ข้อมูลหุ้น WHABT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2753-3159
โทรสาร 0-2753-3527
เว๊บไซต์ www.whabt.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน