ข้อมูลหุ้น UAC

บริษัท บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2936-1701
โทรสาร 0-2936-1700
เว๊บไซต์ www.uac.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน