ข้อมูลหุ้น VRANDA

บริษัท บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2513-3003
โทรสาร 0-2513-6844
เว๊บไซต์ https://www.verandaresort.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน