ข้อมูลหุ้น URBNPF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2305-9800
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://am.kkpfg.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน