คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น UPA

บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2677-7151
โทรสาร 0-2677-7152
เว๊บไซต์ http://www.unitedpowerofasia.com
ราคาหุ้น 0.37
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,126,582,278
No. ShareHolder (UPA) วันที่ 15/12/21 วันที่ 11/10/21 วันที่ 13/09/21 วันที่ 17/03/21 วันที่ 28/08/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 20/03/20 วันที่ 20/03/19 วันที่ 25/12/18 วันที่ 04/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD.1,200,000,00011.85% 1,200,000,00011.85% (+11.85)0 0 0 0 0 0 0 0
2UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,070,403,00710.57% (+0.62)1,007,683,0079.95% (-0.07)1,015,452,80710.02% (-13.90)2,423,483,00723.92% (-0.29)1,614,628,10024.21% 1,614,628,10024.21% 1,614,628,10024.21% (+20.35)257,400,0003.86% (+3.86)0 0
3นาย วริศ ยงสกุล395,500,0003.90% (-1.33)530,000,0005.23% (+0.15)515,000,0005.08% (+3.11)200,000,0001.97% (+1.97)0 0 0 0 0 0
4DBS BANK LTD260,000,0002.57% 260,000,0002.57% 260,000,0002.57% 260,000,0002.57% (-1.33)260,000,0003.90% 260,000,0003.90% 260,000,0003.90% (+3.90)0 0 0
5นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล240,000,0002.37% (+0.40)200,000,0001.97% (-0.20)219,900,0002.17% (-0.59)280,000,0242.76% (+0.06)180,000,0002.70% (+0.15)170,000,0002.55% 170,000,0002.55% (+0.71)123,000,0001.84% 123,000,0001.84% (+0.19)110,000,0001.65%
6CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH232,602,7002.30% 232,602,7002.30% 232,602,7002.30% (-0.66)300,000,0002.96% (-9.18)810,000,00012.14% 810,000,00012.14% 810,000,00012.14% (+8.24)260,000,0003.90% 260,000,0003.90% (+3.90)0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด204,698,1712.02% (+0.98)105,574,0711.04% (-0.32)137,869,6721.36% (+1.36)0 (-0.58)38,957,6010.58% (-0.18)50,809,1000.76% (-0.02)51,905,0000.78% (-0.02)53,312,8000.80% (+0.05)49,763,8000.75% (-0.04)52,508,2000.79%
8น.ส. สุทธาสินี สกุลคู129,132,5001.27% 129,132,5001.27% 129,132,5001.27% (+1.27)0 0 0 0 0 0 0
9นาย ธำรง เอี่ยมผ่องใส120,000,0001.18% 120,000,0001.18% 120,000,0001.18% (+1.18)0 0 0 0 0 0 0
10นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ105,000,1031.04% 105,000,1031.04% (+1.04)0 0 0 0 0 0 0 0
11บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 (-12.19)1,235,316,51012.19% (+12.19)0 0 0 0 0 (-3.95)263,367,5003.95% (+3.95)0
12นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร0 0 (-0.92)92,750,0000.92% (-0.10)103,000,0001.02% (+1.02)0 0 0 0 0 0
13นาย วิชัย วชิรพงศ์0 0 0 (-12.98)1,315,000,00012.98% (+12.98)0 0 0 0 0 (-4.50)299,999,7004.50%
14น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์0 0 0 (-3.95)400,000,0003.95% (+0.73)215,000,0003.22% (+1.71)101,000,0001.51% (+0.09)95,000,0001.42% (+0.18)83,000,0001.24% 83,000,0001.24% (+0.30)63,000,0000.94%
15นาย เชาวลิต เมธยะประภาส0 0 0 (-1.18)120,000,0001.18% (-2.57)250,000,0003.75% 250,000,0003.75% 250,000,0003.75% 250,000,0003.75% 250,000,0003.75% (+3.75)0
16น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง0 0 0 (-1.18)119,371,3771.18% (-5.23)427,871,3006.41% 427,871,3006.41% 427,871,3006.41% (+0.22)412,623,3006.19% (+0.04)410,103,3006.15% (+2.91)216,250,0003.24%
17นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์0 0 0 0 (-3.22)214,659,6003.22% 214,659,6003.22% 214,659,6003.22% 214,659,6003.22% 214,659,6003.22% (-0.68)260,325,3003.90%
18น.ส. แคทรียา บีเวอร์0 0 0 0 (-2.25)149,999,7002.25% (-0.83)205,415,6003.08% (-0.07)209,861,3003.15% (+0.84)153,799,7002.31% 153,799,7002.31% (+2.31)0
19นาย วิเชียร เอื้อสงวนกุล0 0 0 0 (-1.50)100,000,0001.50% 100,000,0001.50% 100,000,0001.50% 100,000,0001.50% 100,000,0001.50% 100,000,0001.50%
20นาย ธนพล คล่องประมง0 0 0 0 (-1.27)84,908,3001.27% 84,908,3001.27% 84,908,3001.27% 84,908,3001.27% (+0.01)83,708,3001.26% (+0.01)83,505,0001.25%
21นาย ชุติไชย นภาศัพท์0 0 0 0 (-1.19)79,106,5001.19% (-0.15)89,700,2001.34% (+0.03)87,370,2001.31% (+0.07)83,000,0001.24% 83,000,0001.24% (-0.03)84,579,0001.27%
22นาย ธนยศ คล่องประมง0 0 0 0 (-1.06)71,000,0001.06% 71,000,0001.06% 71,000,0001.06% 71,000,0001.06% 71,000,0001.06% 71,000,0001.06%
23นาย ธนิศร คล่องประมง0 0 0 0 (-1.06)71,000,0001.06% 71,000,0001.06% 71,000,0001.06% (-0.01)71,300,0001.07% 71,300,0001.07% 71,300,0001.07%
24นาย ดีน ยัง จุลธุระ0 0 0 0 (-0.78)52,000,0000.78% (+0.78)0 0 0 0 0
25นาย วิชา พร้อมเพรียงชัย0 0 0 0 (-0.65)43,500,0000.65% 43,500,0000.65% 43,500,0000.65% 43,500,0000.65% 43,500,0000.65% 43,500,0000.65%
26นาย ปรีชา วสุโสภณ0 0 0 0 (-0.64)42,747,2000.64% 42,747,2000.64% 42,747,2000.64% (+0.13)33,747,2000.51% 33,747,2000.51% 33,747,2000.51%
27นาย สมชาย คล่องประมง0 0 0 0 (-0.63)42,000,0000.63% 42,000,0000.63% 42,000,0000.63% 42,000,0000.63% 42,000,0000.63% 42,000,0000.63%
28นาย น้ำเพชร ปานะถึก0 0 0 0 (-0.60)40,020,7000.60% (+0.07)35,020,7000.53% (+0.02)34,020,7000.51% 34,020,7000.51% 34,020,7000.51% 34,020,7000.51%
29น.ส. สุนี อนันตประกร0 0 0 0 (-0.52)34,573,0000.52% 34,573,0000.52% 34,573,0000.52% (-0.02)36,073,0000.54% 36,073,0000.54% 36,073,0000.54%
30นาย ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม0 0 0 0 0 (-1.08)72,000,0001.08% (-0.04)75,000,0001.12% (+1.12)0 0 0
31น.ส. พิมพิลา จังพานิช0 0 0 0 0 (-0.98)65,466,4000.98% (+0.01)64,506,0000.97% (+0.23)49,084,7000.74% (+0.19)36,622,4000.55% (+0.55)0
32นาย อุปกิต ปาจรียางกูร0 0 0 0 0 0 0 (-26.00)1,734,228,10026.00% 1,734,228,10026.00% 1,734,228,10026.00%
33EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH0 0 0 0 0 0 0 (-8.40)560,000,0008.40% 560,000,0008.40% (-7.64)1,070,000,00016.04%
34นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล0 0 0 0 0 0 0 (-0.67)45,000,0000.67% (-0.23)60,000,0000.90% 60,000,0000.90%
35นาย นรากร ปรีดาเกียรติ0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)40,043,8000.60% 40,043,8000.60% 40,043,8000.60%
36นาย ภูวรา ธนกุลราเชนทร์0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)36,565,0000.55% 36,565,0000.55% 36,565,0000.55%
37Good Resources Holdings Limited0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.75)250,000,0003.75%
38น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)39,832,2000.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง