ข้อมูลหุ้น VNG

บริษัท บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง, เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2585-4900-3, 0-2913-2180-9
โทรสาร 0-2587-9556
เว๊บไซต์ www.vanachai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน