ข้อมูลหุ้น UP

บริษัท บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 11/1 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 0-2517-0109-14
โทรสาร 0-2517-0529
เว๊บไซต์ www.unionplastic.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน