ข้อมูลหุ้น WIIK

บริษัท บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2612-8600
โทรสาร 0-2645-2828-9
เว๊บไซต์ www.wiik.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน