ข้อมูลหุ้น VARO

บริษัท บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2213-2514-7, 0-2231-2544
โทรสาร 0-2287-2031
เว๊บไซต์ http://www.varopakorn.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน