ข้อมูลหุ้น WAVE

บริษัท บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2665-6705
โทรสาร 0-2665-6750
เว๊บไซต์ http://www.wave-groups.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน