ข้อมูลหุ้น TWP

บริษัท บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2520-3855-64
โทรสาร 0-2520-3865-66
เว๊บไซต์ www.thaiwireproducts.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน