ข้อมูลหุ้น TYCN

บริษัท บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3365-8558
โทรสาร 0-3863-6969
เว๊บไซต์ www.tycons.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน