คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น U

บริษัท บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8838
โทรสาร 0-2273-8858
เว๊บไซต์ www.ucity.co.th
ราคาหุ้น 1.65
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,614,130,915
No. ShareHolder (U) วันที่ 03/04/19 วันที่ 14/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,030,631,15236.17% (+0.39)200,858,01535.78%
2TROPHY CAPITAL GROWTH FUND605,228,10810.78% 60,522,81010.78%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด98,127,0061.75% (+0.22)8,562,6961.53%
4นาง สุกัลยา ทองพันธ์91,513,7571.63% 9,151,3751.63%
5นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล86,980,0001.55% (+0.14)7,900,0001.41%
6นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ86,445,4271.54% (+0.13)7,929,5421.41%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED80,526,0241.43% (+0.46)5,417,4720.97%
8นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล49,530,9160.88% (-0.03)5,093,0910.91%
9นาย ไชยยันต์ ชาครกุล49,004,8960.87% 4,900,4890.87%
10นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์42,458,5420.76% (-0.06)4,595,8540.82%
11นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์38,000,0000.68% 3,800,0000.68%
12นาย สุภาพ วงษ์จินดา36,920,0000.66% 3,692,0000.66%
13นาย วัชระ แก้วสว่าง35,500,0000.63% (+0.63)0
14STATE STREET EUROPE LIMITED29,236,6040.52% (+0.52)0
15นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร0 (-0.71)3,960,0000.71%
ยู ซิตี้ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)NMG -บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET69,086,300
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง