คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TU

บริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024, 0-2298-0537-41
โทรสาร 0-2298-0553
เว๊บไซต์ thaiunion.com
ราคาหุ้น 16.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,772,332,093
No. ShareHolder (TU) วันที่ 07/03/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด378,445,9357.93% (+0.47)355,942,6327.46%
2สำนักงานประกันสังคม342,502,5087.18% (-0.03)343,822,5087.21%
3MITSUBISHI CORPORATION129,600,0002.72% 129,600,0002.72%
4นาย เชง นิรุตตินานนท์200,442,0844.20% 200,442,0844.20%
5นาย ธีรพงศ์ จันศิริ198,268,8244.16% (+0.09)194,268,8244.07%
6นาย ไกรสร จันศิริ174,804,2883.66% 174,804,2883.66%
7กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว135,925,9002.85% (+0.24)124,741,9002.61%
8นาย ดิสพล จันศิริ126,499,3082.65% 126,499,3082.65%
9UBS AG SINGAPORE BRANCH113,200,0002.37% (-0.01)113,700,0002.38%
10นาง พรนภา จันศิริ109,329,0482.29% 109,329,0482.29%
11STATE STREET EUROPE LIMITED108,823,1482.28% (-0.04)110,909,3322.32%
12THE BANK OF NEW YORK MELLON31,936,8010.67% (-1.58)107,519,5142.25%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED97,552,6822.04% (+0.15)90,339,3501.89%
14GIC PRIVATE LIMITED74,768,1001.57% (+0.43)54,167,6451.14%
15กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2569,456,4001.46% (+0.04)67,581,7001.42%
16MR. CHAN TIN SHU67,900,0001.42% (+1.42)0
17นาง จินตนา นิรุตตินานนท์65,150,2321.37% 65,597,1321.37%
18นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ63,442,9801.33% 63,442,9801.33%
19นาง บุษกร จันศิริ56,330,4321.18% 56,330,4321.18%
20MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC47,199,6400.99% (-0.21)57,200,2401.20%
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH43,392,7000.91% 43,400,2600.91%
22กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ43,038,2000.90% (+0.08)39,086,8000.82%
23นาย เดชพล จันศิริ42,901,5720.90% 42,871,5720.90%
24นาย ชวน ตั้งจันสิริ37,668,0000.79% (-0.02)38,668,0000.81%
25NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC34,803,6680.73% (-0.28)48,179,0681.01%
26กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล33,214,3000.70% (+0.02)32,332,1000.68%
27MR. SHEUNG SHUN CHAN32,200,0000.67% 32,200,0000.67%
28BNY MELLON NOMINEES LIMITED32,025,2170.67% (+0.07)28,551,1870.60%
29นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์31,999,9680.67% 31,999,9680.67%
30นาย นคร นิรุตตินานนท์29,645,1680.62% 29,645,1680.62%
31MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG28,521,2600.60% (+0.04)26,935,0580.56%
32กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ28,257,8000.59% (+0.06)25,290,8000.53%
33กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล26,316,9000.55% (-0.04)28,170,5000.59%
34MR. TIN SHU CHAN0 (-1.42)67,900,0001.42%
35กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 (-1.13)53,738,5001.13%
36MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB0 (-0.57)27,000,0010.57%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง