คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TU

บริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024, 0-2298-0537-41
โทรสาร 0-2298-0553
เว๊บไซต์ thaiunion.com
ราคาหุ้น 19.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,771,446,243
No. ShareHolder (TU) วันที่ 24/08/21 วันที่ 09/03/21 วันที่ 26/08/20 วันที่ 03/03/20 วันที่ 21/08/19 วันที่ 07/03/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด732,894,14315.36% (+0.30)718,533,42215.06% (+2.09)618,690,22512.97% (+1.33)555,201,28611.64% (+0.04)553,356,98611.60% (+3.67)378,445,9357.93% (+0.47)355,942,6327.46%
2MITSUBISHI CORPORATION129,600,0002.72% 129,600,0002.72% 129,600,0002.72% 129,600,0002.72% 129,600,0002.72% 129,600,0002.72% 129,600,0002.72%
3สำนักงานประกันสังคม216,707,0084.54% (-0.01)217,207,0084.55% (-0.32)232,207,0084.87% (+0.76)196,098,1084.11% (-3.07)342,498,7087.18% 342,502,5087.18% (-0.03)343,822,5087.21%
4นาย เชง นิรุตตินานนท์200,442,0844.20% 200,442,0844.20% 200,442,0844.20% 200,442,0844.20% 200,442,0844.20% 200,442,0844.20% 200,442,0844.20%
5นาย ไกรสร จันศิริ174,804,2883.66% 174,804,2883.66% 174,804,2883.66% 174,804,2883.66% 174,804,2883.66% 174,804,2883.66% 174,804,2883.66%
6นาย ธีรพงศ์ จันศิริ173,668,8243.64% (+0.11)168,668,8243.53% (-1.32)231,468,8244.85% (-0.55)257,468,8245.40% (+1.24)198,268,8244.16% 198,268,8244.16% (+0.09)194,268,8244.07%
7STATE STREET EUROPE LIMITED133,155,1632.79% (-0.62)162,572,2383.41% (+0.92)118,633,0572.49% (+0.17)110,909,8562.32% (-0.64)141,251,2552.96% (+0.68)108,823,1482.28% (-0.04)110,909,3322.32%
8นาย ดิสพล จันศิริ123,349,3082.58% (-0.01)123,589,3082.59% 123,809,3082.59% 123,809,3082.59% 123,499,3082.59% (-0.06)126,499,3082.65% 126,499,3082.65%
9บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)116,682,8002.45% 116,682,8002.45% 116,682,8002.45% (+2.45)0 0 0 0
10นาง พรนภา จันศิริ0 0 (-2.29)109,329,0482.29% 109,329,0482.29% 109,329,0482.29% 109,329,0482.29% 109,329,0482.29%
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 (-2.13)101,405,3822.13% (+0.04)99,884,8822.09% (+0.04)98,040,7822.05% (+0.01)97,552,6822.04% (+0.15)90,339,3501.89%
12GIC PRIVATE LIMITED0 0 (-1.98)94,594,5001.98% (+0.23)83,545,5001.75% (-0.34)99,758,1002.09% (+0.52)74,768,1001.57% (+0.43)54,167,6451.14%
13BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH0 0 (-1.55)74,000,0001.55% (+0.44)53,000,0001.11% (+1.11)0 0 0
14MR. CHAN TIN SHU0 0 (-1.42)67,900,0001.42% 67,900,0001.42% 67,900,0001.42% 67,900,0001.42% (+1.42)0
15นาง จินตนา นิรุตตินานนท์0 0 (-1.40)66,732,0321.40% (+0.01)66,132,0321.39% (+0.02)65,150,2321.37% 65,150,2321.37% 65,597,1321.37%
16นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ0 0 (-1.33)63,442,9801.33% 63,442,9801.33% 63,442,9801.33% 63,442,9801.33% 63,442,9801.33%
17กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 (-1.33)63,431,3001.33% (-1.16)119,021,8002.49% (-0.06)121,585,4002.55% (-0.30)135,925,9002.85% (+0.24)124,741,9002.61%
18นาง บุษกร จันศิริ0 0 (-1.18)56,330,4321.18% 56,330,4321.18% 56,330,4321.18% 56,330,4321.18% 56,330,4321.18%
19MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 (-1.14)54,161,3401.14% (-0.14)61,256,1401.28% (+0.19)52,180,3301.09% (+0.10)47,199,6400.99% (-0.21)57,200,2401.20%
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 0 (-1.03)49,295,7001.03% (+0.12)43,392,7000.91% 43,392,7000.91% 43,392,7000.91% 43,400,2600.91%
21THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 (-0.94)44,623,4000.94% (-0.01)45,266,7900.95% (+0.95)0 (-0.67)31,936,8010.67% (-1.58)107,519,5142.25%
22นาย เดชพล จันศิริ0 0 (-0.87)41,325,0000.87% (+0.01)41,230,0000.86% 41,230,0000.86% (-0.04)42,901,5720.90% 42,871,5720.90%
23นาย ชวน ตั้งจันสิริ0 0 (-0.81)38,668,0000.81% 38,668,0000.81% 38,668,0000.81% (+0.02)37,668,0000.79% (-0.02)38,668,0000.81%
24นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์0 0 (-0.67)31,999,9680.67% 32,039,9680.67% 31,999,9680.67% 31,999,9680.67% 31,999,9680.67%
25MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG0 0 (-0.63)30,107,4620.63% 30,107,4620.63% (+0.05)27,521,2600.58% (-0.02)28,521,2600.60% (+0.04)26,935,0580.56%
26นาย นคร นิรุตตินานนท์0 0 (-0.62)29,645,1680.62% 29,645,1680.62% 29,645,1680.62% 29,645,1680.62% 29,645,1680.62%
27กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 (-0.61)29,334,4000.61% (-0.62)58,917,5001.23% 58,917,5001.23% (-0.23)69,456,4001.46% (+0.04)67,581,7001.42%
28SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 (-0.60)28,597,2260.60% (+0.60)0 0 0 0
29กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.58)27,674,1000.58% 27,674,1000.58% (-0.03)29,161,6000.61% (+0.06)26,316,9000.55% (-0.04)28,170,5000.59%
30บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.55)26,059,3000.55% 26,059,3000.55% (+0.55)0 0 0
31กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.80)38,373,3000.80% 38,373,3000.80% (-0.10)43,038,2000.90% (+0.08)39,086,8000.82%
32MR. SHEUNG SHUN CHAN0 0 0 (-0.67)32,200,0000.67% 32,200,0000.67% 32,200,0000.67% 32,200,0000.67%
33กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.62)29,797,4000.62% 29,797,4000.62% (-0.08)33,214,3000.70% (+0.02)32,332,1000.68%
34กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.53)25,088,3000.53% (-0.01)25,588,2000.54% (-0.05)28,257,8000.59% (+0.06)25,290,8000.53%
35UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 0 0 (-2.37)113,200,0002.37% 113,200,0002.37% (-0.01)113,700,0002.38%
36NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 0 0 0 (-0.73)34,803,6680.73% (-0.28)48,179,0681.01%
37BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 (-0.67)32,025,2170.67% (+0.07)28,551,1870.60%
38MR. TIN SHU CHAN0 0 0 0 0 0 (-1.42)67,900,0001.42%
39กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 0 0 0 (-1.13)53,738,5001.13%
40MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB0 0 0 0 0 0 (-0.57)27,000,0010.57%
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)RBF -บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)SET4,180,000,000
2บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TFM -บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)SET3,417,001,005
3บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TU -บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET2,263,646,320
Total9,860,647,325
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง