ข้อมูลหุ้น TSI

บริษัท บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ เลขที่ 87 เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2853-8888
โทรสาร 0-2853-8889
เว๊บไซต์ www.tsi.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน