คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น VGI

บริษัท บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8884
โทรสาร 0-2273-8883
เว๊บไซต์ www.vgi.co.th
ราคาหุ้น 9.85
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,557,618,783
No. ShareHolder (VGI) วันที่ 25/02/19 วันที่ 15/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,854,351,50045.04% 3,854,351,50045.04%
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,193,509,14025.64% (+2.52)1,978,567,14023.12%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)719,974,4328.41% 719,974,4328.41%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED161,979,8421.89% (+0.28)138,122,1401.61%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด158,540,0171.85% (+0.31)131,571,9471.54%
6N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1127,420,8801.49% (+1.49)0
7STATE STREET EUROPE LIMITED110,498,9311.29% (-0.04)114,182,6311.33%
8บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด89,826,0691.05% (-0.27)112,664,8691.32%
9THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED69,100,0000.81% (+0.81)0
10กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3047,181,7000.55% (+0.55)0
11นาย คีรี กาญจนพาสน์46,997,0640.55% 47,113,8640.55%
12บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)44,901,5810.52% (-0.35)74,614,0040.87%
13CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 (-2.23)190,587,1002.23%
14N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 (-1.56)133,394,0001.56%
15บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 (-0.97)83,420,0000.97%
16CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.57)48,563,4000.57%
17บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 010 (-0.51)43,316,7000.51%
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)PLANB -บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)SET6,439,881,404
2บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET1,998,413,111
Total8,438,294,515

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง