ข้อมูลหุ้น TSR

บริษัท บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ 43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2819-8899
โทรสาร 0-2962-6675
เว๊บไซต์ https://www.tsrplc.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน