ข้อมูลหุ้น VIBHA

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2579-9680-4, 0-2561-1258-67, 0-2941-2800
โทรสาร 0-2561-1466, 0-2561-1462
เว๊บไซต์ http://www.vibhavadi.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน