ข้อมูลหุ้น VIH

บริษัท บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 0-2431-0070 และสายด่วน 1792
โทรสาร 0-2431-1404
เว๊บไซต์ http://www.vichaivej.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน