ข้อมูลหุ้น WFX

บริษัท บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้นที่ 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2398-7188
โทรสาร 0-2398-7187
เว๊บไซต์ https://www.worldflex.net/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน