คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WHART

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3999
โทรสาร 0-2673-3900
เว๊บไซต์ www.whareit.com
ราคาหุ้น 10.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,065,580,567
No. ShareHolder (WHART) วันที่ 08/04/22 วันที่ 24/11/21 วันที่ 19/08/21 วันที่ 01/06/21 วันที่ 22/03/21 วันที่ 08/03/21 วันที่ 30/11/20 วันที่ 16/10/20 วันที่ 13/08/20 วันที่ 20/05/20 วันที่ 17/03/20 วันที่ 04/12/19 วันที่ 08/08/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 04/12/18 วันที่ 12/11/18 วันที่ 09/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)459,837,08515.00% 416,577,26215.00% 416,577,26215.00% 416,577,26215.00% 416,577,26215.00% 416,577,26215.00% 383,222,12915.00% 383,222,12915.00% 383,222,12915.00% 383,222,12915.00% 383,222,12915.00% 337,284,04315.00% 337,284,04315.00% 337,284,04315.00% 294,597,04315.00% 294,597,04315.00% 294,597,04315.00%
2สำนักงานประกันสังคม458,041,64414.94% (-0.70)434,232,12115.64% (-0.06)435,988,42115.70% 435,988,42115.70% 435,988,42115.70% 435,988,42115.70% (-0.81)421,896,05516.51% (-0.08)423,906,25516.59% (-0.11)426,630,45516.70% (-0.19)431,463,35516.89% (-0.05)432,725,15516.94% (-0.39)389,739,67517.33% (-0.41)398,837,47517.74% (-2.10)446,101,37519.84% (-0.21)393,765,72220.05% 393,765,72220.05% 393,765,72220.05%
3กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ136,958,2884.47% (-0.46)136,958,2884.93% 136,958,2884.93% 136,958,2884.93% 136,958,2884.93% 136,958,2884.93% (-0.43)136,958,2885.36% (+0.04)135,958,2885.32% 135,958,2885.32% (+5.32)0 0 0 0 0 0 0 0
4บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)116,255,1663.79% (-0.10)107,922,1663.89% 107,922,1663.89% 107,922,1663.89% 107,922,1663.89% 108,152,1663.89% (-0.06)100,869,3963.95% 100,869,3963.95% 100,869,3963.95% 100,869,3963.95% (+0.04)99,869,3963.91% (+0.17)84,159,1063.74% (-0.54)96,166,1064.28% 96,235,5064.28% (+4.28)0 0 0
5บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)112,076,0413.66% (+0.20)96,206,0413.46% 96,206,0413.46% 96,206,0413.46% 96,206,0413.46% (-0.01)96,308,5413.47% (-0.02)89,088,0453.49% (+0.01)88,788,0453.48% (+0.01)88,728,9453.47% (-0.13)91,908,1453.60% (-0.16)96,178,1453.76% (+0.06)83,290,9223.70% (-0.31)90,094,6224.01% (-0.27)96,285,4224.28% (-0.28)89,640,1634.56% 89,640,1634.56% (-1.13)111,813,8635.69%
6กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล109,871,2043.58% (+0.04)98,265,9913.54% 98,265,9913.54% 98,265,9913.54% (+0.04)97,315,6913.50% (+0.14)93,315,6913.36% (+0.39)75,949,7882.97% (+0.06)74,347,6882.91% (+0.06)72,702,2882.85% (+2.85)0 0 0 0 0 0 0 0
7บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)102,239,1823.34% (+0.79)70,715,6712.55% (+0.02)70,215,6712.53% (+0.01)69,915,6712.52% (+0.01)69,715,6712.51% 69,715,6712.51% (+0.05)62,970,8742.46% 62,970,8742.46% 62,970,8742.46% 62,970,8742.46% 62,970,8742.46% (-0.20)59,783,5542.66% (-0.18)63,783,5542.84% (-0.10)66,018,0542.94% (+0.07)56,308,7212.87% 56,308,7212.87% 56,308,7212.87%
8ธนาคาร ออมสิน86,777,9832.83% (+0.04)77,612,0062.79% 77,612,0062.79% 77,612,0062.79% 77,612,0062.79% 77,612,0062.79% (+0.42)60,539,2722.37% (+0.04)59,539,2722.33% 59,539,2722.33% 59,539,2722.33% 59,539,2722.33% (-0.80)70,473,0293.13% 70,473,0293.13% 70,473,0293.13% 61,553,8733.13% 61,553,8733.13% 61,553,8733.13%
9บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)84,824,5002.77% (+0.43)65,109,2552.34% (+0.01)64,577,8552.33% 64,577,8552.33% 64,577,8552.33% 64,577,8552.33% (-0.19)64,277,8552.52% 64,277,8552.52% (-0.01)64,551,0552.53% (-0.02)65,134,1552.55% (-0.11)67,842,4552.66% 59,920,5552.66% (-0.12)62,472,1552.78% 62,472,1552.78% 54,565,6002.78% 54,565,6002.78% 54,565,6002.78%
10กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible77,994,4132.54% (-0.19)75,748,5142.73% (-0.08)77,908,5142.81% (-0.05)79,302,9142.86% 79,302,9142.86% (-0.03)80,302,9142.89% (-0.23)79,704,0683.12% (-0.01)80,004,0683.13% (-0.02)80,504,0683.15% (-0.01)80,604,0683.16% (+3.16)0 0 0 0 0 0 0
11PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 (-1.97)50,360,2481.97% (-0.03)51,210,2482.00% 51,210,2482.00% 51,210,2482.00% (-0.08)53,106,3482.08% (+0.24)41,261,7731.84% (+1.84)0 0 0 0 0
12กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 (-1.94)49,618,3671.94% (-0.04)50,518,3671.98% (-0.01)50,881,5671.99% 50,881,5671.99% 50,881,5671.99% (+0.07)43,149,3681.92% (+0.28)36,770,7681.64% (+0.01)36,670,7681.63% (+0.01)31,808,5541.62% 31,808,5541.62% (-0.09)33,555,6541.71%
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 0 0 0 0 0 (-1.88)48,061,1221.88% (-0.02)48,564,1221.90% (-0.01)48,791,5221.91% (+0.29)41,310,4221.62% (+0.32)33,313,4221.30% (+0.11)26,711,7941.19% (+0.40)17,766,4940.79% (+0.79)0 0 0 0
14บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-1.67)42,648,1041.67% 42,648,1041.67% 42,648,1041.67% 42,648,1041.67% (-0.18)47,148,1041.85% (-0.12)44,308,1041.97% (-0.10)46,543,9042.07% 46,543,9042.07% (-0.30)46,543,9042.37% 46,543,9042.37% 46,543,9042.37%
15บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-1.47)37,447,6751.47% 37,447,6751.47% 37,447,6751.47% 37,447,6751.47% 37,447,6751.47% (-0.42)42,585,0751.89% 42,585,0751.89% 42,585,0751.89% (-0.28)42,585,0752.17% 42,585,0752.17% 42,585,0752.17%
16กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์0 0 0 0 0 0 (-1.46)37,344,5191.46% (-0.02)37,706,1191.48% (+0.02)37,204,5191.46% 37,283,7191.46% (+0.03)36,470,5191.43% (+0.26)26,385,6781.17% (+0.15)22,998,8781.02% (+0.16)19,305,1780.86% (+0.06)15,640,3270.80% 15,640,3270.80% (+0.09)13,919,6270.71%
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-1.46)37,193,0981.46% 37,193,0981.46% (+0.02)36,872,1981.44% (+0.09)34,396,5981.35% (+0.03)33,654,1981.32% (-0.08)31,588,0981.40% (+0.02)31,050,0981.38% (+0.31)24,012,2001.07% (+1.07)0 0 0
18KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 0 0 0 0 0 (-0.95)24,323,8590.95% 24,323,8590.95% (+0.11)21,495,7590.84% 21,495,7590.84% (+0.03)20,571,6590.81% (+0.28)11,991,5680.53% (+0.53)0 0 0 0 0
19บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.78)20,013,6000.78% 20,013,6000.78% 20,013,6000.78% 20,013,6000.78% (+0.01)19,700,0000.77% (+0.01)17,100,0000.76% (-0.08)18,900,0000.84% (-0.05)20,032,4000.89% (-0.06)18,600,0000.95% (-0.03)19,300,0000.98% (-0.14)22,000,0001.12%
20กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้0 0 0 0 0 0 (-0.64)16,410,5720.64% 16,410,5720.64% 16,410,5720.64% (+0.05)14,966,1720.59% (-0.02)15,598,1720.61% 13,728,3690.61% (-0.06)15,007,8690.67% (+0.03)14,421,9690.64% (+0.10)10,654,3980.54% (+0.54)0 0
21บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)0 0 0 0 0 0 (-0.64)16,311,5010.64% 16,311,5010.64% 16,311,5010.64% 16,311,5010.64% 16,311,5010.64% 14,356,1890.64% (-0.14)17,646,0890.78% (-0.02)17,880,0890.80% 15,617,1630.80% 15,617,1630.80% 15,617,1630.80%
22กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I0 0 0 0 0 0 (-0.64)16,295,8350.64% 16,295,8350.64% 16,295,8350.64% 16,295,8350.64% (-0.03)17,119,8350.67% (+0.01)14,788,1470.66% (-0.16)18,515,7470.82% (+0.06)17,028,4470.76% (+0.02)14,507,9910.74% (+0.05)13,511,5910.69% (+0.11)11,331,3910.58%
23กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์0 0 0 0 0 0 (-0.63)16,001,5470.63% 16,001,5470.63% (+0.01)15,789,3470.62% (+0.04)14,885,8470.58% (+0.05)13,531,8240.53% (+0.53)0 0 0 0 0 0
24กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A0 0 0 0 0 0 (-0.51)13,052,1480.51% (-0.02)13,520,6480.53% (+0.53)0 0 0 0 0 0 0 0 0
25มหาวิทยาลัยขอนแก่น0 0 0 0 0 0 (-0.51)13,036,8330.51% 13,036,8330.51% 13,036,8330.51% 13,036,8330.51% 13,036,8330.51% (-0.07)13,036,8330.58% 13,036,8330.58% 13,036,8330.58% (-0.08)13,036,8330.66% 13,036,8330.66% 13,036,8330.66%
26กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-5.44)138,869,9885.44% 138,869,9885.44% (-0.29)128,854,1525.73% (-0.20)133,403,8525.93% (+0.21)128,503,8525.72% (-0.53)122,660,0526.25% 122,660,0526.25% 122,660,0526.25%
27กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.82)72,029,0882.82% 72,029,0882.82% (-0.02)63,834,7902.84% (-0.13)66,678,0902.97% 66,678,0902.97% (-0.02)58,768,2002.99% (+0.13)56,111,8002.86% (+1.71)22,516,8001.15%
28กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)12,900,7970.51% 12,900,7970.51% (+0.51)0 (-0.74)16,545,0850.74% (-0.17)20,532,0850.91% 17,933,5190.91% 17,933,5190.91% 17,933,5190.91%
29กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.08)78,674,0683.08% (+2.17)20,358,8000.91% (+0.14)17,253,8000.77% (+0.77)0 0 0 0
30น.ส. จรีพร จารุกรสกุล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)15,635,4330.61% (-0.09)15,635,4330.70% 15,635,4330.70% 15,635,4330.70% 13,656,5930.70% 13,656,5930.70% 13,656,5930.70%
31กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)12,903,1600.51% (+0.51)0 0 0 0 0 0
32บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)12,280,8000.55% (-0.16)16,028,6000.71% 16,028,6000.71% 14,000,0000.71% 14,000,0000.71% 14,000,0000.71%
33กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)12,168,4250.54% 12,168,4250.54% 12,168,4250.54% (-0.08)12,168,4250.62% 12,168,4250.62% (-0.10)14,180,4250.72%
34กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)11,531,4750.51% 11,531,4750.51% 11,531,4750.51% (-0.08)11,531,4750.59% 11,531,4750.59% (-0.13)14,079,4750.72%
35Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.83)18,714,1730.83% (+0.83)0 0 0 0
36บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-4.26)83,588,0834.26% (+0.01)83,488,0834.25% (-0.46)92,488,0834.71%
37บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.66)12,976,1000.66%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า