คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WHABT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ www.whabt.com
ราคาหุ้น 8.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 201,973,201
No. ShareHolder (WHABT) วันที่ 13/11/20 วันที่ 13/08/20 วันที่ 12/06/20 วันที่ 12/02/20 วันที่ 12/11/19 วันที่ 08/08/19 วันที่ 13/02/19 วันที่ 12/11/18 วันที่ 09/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม55,017,50027.24% 55,017,50027.24% 55,017,50027.24% (+0.02)54,982,90027.22% 54,982,90027.22% 54,982,90027.22% (+0.74)53,483,80026.48% (+0.17)53,141,30026.31% (+0.21)52,718,10026.10%
2บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)30,300,00015.00% 30,300,00015.00% 30,300,00015.00% 30,300,00015.00% 30,300,00015.00% 30,300,00015.00% 30,300,00015.00% 30,300,00015.00% 30,300,00015.00%
3บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,408,80011.59% 23,408,80011.59% 23,408,80011.59% 23,408,80011.59% 23,408,80011.59% 23,408,80011.59% 23,408,80011.59% 23,408,80011.59% (-0.15)23,706,00011.74%
4บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)9,499,9004.70% 9,499,9004.70% 9,499,9004.70% 9,499,9004.70% 9,499,9004.70% 9,499,9004.70% (+4.70)0 0 0
5มหาวิทยาลัยขอนแก่น5,000,0002.48% 5,000,0002.48% 5,000,0002.48% 5,000,0002.48% 5,000,0002.48% 5,000,0002.48% 5,000,0002.48% 5,000,0002.48% 5,000,0002.48%
6นาย วุฒิชัย เผอิญโชค2,000,0000.99% 2,000,0000.99% 2,000,0000.99% 2,000,0000.99% 2,000,0000.99% 2,000,0000.99% 2,000,0000.99% 2,000,0000.99% 2,000,0000.99%
7MR. PETER ERIC DENNIS1,988,5000.98% 1,988,5000.98% (+0.01)1,951,0000.97% (+0.10)1,751,0000.87% (+0.87)0 0 0 0 0
8นาง สุธี สิริสิทธิโชติ1,500,0000.74% 1,500,0000.74% 1,500,0000.74% 1,500,0000.74% 1,500,0000.74% 1,500,0000.74% 1,500,0000.74% 1,500,0000.74% 1,500,0000.74%
9นาย ประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์1,100,0000.54% 1,100,0000.54% 1,100,0000.54% 1,100,0000.54% 1,100,0000.54% 1,100,0000.54% 1,100,0000.54% 1,100,0000.54% 1,100,0000.54%
10บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 0 0 0 0 0 (-1.84)3,710,6001.84% (+1.84)0 0
11บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC0 0 0 0 0 0 (-1.58)3,184,4001.58% (+1.58)0 0
12บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR0 0 0 0 0 0 (-1.29)2,604,9001.29% (+1.29)0 0
13นาย นพพร บุญลาโภ0 0 0 0 0 0 (-0.99)2,000,0000.99% 2,000,0000.99% 2,000,0000.99%
14บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-4.70)9,499,9004.70% 9,499,9004.70%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง