คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WACOAL

บริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2289-3100-9, 0-2689-8300
โทรสาร 0-2291-1788
เว๊บไซต์ www.wacoal.co.th
ราคาหุ้น 37.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 119,997,769
No. ShareHolder (WACOAL) วันที่ 07/05/21 วันที่ 22/03/21 วันที่ 26/06/20 วันที่ 21/04/20 วันที่ 19/03/20 วันที่ 12/11/19 วันที่ 03/05/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1WACOAL CORPORATION40,331,25033.61% 40,331,25033.61% 40,331,25033.61% 40,331,25033.61% 40,331,25033.61% 40,331,25033.61% 40,331,25033.61% 40,331,25033.61%
2บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)27,668,70023.06% 27,668,70023.06% 27,668,70023.06% 27,668,70023.06% (+0.01)27,662,90023.05% (+0.01)27,649,40023.04% (+0.17)27,441,40022.87% (+1.61)25,512,50021.26%
3บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)9,641,0508.03% 9,641,0508.03% 9,641,0508.03% 9,641,0508.03% 9,641,0508.03% 9,641,0508.03% 9,641,0508.03% 9,641,0508.03%
4บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,113,0205.09% 6,113,0205.09% 6,113,0205.09% 6,113,0205.09% 6,113,0205.09% 6,113,0205.09% 6,113,0205.09% (+5.09)0
5นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,879,6004.07% 4,879,6004.07% 4,879,6004.07% 4,879,6004.07% 4,879,6004.07% 4,879,6004.07% 4,879,6004.07% 4,879,6004.07%
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,679,4003.90% 4,679,4003.90% 4,679,4003.90% 4,679,4003.90% 4,679,4003.90% 4,679,4003.90% 4,679,4003.90% 4,679,4003.90%
7บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,492,0003.74% 4,492,0003.74% 4,492,0003.74% 4,492,0003.74% 4,492,0003.74% 4,492,0003.74% 4,492,0003.74% 4,492,0003.74%
8บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด2,938,9402.45% 2,938,9402.45% (+0.10)2,818,9402.35% 2,818,9402.35% 2,818,9402.35% 2,818,9402.35% 2,818,9402.35% (+0.17)2,618,9402.18%
9บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,696,5001.41% 1,696,5001.41% 1,696,5001.41% 1,696,5001.41% 1,696,5001.41% 1,696,5001.41% 1,696,5001.41% 1,696,5001.41%
10บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,670,2001.39% 1,670,2001.39% 1,670,2001.39% 1,670,2001.39% 1,670,2001.39% 1,670,2001.39% 1,670,2001.39% 1,670,2001.39%
11นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา0 0 (-1.09)1,307,6501.09% 1,307,6501.09% 1,307,6501.09% 1,307,6501.09% 1,307,6501.09% 1,307,6501.09%
12น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์0 0 (-1.00)1,203,5401.00% 1,203,5401.00% 1,203,5401.00% 1,203,5401.00% 1,203,5401.00% (+0.34)792,8400.66%
13บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.66)795,1700.66% 795,1700.66% 795,1700.66% 795,1700.66% (+0.02)769,8700.64% 769,8700.64%
14บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-5.09)6,113,0205.09%
15นาย สำเริง มนูญผล0 0 0 0 0 0 0 (-0.89)1,073,3000.89%
16บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)750,0000.63%
ไทยวาโก้ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)ICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET332,912,100
2บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)TPCS -บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)SET285,182,175
3บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET192,660,000
4บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SVT -บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET133,750,000
Total944,504,275
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง