ข้อมูลหุ้น UPF

บริษัท บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 0-2517-0105-8
โทรสาร 0-2517-0345, 0-2517-9056
เว๊บไซต์ www.unionpioneer.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน