ข้อมูลหุ้น UMI

บริษัท บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29, 65 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2248-7007-65
โทรสาร 0-2248-7005-6
เว๊บไซต์ www.umi-tiles.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน