ข้อมูลหุ้น WICE

บริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2681-6181
โทรสาร 0-2681-6173-75
เว๊บไซต์ www.wice.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน