ข้อมูลหุ้น UV

บริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2643-7100
โทรสาร 0-2256-0505
เว๊บไซต์ www.univentures.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน