ข้อมูลหุ้น WORK

บริษัท บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2833-2000
โทรสาร 0-2833-2999
เว๊บไซต์ http://www.workpoint.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน