คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TSF

บริษัท บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 1555 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2957-5532-3
โทรสาร 0-2957-5532-4
เว๊บไซต์ www.365pcl.com
ราคาหุ้น 0.01
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,773,432,432
No. ShareHolder (TSF) วันที่ 17/12/18 วันที่ 12/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)400,987,2005.92% 400,987,2005.92%
2บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จำกัด164,798,9502.43% 164,798,9502.43%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด161,458,9402.38% (-0.02)162,194,1402.40%
4น.ส. ศนิวิมลย์ เหมะสิขัณฑกะ150,875,5002.23% 150,875,5002.23%
5น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง147,605,3002.18% (+0.30)127,012,0001.88%
6นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์140,470,5002.07% (+0.14)130,470,5001.93%
7นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร115,000,0001.70% 115,000,0001.70%
8ว่าที่ ร.ต. พิษณุ คมวีระวงศ์110,000,0311.62% 110,000,0311.62%
9นาย วิบูลย์ ทวีรุจจนะ78,423,9001.16% 78,423,9001.16%
10นาย ธีรนันทน์ สุรเลิศรังษี71,039,6001.05% 71,039,6001.05%
11นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์64,858,5390.96% 64,858,5390.96%
12นาย ณรงชัย ไมตรีพจน์57,562,0000.85% 57,562,0000.85%
13นาย ลัคนนท์ ชัยธนากุล55,072,5000.81% 55,072,5000.81%
14นาย สุพจน์ ตั้งเลิศสัมพันธ์54,000,0000.80% 54,000,0000.80%
15นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล53,190,0000.79% 53,190,0000.79%
16นาง สุมน โภคาวัฒนา52,515,5000.78% 52,515,5000.78%
17น.ส. ปทิตตา กลับเจริญ52,355,1760.77% 52,355,1760.77%
18นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์50,000,0000.74% 50,000,0000.74%
19นาย ทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย49,500,0000.73% 49,500,0000.73%
20นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ47,292,0000.70% 47,292,0000.70%
21นาย ศานิต โภคาวัฒนา42,000,0000.62% 42,000,0000.62%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง