ข้อมูลหุ้น UPOIC

บริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2744-1046-8
โทรสาร 0-2744-1049
เว๊บไซต์ www.upoic.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน