คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น VGI

บริษัท บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8884
โทรสาร 0-2273-8883
เว๊บไซต์ www.vgi.co.th
ราคาหุ้น 6.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,612,108,901
No. ShareHolder (VGI) วันที่ 16/07/21 วันที่ 01/03/21 วันที่ 24/07/20 วันที่ 15/06/20 วันที่ 26/02/20 วันที่ 19/07/19 วันที่ 25/02/19 วันที่ 15/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2,554,351,50029.66% 2,554,351,50029.66% (-15.10)3,854,351,50044.76% 3,854,351,50044.76% 3,854,351,50044.76% (-0.26)3,854,351,50045.02% (-0.02)3,854,351,50045.04% 3,854,351,50045.04%
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,890,003,34021.95% (+0.45)1,851,344,64021.50% (+0.05)1,846,844,64021.45% (-0.15)1,859,594,64021.60% (-0.08)1,866,739,64021.68% (+0.46)1,816,739,64021.22% (-4.42)2,193,509,14025.64% (+2.52)1,978,567,14023.12%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)719,974,4328.36% 719,974,4328.36% 719,974,4328.36% 719,974,4328.36% 719,974,4328.36% (-0.05)719,974,4328.41% 719,974,4328.41% 719,974,4328.41%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด353,518,0444.11% (-0.51)398,230,0594.62% (+3.42)103,748,5261.20% (-0.24)123,984,2361.44% (-0.58)174,051,9602.02% (+0.28)148,859,4291.74% (-0.11)158,540,0171.85% (+0.31)131,571,9471.54%
5UBS AG SINGAPORE BRANCH277,846,2003.23% 277,846,2003.23% (+3.23)0 0 0 0 0 0
6LGT BANK (SINGAPORE) LTD186,000,0002.16% 186,000,0002.16% (+2.16)0 0 0 0 0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED133,395,2031.55% (+0.08)126,712,5031.47% (+0.46)87,030,1421.01% (+0.11)77,560,6420.90% (-0.16)91,289,1421.06% (-0.87)165,485,5421.93% (+0.04)161,979,8421.89% (+0.28)138,122,1401.61%
8CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED119,333,5001.39% 119,333,5001.39% (+1.39)0 0 0 0 0 0
9BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC100,000,0001.16% 100,000,0001.16% (+1.16)0 0 0 0 0 0
10กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว79,280,6000.92% 79,280,6000.92% (-0.40)113,471,2001.32% 113,471,2001.32% (+0.38)81,139,1000.94% (+0.18)64,762,4000.76% (+0.76)0 0
11กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 (-1.48)127,344,1001.48% (-0.08)134,031,4001.56% (+0.18)118,720,4001.38% (+1.38)0 0 0
12CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LTD.0 0 (-1.39)119,333,5001.39% 119,333,5001.39% (+1.39)0 0 0 0
13STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-1.13)97,181,4901.13% (+0.04)93,562,3081.09% (-0.02)95,856,3081.11% (-0.18)110,840,3921.29% 110,498,9311.29% (-0.04)114,182,6311.33%
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 (-0.66)56,806,5000.66% 56,806,5000.66% (+0.08)50,014,2000.58% (+0.04)46,328,8000.54% (-0.01)47,181,7000.55% (+0.55)0
15นาย คีรี กาญจนพาสน์0 0 (-0.55)47,220,0000.55% 47,220,0000.55% 47,220,0000.55% 47,220,0000.55% 46,997,0640.55% 47,113,8640.55%
16CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED0 0 0 0 (-1.38)119,009,2141.38% (-0.01)119,333,5001.39% (+1.39)0 0
17N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 0 (-0.52)44,473,6930.52% (-0.53)90,157,3801.05% (-0.44)127,420,8801.49% (+1.49)0
18THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 (-0.68)58,400,0000.68% (-0.13)69,100,0000.81% (+0.81)0
19บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 0 0 0 (-1.05)89,826,0691.05% (-0.27)112,664,8691.32%
20บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)0 0 0 0 0 0 (-0.52)44,901,5810.52% (-0.35)74,614,0040.87%
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 0 0 0 0 0 0 (-2.23)190,587,1002.23%
22N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 0 0 (-1.56)133,394,0001.56%
23บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.97)83,420,0000.97%
24CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)48,563,4000.57%
25บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 010 0 0 0 0 0 0 (-0.51)43,316,7000.51%
วีจีไอ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)KEX -บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET8,719,050,000
2บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)PLANB -บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)SET5,846,618,111
Total14,565,668,111
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง