ข้อมูลหุ้น UTP

บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ กระดาษและวัสดุการพิมพ์
ที่อยู่ 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2910-2700-8
โทรสาร 0-2910-2709
เว๊บไซต์ www.unitedpaper.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน