ข้อมูลหุ้น TSTH

บริษัท บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1000
โทรสาร 0-2937-1223-4
เว๊บไซต์ www.tatasteelthailand.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน