ข้อมูลหุ้น TTI

บริษัท บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 385 หมู่1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2703-8484
โทรสาร 0-2387-1983, 0-2387-0894
เว๊บไซต์ www.tti.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน