ข้อมูลหุ้น TTT

บริษัท บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ อาคารบุปผจิต ชั้น 5 เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2266-6600-7
โทรสาร 0-2238-3957-8
เว๊บไซต์ www.toray.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน