คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TU

บริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024, 0-2298-0537-41
โทรสาร 0-2298-0553
เว๊บไซต์ thaiunion.com
ราคาหุ้น 17.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,771,348,954
No. ShareHolder (TU) ข้อมูลประจำวันที่ 21/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด355,942,6327.46%6,157,807,534+35,594,263
2สำนักงานประกันสังคม343,822,5087.21%5,948,129,388+34,382,251
3MITSUBISHI CORPORATION218,145,1204.57%3,773,910,576+21,814,512
4นาย เชง นิรุตตินานนท์200,442,0844.20%3,467,648,053+20,044,208
5นาย ธีรพงศ์ จันศิริ194,268,8244.07%3,360,850,655+19,426,882
6นาย ไกรสร จันศิริ174,804,2883.66%3,024,114,182+17,480,429
7MITSUBISHI CORPORATION129,600,0002.72%2,242,080,000+12,960,000
8นาย ดิสพล จันศิริ126,499,3082.65%2,188,438,028+12,649,931
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว124,741,9002.61%2,158,034,870+12,474,190
10UBS AG SINGAPORE BRANCH113,700,0002.38%1,967,010,000+11,370,000
11STATE STREET EUROPE LIMITED110,909,3322.32%1,918,731,444+11,090,933
12นาง พรนภา จันศิริ109,329,0482.29%1,891,392,530+10,932,905
13THE BANK OF NEW YORK MELLON107,519,5142.25%1,860,087,592+10,751,951
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED90,339,3501.89%1,562,870,755+9,033,935
15MR. TIN SHU CHAN67,900,0001.42%1,174,670,000+6,790,000
16กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2567,581,7001.42%1,169,163,410+6,758,170
17นาง จินตนา นิรุตตินานนท์65,597,1321.37%1,134,830,384+6,559,713
18นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ63,442,9801.33%1,097,563,554+6,344,298
19MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC57,200,2401.20%989,564,152+5,720,024
20นาง บุษกร จันศิริ56,330,4321.18%974,516,474+5,633,043
21GIC PRIVATE LIMITED54,167,6451.14%937,100,259+5,416,764
22กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล53,738,5001.13%929,676,050+5,373,850
23NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC48,179,0681.01%833,497,876+4,817,907
24CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH43,400,2600.91%750,824,498+4,340,026
25นาย เดชพล จันศิริ42,871,5720.90%741,678,196+4,287,157
26กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ39,086,8000.82%676,201,640+3,908,680
27นาย ชวน ตั้งจันสิริ38,668,0000.81%668,956,400+3,866,800
28กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล32,332,1000.68%559,345,330+3,233,210
29MR. SHEUNG SHUN CHAN32,200,0000.67%557,060,000+3,220,000
30นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์31,999,9680.67%553,599,446+3,199,997
31นาย นคร นิรุตตินานนท์29,645,1680.62%512,861,406+2,964,517
32BNY MELLON NOMINEES LIMITED28,551,1870.60%493,935,535+2,855,119
33กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล28,170,5000.59%487,349,650+2,817,050
34MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB27,000,0010.57%467,100,017+2,700,000
35MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG26,935,0580.56%465,976,503+2,693,506
36กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ25,290,8000.53%437,530,840+2,529,080
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง