คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น VGI

บริษัท บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8884
โทรสาร 0-2273-8883
เว๊บไซต์ www.vgi.co.th
ราคาหุ้น 9.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,561,420,480
No. ShareHolder (VGI) วันที่ 19/07/19 วันที่ 25/02/19 วันที่ 15/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,854,351,50045.02% (-0.02)3,854,351,50045.04% 3,854,351,50045.04%
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,816,739,64021.22% (-4.42)2,193,509,14025.64% (+2.52)1,978,567,14023.12%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)719,974,4328.41% 719,974,4328.41% 719,974,4328.41%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED165,485,5421.93% (+0.04)161,979,8421.89% (+0.28)138,122,1401.61%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด148,859,4291.74% (-0.11)158,540,0171.85% (+0.31)131,571,9471.54%
6CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED119,333,5001.39% (+1.39)0 0
7STATE STREET EUROPE LIMITED110,840,3921.29% 110,498,9311.29% (-0.04)114,182,6311.33%
8N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 190,157,3801.05% (-0.44)127,420,8801.49% (+1.49)0
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว64,762,4000.76% (+0.76)0 0
10THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED58,400,0000.68% (-0.13)69,100,0000.81% (+0.81)0
11นาย คีรี กาญจนพาสน์47,220,0000.55% 46,997,0640.55% 47,113,8640.55%
12กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3046,328,8000.54% (-0.01)47,181,7000.55% (+0.55)0
13บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด0 (-1.05)89,826,0691.05% (-0.27)112,664,8691.32%
14บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)0 (-0.52)44,901,5810.52% (-0.35)74,614,0040.87%
15CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 0 (-2.23)190,587,1002.23%
16N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-1.56)133,394,0001.56%
17บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.97)83,420,0000.97%
18CHASE NOMINEES LIMITED0 0 (-0.57)48,563,4000.57%
19บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 010 0 (-0.51)43,316,7000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง