ข้อมูลหุ้น WPH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 247/2 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-5555
โทรสาร 0-7520-5460
เว๊บไซต์ http://www.wattanapat.co.th/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน