ข้อมูลหุ้น W

บริษัท บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2093-1681-3
โทรสาร 0-2093-1684
เว๊บไซต์ www.wowfactor.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน