คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WHA

บริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2753-3750
โทรสาร 0-2753-2750
เว๊บไซต์ www.wha.co.th
ราคาหุ้น 3.08
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 14,946,573,794
No. ShareHolder (WHA) วันที่ 27/11/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 25/03/20 วันที่ 22/11/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 09/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. จรีพร จารุกรสกุล3,234,438,56921.64% 3,234,438,56921.64% (+11.52)1,513,127,56910.12% (+0.10)1,473,761,76910.02% (-0.22)1,473,761,76910.24% (-0.03)1,471,761,76910.27%
2น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร1,238,976,1058.29% 1,238,976,1058.29% (+5.15)469,406,8533.14% (+2.20)138,087,9150.94% (-0.02)138,087,9150.96% (+0.96)0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด704,656,3724.71% (+1.28)513,370,6933.43% (-0.43)577,656,2333.86% (-2.60)949,789,8106.46% (+1.62)696,216,9774.84% (-0.23)726,552,7125.07%
4นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์626,872,2544.19% 626,872,2544.19% (+3.17)152,672,2541.02% (+1.02)0 0 0
5น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์621,370,0004.16% (-0.04)627,442,2544.20% (+3.17)153,342,2541.03% (+1.03)0 0 0
6STATE STREET EUROPE LIMITED582,025,7463.89% (-5.37)1,383,675,9919.26% (+0.19)1,355,893,9209.07% (+2.15)1,017,466,0956.92% (-1.12)1,157,524,8178.04% (-3.03)1,586,591,78511.07%
7UBS AG SINGAPORE BRANCH580,851,7223.89% 580,851,7223.89% 581,651,7223.89% (+2.25)241,247,7101.64% (-0.04)241,247,7101.68% (+1.68)0
8บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด493,500,0003.30% 493,500,0003.30% (-22.99)3,929,369,25226.29% (+1.02)3,716,851,54625.27% (+0.05)3,629,083,49125.22% (-0.11)3,629,083,49125.33%
9THE BANK OF NEW YORK MELLON434,282,8002.91% (+2.91)0 0 0 0 0
10นาย นิติ โอสถานุเคราะห์375,238,1902.51% 375,238,1902.51% (+0.55)292,838,1901.96% (+1.96)0 0 0
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED230,429,7411.54% (+0.23)195,721,1411.31% (-0.33)245,729,6411.64% (+0.37)186,404,1851.27% (+0.01)181,166,4011.26% (-0.12)198,090,3581.38%
12นาย สัญชัย สุขสมชีวิน166,000,0001.11% (+0.02)162,700,0001.09% (+0.01)162,000,0001.08% (+0.27)119,500,0000.81% (-0.19)144,035,3961.00% (-0.11)158,700,0001.11%
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว159,132,7001.06% (-0.16)181,804,0001.22% (-0.19)210,825,2001.41% (-0.21)237,596,3001.62% (-0.21)263,651,5001.83% (+1.83)0
14นาย วุฒิ จารุกรสกุล123,000,0000.82% 123,000,0000.82% 123,000,0000.82% (-0.02)123,000,0000.84% (+0.84)0 (-0.96)138,000,0000.96%
15น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง119,000,0000.80% (+0.04)113,108,9780.76% (+0.04)108,108,9780.72% (+0.05)99,094,5780.67% (+0.01)95,094,5780.66% (-0.07)104,094,5780.73%
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY102,607,7000.69% (+0.69)0 0 0 0 0
17นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์98,485,0000.66% (+0.01)97,485,0000.65% 97,485,0000.65% 96,085,0000.65% (-0.02)96,085,0000.67% 95,985,0000.67%
18SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED87,577,4000.59% (+0.59)0 0 0 0 0
19BBHISL NOMINEES LIMITED0 (-0.63)94,400,7920.63% (+0.63)0 0 0 0
20กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 (-0.53)78,575,7000.53% 78,575,7000.53% (-0.05)85,902,4000.58% (-0.27)122,718,5000.85% (+0.85)0
21บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์0 (-0.51)75,951,9000.51% 75,951,9000.51% (+0.51)0 0 0
22นาย สมยศ อนันตประยูร0 0 0 (-6.62)974,467,4586.62% (-0.15)974,467,4586.77% (-0.44)1,032,666,7237.21%
23กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 (-1.62)238,677,6001.62% (-0.48)301,703,5002.10% (+2.10)0
24กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-0.66)97,351,2000.66% (+0.66)0 0
25กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 (-0.64)93,607,0000.64% (-0.02)95,330,0000.66% (+0.66)0
26HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG0 0 0 (-0.55)81,609,8000.55% (+0.02)75,905,6000.53% (+0.53)0
27นาง มาลี จารุกรสกุล0 0 0 0 (-0.90)130,000,0000.90% (+0.90)0
28บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST0 0 0 0 (-0.71)102,880,7000.71% (+0.71)0
29กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-0.58)83,851,7000.58% (+0.58)0
30กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.53)76,172,6000.53% (+0.53)0
31นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท0 0 0 0 (-0.51)74,000,0000.51% (-0.04)78,300,0000.55%
32CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 0 0 0 0 (-2.24)321,473,3602.24%
33บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S0 0 0 0 0 (-2.21)316,617,7002.21%
34N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 (-1.30)186,861,0001.30%
35บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 0 0 (-0.76)109,000,0000.76%
36HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 (-0.52)74,828,3000.52%
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)WHART -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรทSET4,560,343,335
2บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)WHABT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์SET266,640,000
Total4,826,983,335
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง