คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TSF

บริษัท บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 1555 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2957-5532-3
โทรสาร 0-2957-5532-4
เว๊บไซต์ www.365pcl.com
ราคาหุ้น 0.01
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,770,491,803
No. ShareHolder (TSF) วันที่ 09/07/19 วันที่ 12/10/18 วันที่ 17/12/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร206,500,0003.05% (+1.35)115,000,0001.70% 115,000,0001.70%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด190,042,7582.81% (+0.41)162,194,1402.40% (+0.02)161,458,9402.38%
3บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จำกัด175,715,7502.60% (+0.17)164,798,9502.43% 164,798,9502.43%
4น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง175,605,3002.59% (+0.71)127,012,0001.88% (-0.30)147,605,3002.18%
5นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์170,470,5002.52% (+0.59)130,470,5001.93% (-0.14)140,470,5002.07%
6น.ส. ศนิวิมลย์ เหมะสิขัณฑกะ154,125,5002.28% (+0.05)150,875,5002.23% 150,875,5002.23%
7ว่าที่ ร.ต. พิษณุ คมวีระวงศ์110,000,0311.62% 110,000,0311.62% 110,000,0311.62%
8นาย คุน ชินางกูรภิวัฒน์100,000,0001.48% (+1.48)0 0
9นาย วิบูลย์ ทวีรุจจนะ87,523,9001.29% (+0.13)78,423,9001.16% 78,423,9001.16%
10นาย ธีรนันทน์ สุรเลิศรังษี71,039,6001.05% 71,039,6001.05% 71,039,6001.05%
11นาย ลัคนนท์ ชัยธนากุล65,072,5000.96% (+0.15)55,072,5000.81% 55,072,5000.81%
12นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์60,393,0390.89% (+0.89)0 0
13นาย ณรงชัย ไมตรีพจน์57,562,0000.85% 57,562,0000.85% 57,562,0000.85%
14นาง สุมน โภคาวัฒนา52,515,5000.78% 52,515,5000.78% 52,515,5000.78%
15น.ส. ปทิตตา กลับเจริญ52,355,1760.77% 52,355,1760.77% 52,355,1760.77%
16นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์50,000,0000.74% 50,000,0000.74% 50,000,0000.74%
17น.ส. ชนิกานต์ เชิดเกียรติก้อง50,000,0000.74% (+0.74)0 0
18นาย ทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย49,500,0000.73% 49,500,0000.73% 49,500,0000.73%
19นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ47,292,0000.70% 47,292,0000.70% 47,292,0000.70%
20นาย พิทักษ์พงศ์ พูลสวัสดิ์46,000,0000.68% (+0.68)0 0
21นาย ศานิต โภคาวัฒนา42,000,0000.62% 42,000,0000.62% 42,000,0000.62%
22นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล41,390,0000.61% (-0.18)53,190,0000.79% 53,190,0000.79%
23น.ส. อารีย์ ไทยศิริ37,801,6000.56% (+0.56)0 0
24นาย สุทธิวัชร์ จริงวาจา36,978,8000.55% (+0.55)0 0
25น.ส. สุกัญญา วรรณบุตร34,287,3000.51% (+0.51)0 0
26น.ส. ดวงธมล ทวีปวรากุล34,222,2000.51% (+0.51)0 0
27บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 (-5.92)400,987,2005.92% 400,987,2005.92%
28นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์0 (-0.96)64,858,5390.96% 64,858,5390.96%
29นาย สุพจน์ ตั้งเลิศสัมพันธ์0 (-0.80)54,000,0000.80% 54,000,0000.80%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง