 (-0.57)2,400,0000.57% (+0.06)2,150,0000.51% (+0.51)0 0 0
29ด.ญ. ทรินนิตี้ จันทรัช0 0 0 0 (-0.84)3,550,0000.84% 3,550,0000.84% (-0.11)3,550,0000.95% (-0.04)3,500,0000.99%
30ด.ญ. ทรีทัญญ่า จันทรัช0 0 0 0 (-0.84)3,550,0000.84% 3,550,0000.84% (-0.11)3,550,0000.95% (-0.04)3,500,0000.99%
31นาย เจริญ ศรีสุวัฒน์0 0 0 0 (-0.80)3,400,0000.80% 3,400,0000.80% (+0.80)0 0
32นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล0 0 0 0 (-0.58)2,450,8540.58% 2,450,8540.58% (+0.58)0 (-0.51)1,800,0000.51%
33นาย มนต์ชัย เล็กวิจิตรธาดา0 0 0 0 (-0.54)2,299,8000.54% 2,299,8000.54% (+0.54)0 0
34นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย0 0 0 0 0 (-0.51)2,176,0000.51% (+0.51)0 0
35นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย0 0 0 0 0 0 (-1.44)5,399,6001.44% (+0.49)3,345,5000.95%
36นาง สุภาพร กิตติวรรณโชติ0 0 0 0 0 0 (-0.72)2,700,0000.72% (+0.03)2,450,0000.69%
37นาย วีรภัทร์พล ศรีพัฒนกฤติ0 0 0 0 0 0 (-0.65)2,420,5000.65% (-0.02)2,375,0000.67%
38นาย มนัส สุรทานต์นนท์0 0 0 0 0 0 (-0.55)2,069,9000.55% (+0.02)1,859,8000.53%
39น.ส. ชลวนา พาราพสุ0 0 0 0 0 0 (-0.53)2,000,0000.53% (-0.09)2,200,0000.62%
40นาย พิพัฒน์ เจียกภาพร0 0 0 0 0 0 0 (-1.41)4,988,8001.41%
41นาง จารุวรรณ โอวรารินท์0 0 0 0 0 0 0 (-0.71)2,518,1000.71%
42นาย สมเจน สุขศรีพานิชย์0 0 0 0 0 0 0 (-0.53)1,880,0000.53%
43น.ส. รังสิมา โรจนมณเฑียร0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)1,810,4000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง