คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WINMED

บริษัท บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2725-0888
โทรสาร 0-2725-0880
เว๊บไซต์ http://www.winnergymedical.co.th
ราคาหุ้น 5.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 399,968,972
No. ShareHolder (WINMED) วันที่ 06/05/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด182,785,82045.70%
2Dara Investment Limited54,598,32013.65%
3นางสาว จิณหธาน์ ปัญญาศร38,954,8609.74%
4นาย นันทิยะ ดารกานนท์4,334,7601.08%
5นาง พินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์3,660,9400.92%
6นาย กนกศักดิ์ ปิ่นแสง1,000,0000.25%
7นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ1,000,0000.25%
8นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,000,0000.25%
9นาย สุรเดช อุทัยรัตน์800,0000.20%
10นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย700,0000.18%
11นาย อนันต์ เจริญถาวรสุข700,0000.18%
12นาย มานิต มัสยวาณิช700,0000.18%
13นาง พิริยา อภิธโนทัย700,0000.18%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง