ข้อมูลหุ้น UVAN

บริษัท บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตู้ ป.ณ. 8-9 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก กระบี่ 81110
โทรศัพท์ 0-7568-1116
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.univanich.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน