คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WHART

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3999
โทรสาร 0-2673-3900
เว๊บไซต์ www.whareit.com
ราคาหุ้น 15.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,554,549,171
No. ShareHolder (WHART) วันที่ 20/05/20 วันที่ 17/03/20 วันที่ 04/12/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 08/08/19 วันที่ 04/12/18 วันที่ 09/08/18 วันที่ 12/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม431,463,35516.89% (-0.05)432,725,15516.94% (-0.39)389,739,67517.33% (-2.51)446,101,37519.84% (+2.10)398,837,47517.74% (-2.31)393,765,72220.05% 393,765,72220.05% 393,765,72220.05%
2บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)383,222,12915.00% 383,222,12915.00% 337,284,04315.00% 337,284,04315.00% 337,284,04315.00% 294,597,04315.00% 294,597,04315.00% 294,597,04315.00%
3กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ138,869,9885.44% 138,869,9885.44% (-0.29)128,854,1525.73% (+0.01)128,503,8525.72% (-0.21)133,403,8525.93% (-0.32)122,660,0526.25% 122,660,0526.25% 122,660,0526.25%
4บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)100,869,3963.95% (+0.04)99,869,3963.91% (+0.17)84,159,1063.74% (-0.54)96,235,5064.28% 96,166,1064.28% (+4.28)0 0 0
5บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)91,908,1453.60% (-0.16)96,178,1453.76% (+0.06)83,290,9223.70% (-0.58)96,285,4224.28% (+0.27)90,094,6224.01% (-0.55)89,640,1634.56% (-1.13)111,813,8635.69% (+1.13)89,640,1634.56%
6กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible80,604,0683.16% (+3.16)0 0 0 0 0 0 0
7กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส72,029,0882.82% 72,029,0882.82% (-0.02)63,834,7902.84% (-0.13)66,678,0902.97% 66,678,0902.97% (-0.02)58,768,2002.99% (+1.84)22,516,8001.15% (-1.71)56,111,8002.86%
8บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)65,134,1552.55% (-0.11)67,842,4552.66% 59,920,5552.66% (-0.12)62,472,1552.78% 62,472,1552.78% 54,565,6002.78% 54,565,6002.78% 54,565,6002.78%
9บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)62,970,8742.46% 62,970,8742.46% (-0.20)59,783,5542.66% (-0.28)66,018,0542.94% (+0.10)63,783,5542.84% (-0.03)56,308,7212.87% 56,308,7212.87% 56,308,7212.87%
10ธนาคาร ออมสิน59,539,2722.33% 59,539,2722.33% (-0.80)70,473,0293.13% 70,473,0293.13% 70,473,0293.13% 61,553,8733.13% 61,553,8733.13% 61,553,8733.13%
11PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND51,210,2482.00% (-0.08)53,106,3482.08% (+0.24)41,261,7731.84% (+1.84)0 0 0 0 0
12กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส50,881,5671.99% 50,881,5671.99% (+0.07)43,149,3681.92% (+0.29)36,670,7681.63% (-0.01)36,770,7681.64% (+0.02)31,808,5541.62% (-0.09)33,555,6541.71% (+0.09)31,808,5541.62%
13บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)42,648,1041.67% (-0.18)47,148,1041.85% (-0.12)44,308,1041.97% (-0.10)46,543,9042.07% 46,543,9042.07% (-0.30)46,543,9042.37% 46,543,9042.37% 46,543,9042.37%
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล41,310,4221.62% (+0.32)33,313,4221.30% (+0.11)26,711,7941.19% (+1.19)0 (-0.79)17,766,4940.79% (+0.79)0 0 0
15บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)37,447,6751.47% 37,447,6751.47% (-0.42)42,585,0751.89% 42,585,0751.89% 42,585,0751.89% (-0.28)42,585,0752.17% 42,585,0752.17% 42,585,0752.17%
16กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์37,283,7191.46% (+0.03)36,470,5191.43% (+0.26)26,385,6781.17% (+0.31)19,305,1780.86% (-0.16)22,998,8781.02% (+0.22)15,640,3270.80% (+0.09)13,919,6270.71% (-0.09)15,640,3270.80%
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED34,396,5981.35% (+0.03)33,654,1981.32% (-0.08)31,588,0981.40% (+0.33)24,012,2001.07% (-0.31)31,050,0981.38% (+1.38)0 0 0
18KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND21,495,7590.84% (+0.03)20,571,6590.81% (+0.28)11,991,5680.53% (+0.53)0 0 0 0 0
19บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,013,6000.78% (+0.01)19,700,0000.77% (+0.01)17,100,0000.76% (-0.13)20,032,4000.89% (+0.05)18,900,0000.84% (-0.11)18,600,0000.95% (-0.17)22,000,0001.12% (+0.14)19,300,0000.98%
20บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)16,311,5010.64% 16,311,5010.64% 14,356,1890.64% (-0.16)17,880,0890.80% (+0.02)17,646,0890.78% (-0.02)15,617,1630.80% 15,617,1630.80% 15,617,1630.80%
21กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I16,295,8350.64% (-0.03)17,119,8350.67% (+0.01)14,788,1470.66% (-0.10)17,028,4470.76% (-0.06)18,515,7470.82% (+0.08)14,507,9910.74% (+0.16)11,331,3910.58% (-0.11)13,511,5910.69%
22กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้14,966,1720.59% (-0.02)15,598,1720.61% 13,728,3690.61% (-0.03)14,421,9690.64% (-0.03)15,007,8690.67% (+0.13)10,654,3980.54% (+0.54)0 0
23กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์14,885,8470.58% (+0.05)13,531,8240.53% (+0.53)0 0 0 0 0 0
24มหาวิทยาลัยขอนแก่น13,036,8330.51% 13,036,8330.51% (-0.07)13,036,8330.58% 13,036,8330.58% 13,036,8330.58% (-0.08)13,036,8330.66% 13,036,8330.66% 13,036,8330.66%
25กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์12,900,7970.51% 12,900,7970.51% (+0.51)0 (-0.91)20,532,0850.91% (+0.17)16,545,0850.74% (-0.17)17,933,5190.91% 17,933,5190.91% 17,933,5190.91%
26กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 (-3.08)78,674,0683.08% (+2.17)20,358,8000.91% (+0.91)0 (-0.77)17,253,8000.77% (+0.77)0 0 0
27น.ส. จรีพร จารุกรสกุล0 (-0.61)15,635,4330.61% (-0.09)15,635,4330.70% 15,635,4330.70% 15,635,4330.70% 13,656,5930.70% 13,656,5930.70% 13,656,5930.70%
28กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส0 (-0.51)12,903,1600.51% (+0.51)0 0 0 0 0 0
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.55)12,280,8000.55% (-0.16)16,028,6000.71% 16,028,6000.71% 14,000,0000.71% 14,000,0000.71% 14,000,0000.71%
30กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล0 0 (-0.54)12,168,4250.54% 12,168,4250.54% 12,168,4250.54% (-0.08)12,168,4250.62% (-0.10)14,180,4250.72% (+0.10)12,168,4250.62%
31กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์0 0 (-0.51)11,531,4750.51% 11,531,4750.51% 11,531,4750.51% (-0.08)11,531,4750.59% (-0.13)14,079,4750.72% (+0.13)11,531,4750.59%
32Principal Property Income Fund0 0 0 0 (-0.83)18,714,1730.83% (+0.83)0 0 0
33บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-4.26)83,588,0834.26% (-0.45)92,488,0834.71% (+0.46)83,488,0834.25%
34บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.66)12,976,1000.66% (+0.66)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง