คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TU

บริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024, 0-2298-0537-41
โทรสาร 0-2298-0553
เว๊บไซต์ thaiunion.com
ราคาหุ้น 18.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,771,348,954
No. ShareHolder (TU) ข้อมูลประจำวันที่ 21/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด355,942,6327.46%6,656,127,218-106,782,790
2สำนักงานประกันสังคม343,822,5087.21%6,429,480,900-103,146,752
3MITSUBISHI CORPORATION218,145,1204.57%4,079,313,744-65,443,536
4นาย เชง นิรุตตินานนท์200,442,0844.20%3,748,266,971-60,132,625
5นาย ธีรพงศ์ จันศิริ194,268,8244.07%3,632,827,009-58,280,647
6นาย ไกรสร จันศิริ174,804,2883.66%3,268,840,186-52,441,286
7MITSUBISHI CORPORATION129,600,0002.72%2,423,520,000-38,880,000
8นาย ดิสพล จันศิริ126,499,3082.65%2,365,537,060-37,949,792
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว124,741,9002.61%2,332,673,530-37,422,570
10UBS AG SINGAPORE BRANCH113,700,0002.38%2,126,190,000-34,110,000
11STATE STREET EUROPE LIMITED110,909,3322.32%2,074,004,508-33,272,800
12นาง พรนภา จันศิริ109,329,0482.29%2,044,453,198-32,798,714
13THE BANK OF NEW YORK MELLON107,519,5142.25%2,010,614,912-32,255,854
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED90,339,3501.89%1,689,345,845-27,101,805
15MR. TIN SHU CHAN67,900,0001.42%1,269,730,000-20,370,000
16กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2567,581,7001.42%1,263,777,790-20,274,510
17นาง จินตนา นิรุตตินานนท์65,597,1321.37%1,226,666,368-19,679,140
18นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ63,442,9801.33%1,186,383,726-19,032,894
19MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC57,200,2401.20%1,069,644,488-17,160,072
20นาง บุษกร จันศิริ56,330,4321.18%1,053,379,078-16,899,130
21GIC PRIVATE LIMITED54,167,6451.14%1,012,934,962-16,250,294
22กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล53,738,5001.13%1,004,909,950-16,121,550
23NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC48,179,0681.01%900,948,572-14,453,720
24CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH43,400,2600.91%811,584,862-13,020,078
25นาย เดชพล จันศิริ42,871,5720.90%801,698,396-12,861,472
26กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ39,086,8000.82%730,923,160-11,726,040
27นาย ชวน ตั้งจันสิริ38,668,0000.81%723,091,600-11,600,400
28กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล32,332,1000.68%604,610,270-9,699,630
29MR. SHEUNG SHUN CHAN32,200,0000.67%602,140,000-9,660,000
30นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์31,999,9680.67%598,399,402-9,599,990
31นาย นคร นิรุตตินานนท์29,645,1680.62%554,364,642-8,893,550
32BNY MELLON NOMINEES LIMITED28,551,1870.60%533,907,197-8,565,356
33กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล28,170,5000.59%526,788,350-8,451,150
34MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB27,000,0010.57%504,900,019-8,100,000
35MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG26,935,0580.56%503,685,585-8,080,517
36กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ25,290,8000.53%472,937,960-7,587,240
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง