ข้อมูลหุ้น TVO

บริษัท บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2477-9020
โทรสาร 0-2477-9880, 0-2477-9894
เว๊บไซต์ www.tvothai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน