คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TU

บริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024, 0-2298-0537-41
โทรสาร 0-2298-0553
เว๊บไซต์ thaiunion.com
ราคาหุ้น 18.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,772,332,093
No. ShareHolder (TU) ข้อมูลประจำวันที่ 07/03/19 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด378,445,9357.93%6,812,026,830+75,689,187
2สำนักงานประกันสังคม342,502,5087.18%6,165,045,144+68,500,502
3MITSUBISHI CORPORATION218,145,1204.57%3,926,612,160+43,629,024
4นาย เชง นิรุตตินานนท์200,442,0844.20%3,607,957,512+40,088,417
5นาย ธีรพงศ์ จันศิริ198,268,8244.16%3,568,838,832+39,653,765
6นาย ไกรสร จันศิริ174,804,2883.66%3,146,477,184+34,960,858
7กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว135,925,9002.85%2,446,666,200+27,185,180
8MITSUBISHI CORPORATION129,600,0002.72%2,332,800,000+25,920,000
9นาย ดิสพล จันศิริ126,499,3082.65%2,276,987,544+25,299,862
10UBS AG SINGAPORE BRANCH113,200,0002.37%2,037,600,000+22,640,000
11นาง พรนภา จันศิริ109,329,0482.29%1,967,922,864+21,865,810
12STATE STREET EUROPE LIMITED108,823,1482.28%1,958,816,664+21,764,630
13THE BANK OF NEW YORK MELLON107,500,0002.25%1,935,000,000+21,500,000
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED97,552,6822.04%1,755,948,276+19,510,536
15GIC PRIVATE LIMITED74,768,1001.57%1,345,825,800+14,953,620
16กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2569,456,4001.46%1,250,215,200+13,891,280
17MR. CHAN TIN SHU67,900,0001.42%1,222,200,000+13,580,000
18นาง จินตนา นิรุตตินานนท์65,150,2321.37%1,172,704,176+13,030,046
19นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ63,442,9801.33%1,141,973,640+12,688,596
20นาง บุษกร จันศิริ56,330,4321.18%1,013,947,776+11,266,086
21MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC47,199,6400.99%849,593,520+9,439,928
22CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH43,392,7000.91%781,068,600+8,678,540
23กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ43,038,2000.90%774,687,600+8,607,640
24นาย เดชพล จันศิริ42,901,5720.90%772,228,296+8,580,314
25นาย ชวน ตั้งจันสิริ37,668,0000.79%678,024,000+7,533,600
26NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC34,803,6680.73%626,466,024+6,960,734
27กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล33,214,3000.70%597,857,400+6,642,860
28MR. SHEUNG SHUN CHAN32,200,0000.67%579,600,000+6,440,000
29BNY MELLON NOMINEES LIMITED32,025,2170.67%576,453,906+6,405,043
30นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์31,999,9680.67%575,999,424+6,399,994
31THE BANK OF NEW YORK MELLON31,936,8010.67%574,862,418+6,387,360
32นาย นคร นิรุตตินานนท์29,645,1680.62%533,613,024+5,929,034
33MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG28,521,2600.60%513,382,680+5,704,252
34กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ28,257,8000.59%508,640,400+5,651,560
35กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล26,316,9000.55%473,704,200+5,263,380
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง