คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น UEC

บริษัท บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2463-0100
โทรสาร 0-2463-1910
เว๊บไซต์ www.unimit.com
ราคาหุ้น 1.05
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 570,348,837
No. ShareHolder (UEC) วันที่ 12/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร29,430,0005.16% 29,430,0005.16%
2น.ส. พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร28,780,0005.04% 28,780,0005.04%
3นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร28,650,5005.02% 28,650,5005.02%
4นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์22,664,0003.97% 22,664,0003.97%
5นาย อนุตร์ อัศวานนท์22,656,1643.97% 22,656,1643.97%
6นาย พงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ22,293,8803.91% 22,293,8803.91%
7นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร17,894,1003.14% (+0.07)17,513,6003.07%
8นาง พิมพา อุทัยสินธุเจริญ17,258,5203.03% 17,258,5203.03%
9MRS. LU PAI, CIN-ZU16,000,0002.80% 16,000,0002.80%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด15,233,1992.67% (+1.09)8,997,6001.58%
11MRS. LI-CHU CHAO15,161,1202.66% 15,161,1202.66%
12น.ส. เบ็ญจา หาญภักดี9,040,0001.58% 9,040,0001.58%
13นาย อนุวัฒน์ ลิ่มกังวาฬมงคล8,735,2801.53% 8,735,2801.53%
14นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์7,901,6001.39% 7,901,6001.39%
15นาง ล้วนมณี อัศวานนท์6,806,0561.19% 6,806,0561.19%
16นาย พรชัย หงส์ถาวรสิริ6,736,1001.18% (-0.08)7,180,9001.26%
17น.ส. วิไล ศิริพูลเกียรติกุล6,486,8801.14% 6,486,8801.14%
18น.ส. ศรีสุรางค์ อัศวานนท์6,000,0001.05% 6,000,0001.05%
19นาย ประวิตร อัศวานนท์6,000,0001.05% 6,000,0001.05%
20MRS. CHENG CHEN, TSAI-MIN6,000,0001.05% 6,000,0001.05%
21นาย ศุภลักษณ์ อัศวานนท์6,000,0001.05% 6,000,0001.05%
22นาย วรพจน์ ดีจริยา4,980,1000.87% (+0.11)4,320,0000.76%
23นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร4,831,5040.85% 4,831,5040.85%
24น.ส. สุนทรา สว่างวงศากุล4,080,3440.72% 4,080,3440.72%
25นาย ชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์3,755,0000.66% (+0.66)0
26นาย จอห์น ไอ เชียง เช็ง3,444,6800.60% 3,444,6800.60%
27นาย ไพศาล สิริจันทรดิลก3,411,1600.60% 3,411,1600.60%
28นาย นิตย์ พู่พิทยาสถาพร3,383,9600.59% 3,383,9600.59%
29นาง เพ็ญพรรณ พู่พิทยาสถาพร3,302,0400.58% 3,302,0400.58%
30นาย สุเมธ กิตติพร้อมพงษ์3,290,0000.58% 3,290,0000.58%
31นาย สมชาย ปัดภัย3,170,0000.56% (+0.56)0
32MR. JUNG-SHONG HWANG3,126,1200.55% 3,126,1200.55%
33บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก2,893,3600.51% (+0.51)0
34นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์0 (-1.95)11,116,9001.95%
35นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ0 (-0.64)3,640,0000.64%
36MRS. LU PAI CIN-ZU0 (-0.51)2,889,8600.51%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง