คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WORK

บริษัท บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2833-2000
โทรสาร 0-2833-2999
เว๊บไซต์ http://www.workpoint.co.th
ราคาหุ้น 22.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 441,576,229
No. ShareHolder (WORK) วันที่ 13/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ปัญญา นิรันดร์กุล105,845,82223.97% (-0.02)105,845,82223.99%
2นาย ประภาส ชลศรานนท์101,286,18722.94% (-0.02)101,286,18722.96%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด32,058,3257.26% (+2.23)22,184,9955.03%
4บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด12,505,5822.83% 12,505,5822.83%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED7,222,6861.64% (+1.64)0
6บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด4,582,0001.04% 4,582,0001.04%
7N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,551,7670.80% (+0.80)0
8กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว3,096,9000.70% (+0.70)0
9นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด2,891,1000.65% (-0.51)5,114,2001.16%
10นาง เจดีย์ ชลศรานนท์2,222,8000.50% 2,222,8000.50%
11นาย แสงแรก ชลศรานนท์2,220,0000.50% 2,220,0000.50%
12น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์2,220,0000.50% 2,220,0000.50%
13นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 (-1.50)6,613,3001.50%
14กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 (-1.11)4,889,8001.11%
15CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.78)3,421,0550.78%
16HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.73)3,217,4690.73%
17กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์0 (-0.59)2,590,7000.59%
18กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.57)2,497,7000.57%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง