คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TVO

บริษัท บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ 0-2477-9020
โทรสาร 0-2477-9880, 0-2477-9894
เว๊บไซต์ www.tvothai.com
ราคาหุ้น 27.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 808,343,915
No. ShareHolder (TVO) ข้อมูลประจำวันที่ 29/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์61,110,8007.56%1,680,547,000-
2นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์58,767,2287.27%1,616,098,770-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด53,390,3406.60%1,468,234,350-
4นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์45,000,0005.57%1,237,500,000-
5บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด34,258,8934.24%942,119,558-
6บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด19,774,7402.45%543,805,350-
7น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์18,384,8692.27%505,583,898-
8นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล15,830,0001.96%435,325,000-
9นาย ทวีลาภ แจ่มใส15,500,0001.92%426,250,000-
10น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์15,454,0101.91%424,985,275-
11นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์14,237,5001.76%391,531,250-
12นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์13,476,2751.67%370,597,563-
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,659,4801.57%348,135,700-
14นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์12,612,9961.56%346,857,390-
15นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์12,200,0001.51%335,500,000-
16นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล12,131,8371.50%333,625,518-
17นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์11,696,2921.45%321,648,030-
18นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์11,632,2801.44%319,887,700-
19นาย วัชร วิทยฐานกรณ์11,300,0001.40%310,750,000-
20นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์11,005,8001.36%302,659,500-
21นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์10,084,5881.25%277,326,170-
22นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม8,725,7711.08%239,958,703-
23STATE STREET EUROPE LIMITED8,523,5751.05%234,398,313-
24กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว8,077,1001.00%222,120,250-
25นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์7,874,8500.97%216,558,375-
26นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ7,760,0000.96%213,400,000-
27น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์7,440,7500.92%204,620,625-
28นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม7,100,0000.88%195,250,000-
29นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร6,966,6000.86%191,581,500-
30นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ6,241,0250.77%171,628,188-
31น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม5,658,2030.70%155,600,583-
32นาย เกรียงไกร วังวิจิตร5,492,5000.68%151,043,750-
33น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์5,364,8080.66%147,532,220-
34EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES4,743,3750.59%130,442,813-
35กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,484,6000.55%123,326,500-
น้ำมันพืชไทย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai256,280,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง