คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TSTH

บริษัท บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก
ที่อยู่ เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1000
โทรสาร 0-2937-1223-4
เว๊บไซต์ www.tatasteelthailand.com
ราคาหุ้น 2.16
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,421,902,920
No. ShareHolder (TSTH) วันที่ 18/05/20 วันที่ 18/06/19 วันที่ 25/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.5,718,472,08367.90% 5,718,472,08367.90% (+67.90)0
2นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ395,855,0004.70% (-0.76)460,207,5005.46% (+0.04)456,306,5005.42%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)296,050,7963.52% 296,050,7963.52% 296,050,7963.52%
4นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์273,002,9013.24% 273,002,9013.24% 273,002,9013.24%
5นาย ธีระชัย กีรติเตชากร135,780,5001.61% (+0.29)111,002,2001.32% (+0.03)108,420,2001.29%
6PERSHING LLC99,614,9081.18% (-0.02)100,772,4551.20% 100,772,4551.20%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด73,062,3350.87% (-0.02)74,791,2230.89% (-0.27)97,555,7771.16%
8กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ64,352,5000.76% (+0.76)0 0
9นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์62,150,0000.74% (+0.08)55,984,0000.66% (+0.04)52,384,0000.62%
10นาย นัทธิ สุรเมธากุล42,875,0000.51% (+0.51)0 0
11TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.0 0 (-67.90)5,718,472,08367.90%
12นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์0 0 (-0.62)52,000,0000.62%
13EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 (-0.57)48,246,8000.57%
14นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ0 0 (-0.53)44,895,0000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง