คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TWP

บริษัท บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก
ที่อยู่ อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7, 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2992-6867
โทรสาร 0-2992-6870
เว๊บไซต์ www.thaiwireproducts.com
ราคาหุ้น 2.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 270,025,025
No. ShareHolder (TWP) วันที่ 12/03/20 วันที่ 17/04/19 วันที่ 07/01/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)26,975,5009.99% 26,975,5009.99% 26,975,5009.99% 26,975,5009.99%
2นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์18,735,2006.94% (-1.02)21,488,7007.96% (-0.01)21,519,7007.97% (+0.13)21,174,9007.84%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,590,6306.89% 18,590,6306.89% 18,590,6306.89% 18,590,6306.89%
4นาย ศิวะ งานทวี17,218,4006.38% 17,218,4006.38% 17,218,4006.38% 17,218,4006.38%
5นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ14,248,6005.28% (+0.20)13,724,0005.08% (+0.01)13,690,9005.07% (+0.07)13,499,0005.00%
6นาย สุกิจ งานทวี13,190,4004.89% 13,190,4004.89% 13,190,4004.89% 13,190,4004.89%
7บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด13,000,0004.81% 13,000,0004.81% 13,000,0004.81% 13,000,0004.81%
8นาย ระวิ เกษมศานติ์10,800,0004.00% (+0.02)10,750,0003.98% 10,750,0003.98% 10,750,0003.98%
9ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)8,234,5703.05% 8,234,5703.05% 8,234,5703.05% 8,234,5703.05%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,154,4102.65% (+1.42)3,323,0051.23% (-0.03)3,408,4051.26% (+0.31)2,557,8050.95%
11นาย รัชพล เพิ่มพูนพานิช6,101,9002.26% (+0.08)5,895,0002.18% (+0.01)5,845,6002.17% (+0.12)5,532,0002.05%
12นาย วามิล ฮ้อแสงชัย4,692,6001.74% (+0.11)4,401,3001.63% (+0.08)4,175,3001.55% (+0.40)3,098,0001.15%
13นาย โพธิรัตน์ กิจศรีโอภาค3,959,0001.47% (+0.09)3,725,0001.38% 3,725,0001.38% (+0.03)3,655,0001.35%
14นาย ยงยุทธ บุญมี3,955,0001.46% (+0.17)3,485,0001.29% (+0.02)3,427,5001.27% (+0.04)3,320,0001.23%
15นาย เจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ3,360,8001.24% 3,360,8001.24% 3,359,4001.24% (+0.11)3,037,5001.13%
16น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต2,830,0001.05% (+0.03)2,750,0001.02% 2,750,0001.02% 2,750,0001.02%
17นาย เสถียรพงศ์ ภูคำ2,588,9000.96% 2,588,9000.96% (+0.04)2,485,0000.92% (+0.03)2,400,0000.89%
18นาย จุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์2,049,5000.76% 2,049,5000.76% 2,049,5000.76% (+0.01)2,021,3000.75%
19นาย เรืองวุฒิ กิจธารทอง2,048,4000.76% (+0.06)1,900,5000.70% 1,900,5000.70% 1,879,2000.70%
20นาย ธงชัย อัสรางชัย1,970,0000.73% (+0.08)1,750,0000.65% 1,750,0000.65% (+0.06)1,600,0000.59%
21นาย มนตรี จิรพงษ์เมตต์1,835,0000.68% 1,835,0000.68% 1,835,0000.68% 1,835,0000.68%
22นาย ทิวา จิรพัฒนกุล1,834,0000.68% 1,834,0000.68% 1,834,0000.68% (+0.02)1,769,0000.66%
23นาย พลพิพัฒน์ สุทธิโชติ1,760,0000.65% 1,760,0000.65% 1,760,0000.65% 1,760,0000.65%
24นาง วีณา เรืองจารุจรัส1,713,5000.63% 1,713,5000.63% 1,713,5000.63% 1,713,5000.63%
25นาย อดิศักดิ์ ลูทรา1,705,6000.63% (+0.02)1,660,0000.61% 1,650,0000.61% (+0.01)1,614,5000.60%
26นาย ราชบีรซิงห์ คานิโย1,649,7000.61% (+0.01)1,615,4000.60% (+0.01)1,597,1000.59% (+0.59)0
27น.ส. จันทราทิพย์ ชัยนาม1,520,0000.56% 1,520,0000.56% 1,520,0000.56% 1,520,0000.56%
28นาง สุชาดา ยิ่งชัชวาลย์1,500,0000.56% (-0.37)2,500,0000.93% 2,500,0000.93% 2,500,0000.93%
29นาง สุลัย เลิศศุภกุล1,500,0000.56% 1,500,0000.56% 1,500,0000.56% 1,500,0000.56%
30นาย ธนฤกษ์ เจริญโชคกิตติ1,482,0000.55% 1,482,0000.55% 1,482,0000.55% 1,482,0000.55%
31น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์1,436,3800.53% 1,436,3800.53% 1,436,3800.53% (+0.53)0
32นาย สุกฤษฏิ์พล อร่ามทองพลล์1,430,0000.53% (+0.53)0 0 0
ไทยไวร์โพรดัคท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)SCP -บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)SET22,596,475
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง