คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TU

บริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024, 0-2298-0537-41
โทรสาร 0-2298-0553
เว๊บไซต์ thaiunion.com
ราคาหุ้น 13.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,769,770,498
No. ShareHolder (TU) วันที่ 03/03/20 วันที่ 07/03/19 วันที่ 21/08/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด555,201,28611.64% (+3.71)378,445,9357.93% (-3.67)553,356,98611.60% (+4.14)355,942,6327.46%
2นาย ธีรพงศ์ จันศิริ257,468,8245.40% (+1.24)198,268,8244.16% 198,268,8244.16% (+0.09)194,268,8244.07%
3MITSUBISHI CORPORATION129,600,0002.72% 129,600,0002.72% 129,600,0002.72% 129,600,0002.72%
4นาย เชง นิรุตตินานนท์200,442,0844.20% 200,442,0844.20% 200,442,0844.20% 200,442,0844.20%
5สำนักงานประกันสังคม196,098,1084.11% (-3.07)342,502,5087.18% 342,498,7087.18% (-0.03)343,822,5087.21%
6นาย ไกรสร จันศิริ174,804,2883.66% 174,804,2883.66% 174,804,2883.66% 174,804,2883.66%
7นาย ดิสพล จันศิริ123,809,3082.59% (-0.06)126,499,3082.65% (+0.06)123,499,3082.59% (-0.06)126,499,3082.65%
8กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว119,021,8002.49% (-0.36)135,925,9002.85% (+0.30)121,585,4002.55% (-0.06)124,741,9002.61%
9STATE STREET EUROPE LIMITED110,909,8562.32% (+0.04)108,823,1482.28% (-0.68)141,251,2552.96% (+0.64)110,909,3322.32%
10นาง พรนภา จันศิริ109,329,0482.29% 109,329,0482.29% 109,329,0482.29% 109,329,0482.29%
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED99,884,8822.09% (+0.05)97,552,6822.04% (-0.01)98,040,7822.05% (+0.16)90,339,3501.89%
12GIC PRIVATE LIMITED83,545,5001.75% (+0.18)74,768,1001.57% (-0.52)99,758,1002.09% (+0.95)54,167,6451.14%
13MR. CHAN TIN SHU67,900,0001.42% 67,900,0001.42% 67,900,0001.42% (+1.42)0
14นาง จินตนา นิรุตตินานนท์66,132,0321.39% (+0.02)65,150,2321.37% 65,150,2321.37% 65,597,1321.37%
15นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ63,442,9801.33% 63,442,9801.33% 63,442,9801.33% 63,442,9801.33%
16MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC61,256,1401.28% (+0.29)47,199,6400.99% (-0.10)52,180,3301.09% (-0.11)57,200,2401.20%
17กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2558,917,5001.23% (-0.23)69,456,4001.46% (+0.23)58,917,5001.23% (-0.19)67,581,7001.42%
18นาง บุษกร จันศิริ56,330,4321.18% 56,330,4321.18% 56,330,4321.18% 56,330,4321.18%
19BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH53,000,0001.11% (+1.11)0 0 0
20THE BANK OF NEW YORK MELLON45,266,7900.95% (+0.28)31,936,8010.67% (+0.67)0 (-2.25)107,519,5142.25%
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH43,392,7000.91% 43,392,7000.91% 43,392,7000.91% 43,400,2600.91%
22นาย เดชพล จันศิริ41,230,0000.86% (-0.04)42,901,5720.90% (+0.04)41,230,0000.86% (-0.04)42,871,5720.90%
23นาย ชวน ตั้งจันสิริ38,668,0000.81% (+0.02)37,668,0000.79% (-0.02)38,668,0000.81% 38,668,0000.81%
24กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ38,373,3000.80% (-0.10)43,038,2000.90% (+0.10)38,373,3000.80% (-0.02)39,086,8000.82%
25MR. SHEUNG SHUN CHAN32,200,0000.67% 32,200,0000.67% 32,200,0000.67% 32,200,0000.67%
26นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์32,039,9680.67% 31,999,9680.67% 31,999,9680.67% 31,999,9680.67%
27MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG30,107,4620.63% (+0.03)28,521,2600.60% (+0.02)27,521,2600.58% (+0.02)26,935,0580.56%
28กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล29,797,4000.62% (-0.08)33,214,3000.70% (+0.08)29,797,4000.62% (-0.06)32,332,1000.68%
29นาย นคร นิรุตตินานนท์29,645,1680.62% 29,645,1680.62% 29,645,1680.62% 29,645,1680.62%
30กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล27,674,1000.58% (+0.03)26,316,9000.55% (-0.06)29,161,6000.61% (+0.02)28,170,5000.59%
31บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)26,059,3000.55% (+0.55)0 0 0
32กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ25,088,3000.53% (-0.06)28,257,8000.59% (+0.05)25,588,2000.54% (+0.01)25,290,8000.53%
33UBS AG SINGAPORE BRANCH0 (-2.37)113,200,0002.37% 113,200,0002.37% (-0.01)113,700,0002.38%
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 (-0.73)34,803,6680.73% (+0.73)0 (-1.01)48,179,0681.01%
35BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 (-0.67)32,025,2170.67% (+0.67)0 (-0.60)28,551,1870.60%
36MR. TIN SHU CHAN0 0 0 (-1.42)67,900,0001.42%
37กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 (-1.13)53,738,5001.13%
38MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB0 0 0 (-0.57)27,000,0010.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง