ข้อมูลหุ้น VPO

บริษัท บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 2044 อาคารชวนะนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2314-4101-5
โทรสาร 0-2319-7989
เว๊บไซต์ www.vcbpalmoil.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน