ข้อมูลหุ้น WIN

บริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 0-3857-3162-3
โทรสาร 0-3857-3218
เว๊บไซต์ www.wyncoast.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน