คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TVO

บริษัท บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ 0-2477-9020
โทรสาร 0-2477-9880, 0-2477-9894
เว๊บไซต์ www.tvothai.com
ราคาหุ้น 28.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 808,343,915
No. ShareHolder (TVO) ข้อมูลประจำวันที่ 29/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์61,110,8007.56%1,741,657,800+15,277,700
2นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์58,767,2287.27%1,674,865,998+14,691,807
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด53,390,3406.60%1,521,624,690+13,347,585
4นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์45,000,0005.57%1,282,500,000+11,250,000
5บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด34,258,8934.24%976,378,451+8,564,723
6บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด19,774,7402.45%563,580,090+4,943,685
7น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์18,384,8692.27%523,968,767+4,596,217
8นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล15,830,0001.96%451,155,000+3,957,500
9นาย ทวีลาภ แจ่มใส15,500,0001.92%441,750,000+3,875,000
10น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์15,454,0101.91%440,439,285+3,863,503
11นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์14,237,5001.76%405,768,750+3,559,375
12นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์13,476,2751.67%384,073,838+3,369,069
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,659,4801.57%360,795,180+3,164,870
14นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์12,612,9961.56%359,470,386+3,153,249
15นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์12,200,0001.51%347,700,000+3,050,000
16นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล12,131,8371.50%345,757,355+3,032,959
17นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์11,696,2921.45%333,344,322+2,924,073
18นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์11,632,2801.44%331,519,980+2,908,070
19นาย วัชร วิทยฐานกรณ์11,300,0001.40%322,050,000+2,825,000
20นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์11,005,8001.36%313,665,300+2,751,450
21นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์10,084,5881.25%287,410,758+2,521,147
22นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม8,725,7711.08%248,684,474+2,181,443
23STATE STREET EUROPE LIMITED8,523,5751.05%242,921,888+2,130,894
24กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว8,077,1001.00%230,197,350+2,019,275
25นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์7,874,8500.97%224,433,225+1,968,713
26นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ7,760,0000.96%221,160,000+1,940,000
27น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์7,440,7500.92%212,061,375+1,860,188
28นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม7,100,0000.88%202,350,000+1,775,000
29นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร6,966,6000.86%198,548,100+1,741,650
30นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ6,241,0250.77%177,869,213+1,560,256
31น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม5,658,2030.70%161,258,786+1,414,551
32นาย เกรียงไกร วังวิจิตร5,492,5000.68%156,536,250+1,373,125
33น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์5,364,8080.66%152,897,028+1,341,202
34EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES4,743,3750.59%135,186,188+1,185,844
35กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,484,6000.55%127,811,100+1,121,150
น้ำมันพืชไทย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai252,840,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง